Хто може обробити скани?

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
Infoserfer 
Свій


З нами з: 31.10.09
Востаннє: 17.04.21
Повідомлень: 163

2018-05-07 14:27  
Усім вітання.
Розпочав тему, бо не знайшов схожої (хто знає - зорієнтуйте посиланням).

Отже, маю багато сканів книг, але наразі не маю часу вчитися їх обробляти.
Хто може допомогти і якісно перекодувати скановані сторінки в djvu чи pdf (бажано з текстовим шаром, можна невичитаним)?
Сканував переважно в jpg, інколи в tiff (300 чи 600 dpi).
Можу викласти архіви на fex.net чи іншому, вказаному вами файлообміннику.
Раніше співпрацював з taras1994, який близько 20 книг зробив з моїх сканів.

Список усіх книг поки не готовий - буде пізніше (якщо хтось погодиться зі мною співпрацювати), поки можу запропонувати останню:
Петранек Л. С. "Як ми житимемо на Марсі" (2018)
(посилання на архів надішлю в приват).

Прошу відгукнутися цифрувальників з досвідом чи модераторів.
-_-В_E_N_D_E_R-_- 
Забанено
Забанено


З нами з: 22.04.18
Востаннє: 24.06.18
Повідомлень: 186

2018-05-07 19:27  
В мене є друг який погодиться, зветься він finereader
Infoserfer 
Свій


З нами з: 31.10.09
Востаннє: 17.04.21
Повідомлень: 163

2018-05-08 00:36  
Пане -_-В_E_N_D_E_R-_- , з ним я знайомий, але до містера Файн Рідера ще потрібна серйозна, кропітка обробка усіх зображень (центрування, поворот, очистка, обрізка) - це колись той же taras1994 розписав тут. Я ще не навчився попередню обробку автоматизовувати, тож можу лише кожну сторінку окремо обробляти перед розпізнаванням, а це доволі довго, тому поки виступаю лише як сканувальник.
Infoserfer 
Свій


З нами з: 31.10.09
Востаннє: 17.04.21
Повідомлень: 163

2018-05-08 10:20  
Список відсканованих книг
(оновлення див. у наступних моїх дописах)

1. Петранек Л. С. Як ми житимемо на Марсі / Стівен Л. Петранек; пер. з англ. П. Іваненка та О. Ларіковоі. — X. : Віват, 2018. — 128 с. — (Серія «TED Books», ISBN 978-966-942-081-7).
Описова сторінка
УДК 52
ББК 22.6
П30

Серія «TED Books»

Перекладено за виданням:
Petranek S. How We’ll Live on Mars / Stephen Petranek. - New York: Simon & Schuster, 2015. — 128 p.

Переклад з англійської Петра Іваненка та Олени Ларіковоі
Дизайн обкладинки Чіпа Кідда
Фото на обкладинці Деніела Кеслера / Alamy

П30
Петранек Л. С.
Як ми житимемо на Марсі / Стівен Л. Петранек; пер. з англ. П. Іваненка та О. Ларіковоі. — X. : Віват, 2018. — 128 с. — (Серія «TED Books», ISBN 978-966-942-081-7).
ISBN 978-966-942-459-4 (укр.)
ISBN 978-1-4767-8476-2 (англ.)

Здається, це наукова фантастика, але скоро люди житимуть на Марсі. Дехто, залучаючи великі гроші, спрямовує неймовірні зусилля на те, щоб доставити перших людей на Червону планету. Приватні компанії, що ними керують бунтарі-підприємці, такі як Ілон Маск, Дже Безос, Річард Бренсон, конкурують із NASA та низкою інших космічних агенцій за можливість першими висадитися на Марсі. У цій провокаційній книжці, що здобула чимало наюрод, журналіст Стівен Л. Петранек обгрунтовує, чому життя на Марсі - обов’язковий запасний план для людства, і пояснює, як це відбуватиметься та які можуть бути ризики.

УДК 52
ББК 22.6

ISBN 978-966-942-081-7 (серія)
ISBN 978-966-942-459-4 (укр.)
ISBN 978-1-4767-8476-2 (англ.)

© Stephen Petranek, 2015
© ТОВ «Видавництво “Віват”», видання українською мовою, 2018
Оброблено: ssTAss. Реліз в DjVu

2. Ільченко О.М. Англійська для науковців. The Language of Science: Підручник / Видання друге, доопрацьоване. - К.: Наук, думка. 2010. - 288 с.
Описова сторінка
УДК 811.111

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-2139 від 17.10.2008 р.)
Рекомендовано до друку вченою радою Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (протокол № 5 від 14.11.2007 р.)

Рецензенти:
Левицький А.Е., доктор філологічних наук, професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Жалай В.Я., кандидат філологічних наук, доцент, директор Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України
Бунін С.Г., доктор технічних наук, завідувач кафедри телекомунікаційних систем Інституту телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Ільченко О.М. Англійська для науковців. The Language of Science: Підручник / Видання друге, доопрацьоване. - К.: Наук, думка, 2010. - 288 с.

Підручник відповідає навчальній програмі для складання кандидатського іспиту з англійської мови, затвердженої Міністерством освіти і науки України. У ньому враховано багаторічний досвід роботи, накопичений у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України у сфері професійної комунікації, а також результати останніх досліджень у царині лінгвістики та лінгвопедагогіки. Підручник допомагає системно засвоїти сучасну лексику й граматику англійської мови науки, відпрацювати базові навички письма, перекладу та анотування, опанувати основи професійного спілкування англійською мовою з урахуванням її культурної специфіки. Матеріал викладено цікаво, із залученням новітніх даних, використано багато наочних таблиць та схем. Він допоможе подальшому вдосконаленню фахової комунікативної компетенції вітчизняних спеціалістів у контексті пожвавлення міжнародної співпраці.
Для науковців усіх спеціальностей, студентів вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, а також учнів старших класів загальноосвітніх шкіл. Підручник стане у нагоді тим, хто готується до складання тестів з англійської мови, у тому числі міжнародних.

Based on the latest linguistics and educational studies, and created primarily for PhD students taking a qualifying examination in English, this coherent, comprehensive, one-stop, up-to-date, highly readable - with lots of visuals - resource offers novel approaches toward English for Specific Purposes teaching in Ukraine. It embraces several decades of teaching and research experience gained at the Research and Educational Center for Foreign Languages, National Academy of Sciences of Ukraine. The textbook is aimed at working out reading comprehension, writing, translation and communication skills from the perspective of Anglo-American scientific discourse culture specificity.
The book should be of interest to PhD candidates, under- and graduate students getting ready to pass the English language qualifying exam in Ukraine and/or English proficiency international standardized tests, high school students, English and science educators, researchers and professional academics, those in the field of international cooperation.

ISBN 978-966-00-979-8
© O.M. Ільченко, 2010
Остання сторінка
Навчальне видання
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ЦЕНТР НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ІЛЬЧЕНКО Ольга Михайлівна
АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ НАУКОВЦІВ
Семантика. Прагматика. Переклад

Київ, Науково-виробниче підприємство «Видавництво "Наукова думка" НАН України», 2010
В авторській редакції
Комп'ютерна верстка О. В. Мікляєв
Оригінал-макет О.М. Ільченко, О.В. Мікляєв

Підп. до друку 23.07.2010. Формат 60 х 84/8.
Папір офс. № 1. Гарн. Baltica. Друк. офс. Ум. друк. арк. 33,48.
Ум. фарбо-відб. 34,41. Обл.-вид. арк. 20,0.
Наклад 500 прим. Зам. № 708

НВП «Видавництво "Наукова думка" НАН України»
01601 Київ 1, вул. Терещенківська, З
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
серія ДК № 2440 від 15.03.2006

ЗАТ фірма "Віпол"
03151 Київ 151, вул. Волинська, 60
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
серія ДК № 752 від 27.12.2001
Про скани
Формат файлів: JPG (обкладинки в TIFF), роздільність: 600 dpi, розмір в архіві: 1ГБ, вигляд: скани-розгортки (в одному файлі дві відскановані сторінки)
Оброблено: balik2. Реліз в DjVu, Pdf

3. Федоришин О.П., Євстіфєєв П.Ф., Рябушенко Т.Л. Англійська мова. Практикум з науково-технічного перекладу (2002)
Опис для релізу
Федоришин О.П., Євстіфєєв П.Ф., Рябушенко Т.Л. Англійська мова. Практикум з науково-технічного перекладу (2002) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом

Мова: українська, англійська

Опис:
Основне призначення навчально-методичного посібника “Практикум з науково-технічного перекладу” — сприяти виробленню вмінь аналізу різних елементів науково-технічного тексту та його перекладу.
Посібник складається з двох розділів. У першому розділі основну увагу приділено найскладнішим граматичним конструкціям англійської мови, які зустрічаються у практиці перекладу: пасивним конструкціям, герундію, інфінітиву, дієприкметнику, умовному способу, модальним дієсловам, атрибутивним групам іменників тощо. Посібник має суто граматичне спрямування, і тому всі вправи підбиралися за принципом свідомого засвоєння граматичного матеріалу в контексті (в реченнях), а більшість завдань до вправ передбачають розпізнавання граматичних форм, аналіз їх синтаксичних функцій та переклад.
Вправи посібника призначаються для самостійної роботи, але у більшості з них містяться завдання підвищеної складності, які бажано виконувати під керівництвом викладача.
У другому розділі запропоновано тексти з англійської та американської технічної літератури, які можуть бути використані як для аудиторної, так і самостійної роботи. Вибір матерілу продиктований прагненням висвітлити граматичні особливості англійської мови на текстах з різних спеціальностей.
Посібник призначається для студентів факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів та немовних вузів, а також для учнів старших класів шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, гімназій та ліцеїв.

Автори: Федоришин О.П., Євстіфєєв П.Ф., Рябушенко Т.Л.
Місце видання: Тернопіль
Видавництво: Навчальна книга - Богдан
Формат: djvu/pdf
Кількість сторінок: 52

Джерело: сканування - Infoserfer
Зміст
CONTENTS
ПЕРЕДМОВА..............................................................3
I. THE MAIN FEATURES AND PECULIARITIES OF THE SCIENTIFIC —
TECHNICAL STYLE.........................................................4
II. THE STRUCTURE OF THE SIMPLE SENTENCE
THE SIGNS WHICH HELP TO DEFINE THE SUBJECT
AND THE PREDICATE...............................................4
III. THE COMPOUND SENTENCE AND THE COMPLEX SENTENCE.....................6
IV. ATTRIBUTIVE GROUPS OF NOUNS.........................................7
V. THE SYSTEM OF THE ENGLISH TENSES IN THE ACTIVE VOICE
THE GROUP OF INDEFINITE AND CONTINUOUS TENSES...................9
VI. THE GROUP OF PERFECT AND PERFECT CONTINUOUS TENSES................ 10
VII. THE SYSTEM OF THE ENGLISH TENSES IN THE PASSIVE VOICE.............11
VIII. THE INFINITIVE AND ITS FUNCTIONS. THE INFINITIVE CONSTRUCTIONS . 12
IX. THE PARTICIPLE AND ITS FUNCTIONS THE PARTICIPIAL CONSTRUCTIONS. 19
X. THE GERUND AND ITS FUNCTIONS. THE COMPLEXES WITH THE GERUND....... 22
XI. MODAL VERBS........................................................27
XII. THE SUBJUNCTIVE MOOD .............................................32
TEXTS FOR TRANSLATION
CONFERENCE INTERPRETER...........................................37
MODERN AIRPORT.................................................. 38
THREE LAWS OF MOTION............................................ 39
WAVE ENERGY......................................................39
ELECTRICITY AND MAGNETISM....................................... 40
CHANGES IN MATTER.............................................. 41
OCEANS IN MOTION ................................................42
SCIENCE OF THE HEART.............................................42
TWO ANTI-FAT DRUGS TO BE WITHDRAWN...............................43
THE INTERNET.....................................................44
THE SWITCH TOWARDS GREATER HARMONY...............................46
VOCABULARY.............................................................47
LITERATURE.............................................................50
Скани
Формат файлів: JPG (обкладинка в TIFF), роздільність: 600 dpi, архів обсягом 283 МБ (WinRAR 5.x), вигляд: скани-розгортки (в одному файлі дві відскановані сторінки)
Посилання: https://fex.net/147973138107/466748574
Обробив: -_-В_E_N_D_E_R-_-, реліз не створено, тому поки викладено тут
-_-В_E_N_D_E_R-_- 
Забанено
Забанено


З нами з: 22.04.18
Востаннє: 24.06.18
Повідомлень: 186

2018-05-13 23:00  
Infoserfer написано:
ще потрібна серйозна, кропітка обробка усіх зображень (центрування, поворот, очистка, обрізка)

Це все робится у finereader
Час тратиться в основному на обрізку і замацькування скану по краях у finereader

Додано через 5 хвилин 34 секунди:

Або можеш зробити ще простіше якщо там тільки текст просто розпізнай його збережи у ворді, а у ворді збережи у пдф

Додано через 2 хвилини 38 секунд:

Infoserfer написано:
Кількість сторінок: 52

О боги книга на 52 ст
ArmanDragon 
Модератор літератури


З нами з: 21.02.14
Востаннє: 18.04.21
Повідомлень: 2872

2018-05-13 23:48  
-_-В_E_N_D_E_R-_- написано:
Або можеш зробити ще простіше якщо там тільки текст просто розпізнай його збережи у ворді, а у ворді збережи у пдф


І будемо мати текстовий пдф з купою помилок розпізнання замість нормального графічного пдф`у - точної копії паперового видання. Таке використання сканів - то вандалізм)
-_-В_E_N_D_E_R-_- 
Забанено
Забанено


З нами з: 22.04.18
Востаннє: 24.06.18
Повідомлень: 186

2018-05-14 00:13  
ArmanDragon
Не буде там помилок якщо там простий текст без картинок і тому подібного типу цієї https://toloka.to/t89604
Infoserfer
не скануй в 600dpi толку з того небагато
https://fex.net/608297403587
Infoserfer 
Свій


З нами з: 31.10.09
Востаннє: 17.04.21
Повідомлень: 163

2018-05-14 05:18  
4. Історія українського мистецтва в шести томах. Том другий. Мистецтво XIV - першої половини XVII століття (1967)
Опис для релізу
Історія українського мистецтва / Гол. ред. Бажан М. П. [Т. 2.; Мистецтво XIV - першої половини XVII століття] (1967) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом

Мова: українська

Опис:
Другий том присвячено українському мистецтву XIV — першої половини XVII століття. Це був час, коли завершилось складання української народності і почався процес утворення нації, особливостей її культури. Протягом майже чотирьох століть відбулося багато подій, зрушень як економічного, так і політичного характеру. За цей період мистецтво України пройшло складний шлях від середньовічної умовності до ствердження гуманістичних ідеалів, зміцнення реалістичних засобів образотворчої мови.

Автори: Бажан Микола Платонович (голов. ред.), Нельговський Юрій Панасович (відп. ред.), Калениченко Лука Петрович (ред.), Марченко Михайло Іванович (ред.)
Місце видання: Київ
Видавництво: Головна редакція УРЕ АН УРСР
Формат: djvu/pdf
Кількість сторінок: 471

Джерело: сканування - Infoserfer
Скани
Формат файлів: TIFF, роздільність: 600 dpi, архів обсягом 15,44 ГБ (WinRAR 5.x), вигляд: скани-розгортки (в одному файлі дві відскановані сторінки)
Посилання: https://fex.net/147973138107/468601873
Пароль на архів видаю через приватні повідомлення
!Важлива примітка!
Вже після сканування знайшов цю книгу тут:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00003803
але в невеликій роздільності, без текстового шару і з якимось жовтуватим відтінком.
Тож хотілося б, щоб хтось мої скани краще обробив.
5. Новий англо-український політехнічний словник (2008)
Опис для релізу
Новий англо-український політехнічний словник / Упор. Бутник В. В. (2008) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом

Мова: українська, англійська

Опис:
Словник містить близько 125 000 термінів з усіх основних галузей науки, техніки та найширшого спектру технологій. Розрахований на широке коло користувачів: науковців, інженерів, викладачів, техніків і студентів та аспірантів технічних навчальних закладів, а також перекладачів технічної літератури.

Автори: Бутник В. В. (упоряд.), Онуфрієнко О. П. (відп. ред.)
Місце видання: Київ
Видавництво: «АРІЙ»
Формат: djvu/pdf
Кількість сторінок: 704

Джерело: сканування - Infoserfer
Скани
Формат файлів: JPG (тільки обкладинки в TIFF), роздільність: 600 dpi, архів обсягом 3,43 ГБ (WinRAR 5.x), вигляд: скани-розгортки (в одному файлі дві відскановані сторінки)
Посилання: https://fex.net/147973138107/474478021
Пароль на архів видаю через приватні повідомлення
6. Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості (1989)
Опис для релізу
Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості: Пісні, прислів’я, загадки, скоромовки / Упоряд. Шумада Н. С. (1989) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом

Мова: українська

Опис:
Антологію складають кращі зразки традиційних жанрів української народної поетичної творчості — обрядова поезія, епос і ліричні пісні, коломийки, а також малі прозові жанри — прислів’я, загадки, скоромовки. У передмові та коротких статтях перед розділами подано найважливіші поняття науки про фольклор, розповідається про історичну долю певного жанру чи виду, про його особливості.
Видання містить примітки, алфавітний покажчик, словничок застарілих і діалектних слів.
Розраховано на старшокласників, викладачів і всіх, хто цікавиться народною творчістю.

Автори: Березовський І. П. (голова редколегії), Гоян Я. П., Мишанич С. В., Шумада Н. С. (упоряд.)
Місце видання: Київ
Видавництво: Веселка
Формат: djvu/pdf
Кількість сторінок: 606

Джерело: сканування - Infoserfer
Скани
Формат файлів: JPG (тільки обкладинки в TIFF), роздільність: 600 dpi, архів обсягом 3,44 ГБ (WinRAR 5.x), вигляд: скани-розгортки
Архів і зразки: https://fex.net/147973138107/482427552
!Примітка!
У книзі є три місця з кольоровими не пронумерованими сторінками (ілюстрації). Для збереження послідовності я їх відповідно пронумерував, тож іти вони мають у такій послідовності:
...
128.jpg
128_01.jpg
128_02.jpg
128_03.jpg
129.jpg
...
256.jpg
256_1.jpg
256_2.jpg
256_3.jpg
257.jpg
...
384.jpg
384_1.jpg
384_2.jpg
384_3.jpg
385.jpg
...
Прохання до цифрувальників: пишіть в приват, хто за яку книгу візьметься (видам пароль на архів), а після обробки створюйте реліз на Толоці і діліться посиланням на нього.
balik2 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 19.01.11
Востаннє: 17.04.21
Повідомлень: 1399

2018-05-14 09:13  
-_-В_E_N_D_E_R-_-
не варто давати поради якщо ти не в темі, я на рахунок сканування в 600 dpi.
-_-В_E_N_D_E_R-_- 
Забанено
Забанено


З нами з: 22.04.18
Востаннє: 24.06.18
Повідомлень: 186

2018-05-14 09:36  
balik2
А який толк дану книгу сканувати в 600dpi?
Ну якщо дуже дрібний шрифт, то тоді, але тут толку нема
balik2 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 19.01.11
Востаннє: 17.04.21
Повідомлень: 1399

2018-05-14 10:22  
-_-В_E_N_D_E_R-_-
чим більша роздільна здатність там більш гладкіше і приємніше для ока виглядають літери після обробки, це якщо не рахувати ефекту на дрібному шрифті. якщо людина сканує в 600 dpi то не потрібно її збивати з цього шляху
-_-В_E_N_D_E_R-_- 
Забанено
Забанено


З нами з: 22.04.18
Востаннє: 24.06.18
Повідомлень: 186

2018-05-14 10:55  
balik2
balik2 написано:
якщо людина сканує в 600 dpi то не потрібно її збивати з цього шляху

Я нічого не маю проти
balik2 написано:
чим більша роздільна здатність там більш гладкіше і приємніше для ока виглядають літери після обробки

Так, але різницю між 300 і 600 ви не побачите, хіба якщо ви любите читати книги з 500 кратним збільшенням

Додано через 3 хвилини 13 секунд:

І проблема не в тім, тягнути 15 гб на швидкості 300кб/с це досить довго
balik2 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 19.01.11
Востаннє: 17.04.21
Повідомлень: 1399

2018-05-14 11:38  
-_-В_E_N_D_E_R-_-
в містах вже срізь виділені лінії 50-100 мб Україна, тому обсяг не проблема Happy
ssTAss 
Модератор музики


З нами з: 05.07.08
Востаннє: 18.04.21
Повідомлень: 17623

2018-05-14 20:34  
Infoserfer написано:
мені не вдалося витягти її файл з тієї ІРБІС-системи НБУВ.

про всяк випадок витягнув) https://fex.net/load/103910524586/474649800
Infoserfer 
Свій


З нами з: 31.10.09
Востаннє: 17.04.21
Повідомлень: 163

2018-05-14 20:52  
ssTAss, так, дякую, я теж розібрався, витягнув усі томи і виклав ось тут.
Але хотілося б якіснішої копії (недоліки зазначив у спойлері до сканів), можливо, з моїх сканів хтось краще зробить...
balik2 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 19.01.11
Востаннє: 17.04.21
Повідомлень: 1399

2018-05-14 20:53  
Infoserfer
ваші посилання не відкриваються через налаштування приватності
Infoserfer 
Свій


З нами з: 31.10.09
Востаннє: 17.04.21
Повідомлень: 163

2018-05-14 20:57  
balik2, даруйте, не помітив, тепер мають працювати.
snt 
Свій


З нами з: 28.02.11
Востаннє: 16.04.21
Повідомлень: 110

2018-05-17 14:05  
Scan Kromsator v5 92. Чудова програма для пакетної обробки сканів. Може разбивати розвороти, виставити межі сторінки та вирівняти нахил
Infoserfer 
Свій


З нами з: 31.10.09
Востаннє: 17.04.21
Повідомлень: 163

2018-05-18 02:02  
snt, дякую за пораду. Але наразі мені потрібна допомога не з навчання оцифровуванню (маю достатньо сканів, щоб згодом потренуватися самостійно якусь книгу обробити), а в обробці великої кількості вже зроблених сканів, які я сам швидко на книги не перетворю.
---
до всіх:
Оновив список, хтось готовий взяти на обробку книги #4-6?
Оскільки підготовка сканів займає певний час (перевірка, чи всі сторінки присутні, і чи немає ще цієї книги на Толоці, описування, заливання на файлообмінник архіву), то планую додавати у список по 1 книзі кожні два дні (швидше поки не виходить).
Romanvolja 
VIP


З нами з: 02.02.12
Востаннє: 17.04.21
Повідомлень: 393

2020-08-25 10:39  
Infoserfer написано:

до всіх:
Оновив список, хтось готовий взяти на обробку книги #4-6?


Я би вам порадив змінити назву теми на "Скани від Infoserfer"
А інформацію про ваші скани дати самій темі, а не в обговореннях теми. Та постійно оновлювати інформацію.
Так буде простіше в зручніше. Тому і швидше будуть оцифровуватися ваші скани.
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти