Віктор Суворов. Радянська військова розвідка (2016) [pdf]

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
Anonymous 2017-04-24 20:42  
Віктор Суворов. Радянська військова розвідка (2016) [pdf]

Віктор Суворов. Радянська військова розвідка (2016) [pdf]


Мова: українська
Опис:
У 1960-х - 1970-х роках Головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних Сил СРСР по праву вважалося однією з наймогутніших і найзакритіших розвідувальних організацій світу – навіть сам факт існування такої організації зберігався в секреті від простих радянських громадян, непосвячених у її таємниці. Однак ГРУ було тільки верхівкою гігантської піраміди військової розвідки, що пронизує всі збройні сили і військово-промисловий комплекс Радянського Союзу. Ця книга розповідає про те, як була влаштована радянська військова розвідка, як вона працювала і яке місце займала в системі державної влади.
Зміст:

Передмова. Чому в США немає зовнішньої розвідки 7
Розвідка та її завдання. – Існування в країні зовнішньої розвідки свідчить про існування розвідки внутрішньої. – Після Жовтневого перевороту вожді Радянської Росії вважали народ своїм ворогом, і тому вели війну і розвідку проти нього. – Розвідка та стукацтво. – Тотальне стеження за населенням Радянського Союзу. – Радянська військова розвідка і внутрішня розвідка органів держбезпеки: фронтові і зафронтові розвідники. – Військова розвідка не ділиться на зовнішню і внутрішню, тому що свій народ не числить у стані ворогів і не веде проти нього таємної війни.
Розділ 1. Навіщо потрібна агентурна розвідка 12
Агентурна розвідка і розвідка космічна: в яких випадках шпигун діє ефективніше, ніж супутник. – Навіщо потрібні шпигуни. – Шпигунство в епоху Інтернету і глобальних комунікацій.
Розділ 2. Навіщо потрібна військова розвідка 14
Чому будь-яка держава, що поважає себе, має кілька секретних служб. – НКВС і Розвідупр. – Передача функцій ведення військової розвідки з ЧК в Червону Армію в ході Громадянської війни і причини такого рішення.
Розділ 3. КДБ і ГРУ 19
Військова розвідка і таємна поліція в структурі влади в СРСР та їхні завдання. – Перше головне управління КДБ і ГРУ Генерального штабу. – Армія і КДБ як дві основні противаги і протиборчі сили, які стримують один одного.
Розділ 4. Три рівня військової розвідки 23
Тактика, оперативне мистецтво і стратегія як три рівні військового мистецтва.
– Розподіл військової розвідки на тактичну, оперативну і стратегічну. – ГРУ як вершина гігантської піраміди військової розвідки, що починалася в ротах і батальйонах. – Повідомлення про свіжий бруствер на позиціях німецьких військ в районі станції Понирі 10 липня 1943 роки як найважливіше розвідувальне донесення радянської військової розвідки в ході Другої світової війни. – Роль тактичної розвідки в Курській битві і перелом у війні з Німеччиною.
Розділ 5. Тактична розвідка 28
Тактична розвідка Радянської Армії: органи і розвідувальні підрозділи рот, батальйонів, полків і дивізій. – Структура і завдання штабу на рівні батальйону, полку і дивізії. – Комплектування розвідувальних підрозділів радянських частин тактичного рівня до дивізії включно.
Розділ 6. Чому головнокомандувач сухопутними військами Радянської Армії не мав власного розвідувального управління 32
Організаційна структура Радянської Армії очима західних експертів. – Структура
органів керівництва бойовими діями в країнах Заходу і в Радянському Союзі у піс-
лявоєнний час. – Фронт як унікальне об’єднання для ефективного управління війсь-
ками під час війни, характерне тільки для збройних сил СРСР. – Чому в Радянсь-
кому Союзі Головнокомандувачі Військово-Повітряних Сил, Ракетних військ
стратегічного призначення і Військ ППО не мали власних розвідувальних управлінь
Розділ 7. Оперативна розвідка 66
Оперативна військова розвідка на рівні армійських корпусів, загальновійськових,
танкових і повітряних армій, військових округів, флотів (а у воєнний час і фрон-
тів). – Структура розвідувального управління штабу фронту і завдання його відді-
лів. – Структура управління військами військових округів і групами військ і дії цих
об’єднань в разі війни. – Структура і завдання розвідувальних управлінь чотирьох
радянських флотів. – Структура і завдання розвідувальних відділів загальновійсь-
кових і танкових армій. – Армійські корпуси в Радянській Армії і їх реформування в
1957 році. – Авіаційна розвідка. - Оперативна розвідка і розвідка стратегічна: хто
сильніший? – Зарубіжні агентурні мережі оперативної розвідки. – Сили радянської
стратегічної і оперативної військової розвідки, а також зовнішньої розвідки КДБ,
які працювали проти країн НАТО на прикладі Західної Німеччини (ФРН) і Туреччи-
ни в 1960-і-1970-і роки. – Відмінності в методах роботи радянської стратегічної і
оперативної військової розвідки. – Особливості вербування агентів офіцерами опе-
ративної розвідки. – Переваги і недоліки агентурного добування на рівні оператив-
ної розвідки. – Значення оперативної розвідки в загальній системі радянської війсь-
кової розвідки на прикладі виявлення системи підземних ядерних фугасів на тери-
торії ФРН.
Розділ 8. Стратегічна розвідка 86
Два способи управління військами в СРСР на стратегічному рівні. – Структура і
завдання Генерального штабу. – Головне розвідувальне управління Генерального
штабу як верхній рівень радянської стратегічної військової розвідки. – Структура
ГРУ. – Добуваючі, обробні і допоміжні управління ГРУ та їхні завдання. – Військо-
во-дипломатична академія Радянської Армії як невід’ємна частина ГРУ.
Розділ 9. Cherchez la femme. Жінки в радянській військовій розвідці 95
Жінки в радянській військовій розвідці на тактичному, оперативному і стратегіч-
ному рівні. – Диверсійний резерв: жінки в тактичній і оперативній розвідці, їх від-
бір і підготовка. – Бойові подруги: жінки в стратегічній агентурній розвідці.
Розділ 10. Шлях нагору 98
Ліфт і драбинка: два шляхи в радянську військову стратегічну агентурну розвідку.
– Відбір кандидатів для роботи в ГРУ: формальні і неформальні критерії. – Відбі-
ркові екзамени. - Чому спецслужби Радянського Союзу не використали детектори
брехні. – Ключові якості, необхідні для роботи в стратегічній розвідці, і методики
їх виявлення в процесі відбору.
Розділ 11. Підготовка 102
Підготовка на Першому факультеті Військово-дипломатичної академії. – Чим
офіцер Генерального штабу відрізнявся від звичайних армійських і флотських офі-
церів. – Навчальні предмети: теорія і практика. – Випуск з академії.
Розділ 12. Прикриття 107
Представник «Аерофлоту», журналіст, торгпред, дипломат: прикриття і легенди
для військових розвідників. – Переваги і недоліки різних організацій, що використо-
вувалися як прикриття. – Перший напрямок ГРУ. Підготовка до виходу на здобу-
вання.
Розділ 13. Прозоре прикриття 110
«А в лобі зірка сяє»: військові аташе. – Як готували військових аташе. – Посада
військового аташе як одне з прикриттів, його переваги і недоліки для військового
розвідника. – Видатні радянські військові розвідники, які працювали під диплома-
тичним прикриттям в якості військових аташе, про яких дізнався весь світ: Євген
Іванов, Володимир Стрельбицький, Леонід Бекреньов.
Розділ 14. Глибоке прикриття 113
Відбір і підготовка нелегалів для радянської військової розвідки. – Різниця між
«звичайними» військовими розвідниками і нелегалами. – Основна і запасна легенди.
– Нелегальне стажування. – Вихід в країну постійної роботи. Проміжна легаліза-
ція і основна легалізація. – Вибір місця роботи і виду основної діяльності. – Чи міг
нелегал служити в армії або спецслужбах противника? Міфи про нелегалів в масо-
вій свідомості. – Найзручніші прикриття для нелегальної роботи. – Відбір, підго-
товка і управління нелегалами в ГРУ і КДБ. – Відомі нелегали – нелегали, які прова-
лилися. – Кар’єра в нелегальній розвідці.
Глава 15. Тіхушка 119
Тіхушка як рідкісний вид прикриття, що займає проміжне положення між прос-
тим і глибоким прикриттям. – Як і для чого відбирали тіхарів (тіхушників) і як їх
використовували. – Кар’єра тіхушників і кар’єра звичайного добуваючого офіцера
ГРУ.
Розділ 16. Піди невідомо куди, знайди невідомо що 121
Як ставилися завдання на добування, про існування яких нікому не було відомо
Як поставити бойове завдання підлеглим, коли сам не знаєш, що саме тобі потріб-
не. – Суть управління будь-якою організацією. – Постановка надскладних, теоре-
тично нездійсненних завдань в ГРУ, і глибокий сенс такої практики управління.
Розділ 17. Резидентура 124
Три типу зарубіжних бойових структур радянської військової розвідки. – Резиден-
тура під прикриттям. – Три частини радянської колонії в зарубіжній країні, і сто-
сунки між ними. – Як в мафії: зовнішні атрибути статусу і внутрішня неформа-
льна ієрархія офіцерів резидентури. – Види резидентур. – Резидентура як ГРУ в
мініатюрі. Постановка бойових завдань резидентурам і окремим офіцерам. –
Кар’єра добуваючого офіцера в резидентурі. – Резидент: необмежена влада, вклю-
чаючи «ліцензію на вбивство». – Заступник резидента по нелегалам: друга людина
в резидентурі. – Заступник резидента з інформації: фільтр інформаційного пото-
ку. – Про цінності інформації з відкритих джерел. – Шифрувальники резидентури:
особливий статус і сувора ізоляція. – Групи ТС, радіоперехоплення, вивчення опе-
ративної обстановки і оперативно-технічна група. – Технічний персонал резиден-
тури. – Фінанси в агентурному добуванні: облік і контроль. – Як могла виглядати
велика резидентура ГРУ у великій західній країні (вигаданий приклад). – Нелегальна
резидентура. - Агентурна група. – Агентурна резидентура. – Окремо діючі агенти.
Розділ 18. Дружина – знахідка для шпигуна 134
Сім’я – це тягар для розвідника або прискорювач кар’єри? – Стосунки в парі як
ключовий фактор кар’єрного росту: підхід ГРУ і підхід КДБ. – Підготовка дружин
офіцерів ГРУ. – Виховання дітей. – З дитячою коляскою на розвідувальну операцію:
залучення дружин офіцерів ГРУ до роботи в резидентурі.
Розділ 19. Агентура 137
Агенти радянської воєнної стратегічної розвідки. – Співпраця з «залученими» гро-
мадянами СРСР: підходи ГРУ і КДБ. – Основна і забезпечуюча (або допоміжна)
агентура. – Добуваюча та бойова агентура. – Типи забезпечуюючих агентів і їхні
завдання. – Добровільні помічники радянської розвідки.
Розділ 20. Вербовка 141
Вербовка агента як ключова операція стратегічної агентурної розвідки. – «Всіх не
завербуєш, та до цього необхідно прагнути»: потрапивши в лапи ГРУ, ніхто ніколи
не залишався без роботи. – Здобування інформації як основне завдання агента. –
Пошук придатних кандидатів в агенти. – Агентурний потенціал, мотиви для вер-
бовки, симпатії до комуністичної ідеології: критерії відбору агентів. – Вивчення
та перевірка кандидатів. – Розробка кандидата в агенти: вибір конкретних моти-
вів для вербування. – «Ми з тобою однієї крові, ти і я»: ключ до успішної вербовки.
– Мистецтво вербовки. – Два способи вербовки. – Вербовка шляхом прямої поста-
новки вербувальної пропозиції як вищий клас роботи добуваючого офіцера. – Вер-
бовка шляхом поступового втягування. – Встановлення контакту з кандидатом в
агенти, приховування зв’язків з ним, закріплення знайомства. – Процес втягування
в роботу. – Вербовка на громадських заходах як особливий вид роботи з кандида-
тами в агенти. Промислове шпигунство. – Вербовка з ідеологічних мотивів. Люди з
твердими переконаннями як золотий фонд агентури військової розвідки. – Вербов-
ка нелегалами і темні вербовки. – Шантаж і споювання як методи вербовки. – На-
вчання завербованого агента. – Іноземці, які за власною ініціативою напрошують-
ся на вербовку. – Кількість вербувань як ключовий показник переваги в неформаль-
ному суперництві добуваючих офіцерів ГРУ.
Розділ 21. Агентурний зв’язок 154
Агентурний зв'язок як основна причина провалів в розвідці. – Особистий і безособо-
вий агентурний зв’язок. – Форми особистого і безособового зв'язку. – Розробка си-
стеми зв’язку для конкретного агента. – Поступова заміна особистого зв’язку бе-
зособовим. – Практика тайникових операцій.
Розділ 22. Управління агентами і практика агентурного добування 164
Конфліктні ситуації в роботі з агентами і їхнє залагодження. – Відсікання аген-
та: повне відсторонення агента, який успішно працює, від будь-яких контактів і
зв’язків з радянськими офіційними особами і установами. – Організація роботи з
агентами радянської військової розвідки до Другої світової війни, втрата зв’язку з
агентурною мережею в Європі після нападу Німеччини на СРСР і уроки, почерпну-
ті з провалу «Червоної капели». – Робота з відсіченими агентами. – Робота з аге-
нтурними групами. – Перетворення агентурної групи в агентурну резидентуру. –
Самопідтримуваний процес поступового збільшення кількості бойових структур
ГРУ в зарубіжних країнах. – Плани дій резидентури на випадок провалу агентурної
мережі і на випадок війни. – «Ніколи не довіряй свою дружину, машину і агентуру
навіть найкращому другові»: жорстока конкуренція між добуваючими офіцерами,
її причини та наслідки. – Інформація, документи та зразки як три категорії розві-
дувальних матеріалів, і особливості добування кожної з них.
Розділ 23. ГРУ і військово-промисловий комплекс 170
Армія як частина радянського військово-промислового комплексу. – Особливості
фінансування військових розробок в Радянському Союзі. – Фінансові ресурси ГРУ і
КДБ. – Власні розробки та добування аналогічних зарубіжних технологій як два
шляхи створення новітніх зразків радянської військової техніки. – Чотири види ін-
формації у військовій розвідці. Критерії цінності інформації. – «Книга замовлень»
ВПК: як в ГРУ визначали цінність військово-технічної інформації. – «Економіка
шпигунства» і конкуренція з іншими відомствами. – Розподіл завдань з добування
військово-технічної інформації між резидентурами під прикриттям і нелегальни-
ми резидентурами.
Розділ 24. ГРУ і «брати по зброї» 175
Організація військової розвідки в країнах, що потрапили під тепле крило Радянсь-
кого Союзу, і підготовка кадрів для цих країн. – Ринкові відносини в соціалістично-
му таборі: чому розвідки країн Східного блоку охоче працювали на Радянський Со-
юз і навіть конкурували з радянською військовою розвідкою.
Розділ 25. Як ГРУ оцінювало якість роботи розвідників 177
Три категорії розвідувальних матеріалів і особливості їх обробки. – Інформаційні
та оперативні шифровки. – Обробка інформаційних шифровок на командному пун-
кті Інформації. – Система доповідей по п’яти рівням як основа для оцінки резуль-
татів роботи резидентур, добуваючих офіцерів та їхніх агентів. – Робота з інфо-
рмацією з відкритих джерел. – Про необхідність документальних підтверджень. –
«Суцільнотягнута технологія»: про цінності технічної документації і зразків на
прикладі проекту копіювання французької протитанкової керованої ракети Nord
SS.10. – Відправлення здобутих документів і зразків до Радянського Союзу і їхня
обробка. – «Пташина», «ценняк», «овечка»: система оцінки здобутих матеріалів в
обробних управліннях ГРУ – Принципи обробки розвідувальної інформації. Меха-
нізм перевірки знайдених винятків з раніше встановлених правил і захист від дез-
інформації і провокаторів.
Розділ 26. Контррозвідка 186
Особливості розвідувальної роботи в різних країнах світу. – Китай і Японія: пекло
і рай для розвідника. – Країни з м’яким і важким контррозвідувальних режимом. –
Золоте правило протидії контррозвідці противника. – Особисте життя в умовах
цілодобової прослушки. – Зовнішнє спостереження і його різновиди. – Виявлення
зовнішнього спостереження. Маршрути перевірки. Контрспостереження. – Каве-
рзи проти офіцерів розвідки і агентів. – Провал і його локалізація. – «Не спійманий
– не злодій»: специфіка розвідувальної роботи під постійним наглядом. – Чи могли
країни Заходу успішно і системно протидіяти радянській військовій розвідці? Ти-
пові помилки і можливі сценарії дій.
Розділ 27. Великий військовий розвідник товариш Сталін 218
Чому з жовтня 1942 року в Радянському Союзі одночасно діяли три військові
стратегічні розвідувальні організації. – Сталін бере на себе виконання всіх завдань
у сфері воєнної стратегічної розвідки, не пов’язаних прямо з війною проти Німеч-
чини і її європейських союзників. – Прагматик-професіонал з величезним досвідом
підпільної роботи проти чистоплюя-дилетанта: як Сталін і Гітлер ставилися до
військової розвідки і її темних справ. – Від нальоту на конвой Державного банку в
Тифлісі до грандіозних розвідувальних операцій на Тегеранській і Ялтинській кон-
ференціях: Сталін як військовий розвідник найвищого класу.
Розділ 28. Вуйко Петро 227
Командир важкого бомбардувальника ТБ-3 в 28 років, генерал-майор і начальник
СМЕРШ Південно-Західного фронту в 33 роки: коротка біографія Петра Іванови-
ча Івашутіна. – Чекіст чистої крові на чолі військової розвідки: чому перший за-
ступник голови КДБ Івашутін був призначений начальником ГРУ і займав цю поса-
ду без малого чверть століття при Хрущові, Брежнєві, Андропові, Чернєнку і Гор-
бачові.
Розділ 29. Нові часи 231
Радикальне розширення можливостей розвідки з появою нових технологій і геопо-
літичними змінами останніх десятиліть. – Розвідка змінює свій вигляд, розвідува-
льні функції переймають приватні компанії. – Сьогодні міць держави визначаєть-
ся не розмірами власної території, чисельністю населення, запасами корисних ко-
палин чи індустріальною міццю, а залежить від володіння потрібною інформацією.
– Інтелектуальна міць людства стрімко зростає, інтелектуальний рівень окремих
людей стрімко падає: проблеми і виклики нового тисячоліття. – Вади сучасної си-
стеми освіти. – Хочеш вести людей за собою – звертайся до їхніх почуттів.
Розділ 30. Структура та завдання частин спеціального призначення 233
Створення в СРСР спеціальних диверсійних підрозділів для пошуку і знищення яде-
рної зброї противника і засобів його доставки як один із засобів протидії появі у
США ядерної зброї. – Терміни «СпП» і «спецназ», їх походження та використання.
– Розгортання в СРСР 46 окремих рот спеціального призначення до 1950 року. –
Склад окремої роти спеціального призначення в першій половині 1970-х років. – На-
рощування потужності диверсійних частин в 1957 році: формування п’яти окре-
мих батальйонів спеціального призначення, їхній склад і озброєння. – Створення
десяти бригад спеціального призначення в 1962 році і їхній склад. – Чому окремі
батальйони спеціального призначення стали називати окремими загонами спеціа-
льного призначення. – Найбільш секретний підрозділ: штабна рота в складі брига-
ди спеціального призначення, її склад і завдання. – Цілі і завдання частин і з’єднань
СпП. – Загальна структура і склад частин спеціального призначення Збройних Сил
Радянського Союзу: від 23 до 30 тисяч першокласних диверсантів в мирний час і в
4-5 разів більше в результаті мобілізації. – Переносні ядерні заряди на озброєнні
частин спеціального призначення. Частини спеціального призначення як альтер-
нативний засіб доставки ядерної зброї, про який не прийнято було говорити.
Розділ 31. Агентура СпП 243
Розвідувальний пункт СпП і його завдання з вербовки та підготовки бойової аген-
тури СпП. – Завдання агентів СпП. – Рейдовики, їхній відбір, підготовка та за-
вдання. – «Дрімаюча» або «спляча» агентурна мережа СпП: домовласники, підрив-
ники, спостерігачі.
Розділ 32. Тактика частин СпП 246
Способи проникнення на територію противника. – Доставка і викидання тисяч
диверсантів у глибокий тил противника. – Приклади можливих диверсій проти
об’єктів супротивника. – Захоплення і допит полонених. – Висадка частин спеціа-
льного призначення в празькому аеропорту «Рузине» 21 серпня 1968 року в рамках
вторгнення військ країн Варшавського договору до Чехословаччини як приклад опе-
рації по захопленню важливого стратегічного об’єкту противника. – «У ГРУ є все,
крім совісті.»
Додаток. Поради початківцю 250
Найважливіші фундаментальні психологічні прийоми і установки з величезного ар-
сеналу розвідника, які необхідно освоїти в першу чергу і довести до рівня звичок і
навіть інстинктів, щоб надалі будувати на них майстерність роботи з агентурою.

Автор: Віктор Суворов (справжнє ім'я: Володимир Богданович Різун)
Переклад: Пилипа Станіславського
Місце видання: Гуртом
Видавництво: Гуртом
Формат: pdf
Кількість сторінок: 253 сторінки
Джерело: Книгу надано перекладачем


Авторський реліз (завантажувати можна без реєстрації)
 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2017-04-24 20:42
 Розмір:   6 MB 
 Оцінка літератури:   9.9/10 (Голосів: 17)
   
Форкуш 
VIP


З нами з: 03.02.10
Востаннє: 23.10.19
Повідомлень: 2486

2017-04-24 23:23  
Інші формати додасте?
kotostrannik 
Новенький


З нами з: 23.04.12
Востаннє: 12.05.19
Повідомлень: 10

2017-04-25 12:38  
Форкуш написано:
Інші формати додасте?

Що ви маєте на увазі?

Форкуш 
VIP


З нами з: 03.02.10
Востаннє: 23.10.19
Повідомлень: 2486

2017-04-25 13:16  
kotostrannik написано:
Що ви маєте на увазі?

Epub, djwu, fb2

kotostrannik 
Новенький


З нами з: 23.04.12
Востаннє: 12.05.19
Повідомлень: 10

2017-04-26 10:37  
Форкуш написано:
Epub, djwu, fb2

Якщо зможете перегнати в ці формати, вишлю DOCX-файли.
Коли надумаєте, пишіть в приват.

комином2 
Свій


З нами з: 11.11.11
Востаннє: 23.10.19
Повідомлень: 85

2017-05-01 22:41  
Перекладали напевно на коліні через гугл. Сторінка 212 : "Товариш Сталін випити був не від того, щоб випити, проте..." - що цим, повним прихованого змісту, реченням хотів сказати перекладач.
І знову кацапізми. В Акваріумі: "бороводородне паливо", а часом не бороводневе, бо тоді вже годилося б і кісларод, і углєрод, і сєравадарод.

kotostrannik 
Новенький


З нами з: 23.04.12
Востаннє: 12.05.19
Повідомлень: 10

2017-05-02 16:40  
комином2 написано:

Перекладали напевно на коліні через гугл. Сторінка 212 : "Товариш Сталін випити був не від того, щоб випити, проте..." - що цим, повним прихованого змісту, реченням хотів сказати перекладач.
І знову кацапізми. В Акваріумі: "бороводородне паливо", а часом не бороводневе, бо тоді вже годилося б і кісларод, і углєрод, і сєравадарод.

Дякую за проявлену пильність і виявлені помилки. Два ока добре, а чотири - ще краще.

Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти