Шульгач В.П. Нариси з праслов’янської антропонімії [у 3-х частинах ] (2008-2016) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
Anonymous 2017-07-10 16:03  
Шульгач В.П. Нариси з праслов’янської антропонімії [у 3-х частинах ] (2008-2016) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом

Шульгач В.П. Нариси з праслов’янської антропонімії [у 3-х частинах ] (2008-2016) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом


Мова: українська
Опис:
Книги присвячені реконструкції праслов’янського антропонімного фонду. Подаються зразки архаїчних префіксальних і суфіксальних словотвірних моделей, а також фрагменти генетичних лексико-словотвірних мікросистем.
Зміст
Зміст 1-ї частини

Від автора 5
I. АРХАЇЧНІ ПРЕФОРМАНТИ В СКЛАДІ АНТРОПОНІМНИХ ОДИНИЦЬ 7
Деривати з префіксом *А- 7
Деривати з префіксом *Ва-ГВо- 17
Деривати з префіксом *Bez- 25
Деривати з префіксом *Če- 42
Деривати з префіксом *Do- 48
Деривати з префіксом *Ха-ГХо-/ *Ху- 50
Деривати з префіксом *Л- 52
Деривати з префіксом *Ка- / *Ко- 55
Деривати з префіксом *Ма- / *Мо- / *Ми- 68
Деривати із заперечною часткою *Ne- 74
Деривати з префіксами *Ska-9 *Sko- / *ŠČe- 120
Деривати з префіксом *Sq- 123
Деривати із вказівними займенниками *5/, *5ь, *Se 136
Деривати з префіксом *Še- 138
Деривати з преформантами *Та-,*То-,*Ти- 144
Деривати з передкореневими/а-,Же- (таваріантами) .... 147
II. ДАВНІ СУФІКСАЛЬНІ МОДЕЛІ 152
Похідні на *-it- 152
Похідні на *-Qt- 163
Похідні на *-yt- 183
Похідні на *-упь 186
Похідні на *-//и- 202
Похідні на 230
III. АНТРОПОнімні ЕТЮДИ 245
Князь Пургас і «Русь Пургасова» (лінгвістичний коментар) . 245
Лябушка, Лабуьика, Балабушка і под 250
Рос. Мелокостов і деякі первісні основи, не ускладнені
суфіксами -ък-9 -ok- 255
Архаїзми в «Реєстрі Війська Запорозького 1649 р.» 262
Безьмудченко та ін 262
Бурнь 267
Сувгутовєць і рефлекси псл. *Sblg- у слов’янській антропонімії 267
Скувбась 271
Кирста 274
Чоргунь 275
Ст.-укр. Шолкопляс, укр. Шовкомуд та ін 276
Чвовж 278
Толда і споріднені найменування 279
Голга 283
Ст.-укр. Бурдунь у генетичному гнізді 284
Ст.-укр. Ивань Чєрбуренко і споріднені антропоніми .... 295
Сорьденко 298
Каркач 301
Степан Чєрпило 302
Шуркгал 304
Бовъванъ 309
Архаїчні слов’янські антропоніми типу composita в «Новгородских писцовых книгах» 314
«Инжирь кродъ» і псл. *Jbnbžirb 320
Золотьча і особове ім’я 'ZoltbCb 321
Література та джерела 323
Скорочення 380
Індекс праантропонімів 382
Зміст 2-ї частини

Від автора 6
І. ДО ПРАСЛОВ’ЯНСЬКОГО АНТРОПОНІМНОГО ФОНДУ
Похідні з коренем *Baj- 8
Похідні з коренем *Вьгт- 13
Похідні з коренем *Вьг$- / *Вьгх- 17
Похідні з коренем *ВьП- 21
Похідні з коренем *(?ь/я> / *Cbls- ЗО
Похідні з коренем *£bls- 34
Похідні з коренем *Dbld- 36
Похідні з коренем *Dbrd- 48
Похідні з коренем */)ьгЛ- 56
Похідні з коренем *Gbd- 60
Похідні з коренем *Kostr- 64
Похідні з коренем *Кик- / *Кук- / *Кьк- 68
Похідні з коренем *Lbg- 79
Похідні з коренем *Mbrd- 83
Похідні з коренем *РьШ- / *Spbld- 92
Похідні з коренем *Pbrd- 98
Похідні з коренем *Shlb- 103
Похідні з коренем *Sblp- 109
Похідні з коренем *Sbrp- 114
Похідні з коренем * Vorp- 120
II. РЕФЛЕКСИ І.-Є. *ter- У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ АНТРОПОНІМІЇ
Основа * Таг- у слов’янській антропонімії.127
Основа *7ог- у слов’янській антропонімії 133
Основа *Тиг- у слов’янській антропонімії 138
Основа * 7ьг- у слов’янській антропонімії 149
Псл. *ТьгЬа, *ТьгЬь,*ТьгЬо і споріднені праантропоніми 154
Псл. * Tbrda, * Tbrdb і споріднені праантропоніми 163
Основа * Tbrg- / * Тьгі- у слов’янській антропонімії 167
Основа * Тьпс- / * Тьг§- у слов’янській антропонімії 172
Основа * Тьгк- / * Тьгс- у слов’янській антропонімії 175
Псл. *ТьгІа, *7бг/б, *ТьНо і споріднені праантропоніми 183
Псл. * Тьгта, * Тьгть і споріднені праантропоніми 187
Псл. * Тьта, * 7бгяб і споріднені праантропоніми 191
Псл. *Тьгра, *Тьгрь і споріднені праантропоніми 192
Псл. *Tbrsa, *і споріднені праантропоніми 196
Псл. *Тьіїа, *Тьг1ь, *Тьгіо і споріднені праантропоніми 200
Псл. *Тьп>а, *Тьп>ь і споріднені праантропоніми 205
Псл. * Тбгга, * 7бгга, * 7бгго і споріднені праантропоніми 206
Основа * Terb- у слов’янській антропонімії 207
III. АНТРОПОНІМНІ ЕТЮДИ
Укр. Багам і под 215
Рос. Бажимов 218
Ст.-укр. Гирченко 221
Блр. Гурпа, укр. Горп, пол. Gierp та ін 222
Рос. Гуторог 225
Блр. Екельник 227
Укр. Зурак і под 227
Рос. Каверга та ін 228
Слвц. Kvarda 229
Укр. Києва, Ківва і под 230
Ст.-укр. Книшь і споріднені антропоніми 232
Пол. Kosart 239
Ст.-рос. Косормай 239
Укр. Мовмига 240
Ст.-укр. Ларка Молга 241
Ст.-рос. Оляух 245
Ст.-рос. Савуров в етимологічному гнізді 245
Укр. Саух, Сауха і под 251
Укр. Сахро і споріднені антропоніми 255
Ст.-укр. Серсенко 256
Ст.-блр. Стульга 257
Рос. Сьізранов і споріднені антропоніми 262
Ст.-блр. Тофтик 263
Укр. Хима і под 268
Укр. Царгуба 269
Укр. Чигорта і споріднені антропоніми 270
Рос. Юбогачева і под 279
Ст.-рос. *Якорука і под 287
Рос. Ясута 289
ДОДАТКИ
Секундарні голосні в структурах tbit, tbit, tbit, tbrt і їх відображення в антропонімії 294
Делабіалізація }и- > /- та її відображення в антропонімії 325
Композити з першим компонентом зразка
tbit, tbit, tbit, tbrt 344
Література та джерела 381
Скорочення 462
Індекс праантропонімів 464
Зміст 3-ї частини

Від автора 5
I. ДО ПРАСЛОВ’ЯНСЬКОГО АНТРОПОНІМНОГО ФОНДУ
Лексико-словотвірна мікросистема з коренем *Dblb- 8
Слвц. Durbdk і словотвірне гніздо з коренем *£)ьгЬ- 18
Ст.-укр. Zip, ЗЬпа і словотвірне гніздо з коренем *Zbp- 23
Лексико-словотвірна мікросистема з коренем *Mez- 28
Рефлекси псл. *Moz- / *Maz- /*Mbz- 32
Рефлекси псл. *Риг- 41
Похідні з коренем *Rgg- у слов’янській антропонімії 48
Деривати з коренем *£/>- у слов’янській антропонімії 51
Похідні з коренем *Sbld- 56
Похідні з коренем *Xud- у слов’янській антропонімії 67
Деякі континуанти і.-є *gel- у слов’янських антропоніміконах 72
II. РЕФЛЕКСИ І.-Є. У СЛОВ’ЯНСЬКІЙ АНТРОПОНІМІЇ
Континуанти псл. *(S)torb- 117
Континуанти псл. *(S)kbrd- 137
Континуанти псл. *(S)kbrg- / *(S)kbrž- 158
Континуанти псл. *(S)kbrx- /*(S)kbrš- : 170
Континуанти псл. *(S)kbrk- /*(S)kbrč- 180
Континуанти псл. *(S)kbrl- 202
Континуанти псл. *(S)kbrm- 214
Континуанти псл. *{S)kbm- 226
Континуанти псл. *(S)kbrp- 251
Континуанти псл. *(S)kbrs- 268
Континуанти псл. *(S)kbrt- 278
Континуанти псл. *(5)А:бл>- 296
Континуанти псл. *(S)kbrz- 309
III. АНТРОПОНІМНІ ЕТЮДИ
Укр. Базар 316
Укр. Бердар і под 316
Ст.-рос. Бруда 318
Укр. Деременда і т. п 318
Укр. Дор і под 320
Укр. Здун і споріднені антропоніми 322
Ст.-рос. Иньшоров 324
Укр. Келич 325
Укр. Магла 326
Укр. *Мнець 326
Д.-руськ. МоАТА 327
Слвц. Ničі споріднені найменування 329
Укр. Ніць 'п. п 330
Укр. Онобочко і под 331
Укр. Соєва і споріднені антропоніми 335
Укр. *Соломир і под 339
Рос. Суратовтаін 343
Болг. Сьрманов іт. п 343
Ст.-рос. Хаевъ 345
Ст.-слвц. Chludinojx 346
Укр. Чвалаіт. п 347
Рос. Чилик і споріднені найменування : 348
Укр. Шабрат 349
Ст.-слвц. Šajnohara ін 350
Ст.-укр. Шавсенкота ін 351
Ст.-укр. Шарєйкотг. ін 353
Пол. Jurołowźcz 354
Рос. Юрпалов 355
Рос. Юхвид 356
Література та джерела 357
Скорочення 437
Індекс праантропонімів 439

ISBN 978-966-02-7560-7
Автор: Віктор Шульгач
Місце видання: Київ
Видавництво: Довіра
Серія: Бібліотека української ономастики
Формати: djvu, pdf
Кількість сторінок: 1 частина -413 сторінок, 2 частина -504 сторінки, 3 частина - 472 сторінки,
Джерело: Оцифровано Гуртом: balik2
книга оцифрована у рамках проекту
"Оцифрування книг Гуртом"Золотий реліз (завантажене не впливає на рейтинг)
 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2017-07-10 16:03
 Розмір:   164 MB 
 Оцінка літератури:   9.4/10 (Голосів: 7)
   
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти