Конкурентоспроможність будівельної організації - основа виживання економіки / В. Савенко та ін. (2017) [PDF]

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
Anonymous 2018-06-28 14:05  
Конкурентоспроможність будівельної організації - основа виживання економіки / В. Савенко та ін. (2017) [PDF]

Конкурентоспроможність будівельної організації - основа виживання економіки / В. Савенко та ін. (2017) [PDF]


Мова: українська
Опис:
Зниження економічного ефекту від діяльності будівельної галузі впливає на національну економіку України, яка останніми роками характеризувалася від’ємним торговим балансом та зниженням темпів будівництва. Тому виникає гостра потреба у впровадженні інноваційних підходів до покращення як виробничих систем, так і систем управління будівельними організаціями. Одним з важливих завдань є вирішення проблем адаптації до конкурентного середовища, що швидко змінюється. Досвід розвинутих країн свідчить, що найбільш ефективно такі завдання вирішують підприємства, основою діяльності яких є принципи стратегічного управління, зокрема, розробка і реалізація стратегії підвищення конкурентоспроможності та ділової досконалості на базі енергоефективних технологій, моделей досконалості EFQM та широкого застосування наукових розробок у виробництві.
Значним вкладом в розробку методик стратегічного управління, в тому числі і в сфері забезпечення конкурентоспроможності, є дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених: Р. Акоффа, І. Ансоффа, К. Боумена, Б. Карлофа, Ф. Котлера, Дж. Б. Куіна, Г. Мінцберга, М. Портера, А. Томпсона, О. С. Віханського, В. Г. Герасимчука, Г. Я. Гольдштейна, В. Д. Маркової, О. В. Козаченка, В. Ф. Оберемчука, С. Ф. Покропивного, М .М. Треньова, Р. Б. Тяна, Е. О. Уткіна, З. Е. Шершневої, П. Я. Калити С.Д. Бушуєва О.О.Богданова .,О.Ф. Осипова А.І.Пригожина ,та ін.
В роботах Еур’янова А. Б., Еришко О. А. розкрито, що важливими етапами стратегічного управління є розробка стратегій на основі аналізу середовища підприємства з метою виявлення сильних та слабких сторін. При цьому доцільно розглядати зовнішнє середовище з точки зору його поділу на мікро – та макросередовище із наявними, відповідно, внутрішніми й зовнішніми чинниками впливу на діяльність підприємства. Вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища – це безперервний процес спостереження, вивчення та контролю дії внутрішніх і зовнішніх щодо підприємства чинників із тим, щоб своєчасно та вичерпно визначити можливості й загрози для підприємства, тобто позитивну і негативну дію зовнішніх і внутрішніх чинників. Однак питання щодо формування системи стратегічного управління конкурентоспроможністю будівельних організацій недостатньо досліджене і потребує подальшої розробки. Єдиний вірний шлях до виходу з економічної кризи – це розвиток ділової досконалості і культури виробництва на усіх ланках виробництва і створення Державою і суспільством сприятливих умов для зміцнення і розвитку підприємств. Це дозволить досягти, з одного боку, конкурентних переваг у вигляді становища низько-витратного підприємства, з другого боку – більш ефективної реалізації будівельних проектів на основі оптимізації управління і фінансування будівельно-монтажних робіт. Як відомо будівельна галузь стимулює оздоровлення і розвиток багатьох галузей і економіки Держави в цілому.

Автор: В. І. Савенко, С. С. Савенко, С. І. Доценко, В. В. Клюєва, С. П. Пальчик, О. Ю. Беленкова, П. Я. Калита, С. О. Базиленко
Місце видання: Київ
Видавництво: Центр учбової літератури
Формат: pdf
Кількість сторінок: 128

Джерело: інтернет


 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2018-06-28 14:05
 Розмір:   2 MB 
 Оцінка літератури:   10/10 (Голосів: 3)
   
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти