Проблеми історії України: факти, судження, пошуки / С.В. Кульчицький та ін. [Випуски 1-6] (1991-2002) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
Ярпен 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 09.10.13
Востаннє: 20.08.17
Повідомлень: 1873

2017-02-28 16:33  
Проблеми історії України: факти, судження, пошуки / С.В. Кульчицький та ін. [Випуски 1-6] (1991-2002) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом

Проблеми історії України: факти, судження, пошуки / С.В. Кульчицький та ін. [Випуски 1-6] (1991-2002) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом


Мова: українська
Опис:
Міжвідомчий збірник наукових праць заснований Інститутом історії України НАН України.
Опис 1-го Випуску:

У збірнику висвітлюються маловивчені проблеми історії УРСР 20-30-х років. Аналізуються окремі аспекти соціально-економічного розвитку республіки в роки першої п'ятирічки, вивчаються причини та наслідки голоду 1921 і 1932-1933рр., число жертв голодомору, розповідається про масові репресії проти селянства ("розкуркулювання") інтелігенції ("шахтинська справа"), про долю військових кадрів України.
Зміст 1-го Випуску:

Від Головної редакційної колегії 3
Передмова 5
С.В. Кульчицький. X. Г. Раковський на чолі Раднаркому УРСР у Перші роки непу (1921-1923) 8
О М. Мовчан. Голод 1921-1923 рр. на Україні 24
Г.В. Касьянов. "Шахтинська справа” 36
О.П. Єрмак. "Ліквідація куркульства як класу” 46
В.І. Марочко. Голод на Україні (1931-1933 рр.): причини та наслідки 59
M.П. Троян. Стахановський рух: новий погляд 69
Д.В. Табачник. Масовий терор проти військових кадрів на Україні наприкінці 30-х років 85
Опис 2-го Випуску:

У збірнику досліджуються маловідомі сторінки соціально-економічної та суспільно-політичної історії України 20—30-х років. У статтях розглядаються проблеми становлення республіканських кордонів, селянського руху при переході до непу, українізації тощо. Декілька статей присвячено різним аспектам процесу руйнування системи виробничих відносин, які складалися в роки непу.
Зміст 2-го Випуску:

Ганжа О.І., Захарчук Б.І. Проблема державних кордонів України (1917-1940 рр.). 3
Мовчан О.М. Незалежні профспілки на Україні: діяльність і розгром (1917-1920 рр.) 11
Білокінь С. І. Церковна інтелігенція Наддніпрянщини в 1917-1920 рр . 19
Кокін С.А. Боротьба КП(б)У з політичною опозицією на початку 20-х років 24
Ганжа О. І. Селянський рух на Україні при перехода до непу: бандитизм чи повстанство? 30
Гринчуцький В.І. Трести 20-х років 35
Кульчицький С.В., Шаталіна Є. П. Процес розкуркулення 1929—
1932 рр. очима селян 41
Морозов А.Г. Кредитна кооперація під пресом колективізації ... 46
Діптан І.І. Проблема дитячої безпритульності на Україні
(1919-1932 рр.) 52
Троян М.П. Соціальний портрет робітника Донбасу 30-х років ... 60
Ткачова Л.І. Соціальне обличчя української інтелігенції 20-30-х років 68
Савенок Л.А. Розгортання гуманітарних досліджень у Всеукраїнській Академії наук 74
Даниленко В.М. Українізація: здобутки і втрати (20-30-ті роки) 79
Касьянов Г.В. Українська інтелігенція в 1933 р 92
Марочко В.І. Справа "мужицької партії" на Україні: судовий процес, вирок і доля людей 99
Опис 3-го Випуску:

У збірнику висвітлюються маловідомі сторінки соціально-економічної та суспільно-політичної історії України після 1917 р. Розглядаються політичні, судові процеси проти представників соціалістичних партій на початку 20-х років, спроба розв’язати "бессарабське питання” утворенням Молдавської АСРР, роль радянського апарату в здійсненні примусової колективізації, становлення партійно-радянської номенклатури. Простежується доля старої інтелігенції за умов тоталітарної системи. Декілька статей присвячено недослідженим аспектам історії України.
Зміст 3-го Випуску:

Мовчан О. М. Справа київських меншовиків 1920 р............................................................................. 3
Кокін С. А. Політичні репресії проти есерів і меншовиків в Україні 1920 р.................................... 10
Колпакова О. В. Кам’янець-Подільський український університет (1918 —1921)....................... 20
Боєчко В. Д. Утворення Молдавської Автономної Соціалістичної Радянської Республіки і "бессарабське питання” .......................................................................................................................... 25
Дорошко М. С. Партійно-державна номенклатура в Україні: критерії добору, джерела формування та механізм утворення (1919 —1927)...................................................................................... 32
Кулъчицький С, В., Шаталіна Є. Я. Роль радянського апарату в примусовій колективізації українського селянства (1928 —1933).......................................................... 40
Ткачова Л. І. Дореволюційна інтелігенція в радянській тоталітарній си стем і............................ 49
Савенок Л. А. Осередок україністики в Ленінграді (1921 —1934)..................................................... 57
Гирич І. Б. М. Грушевський і С. Єфремов (до історії наукових, літературних і особистих взаємин) ............................................................................................................................................................ 65
Водотика С. Г. Трагічна доля академіка ВУАН М. Є. Слабченка .................................................. 76
Комаренко Т. О. "Теорія боротьби двох культур” і шляхи розв’язання національного питання в Україні (березень — квітень 1923 р.)...................................................................................... 84
Білокінь С. І. Джерелознавчі проблеми вивчення слідчих справ НКВС......................................... 90
Опис 4-го Випуску:

У збірнику висвітлюються маловивчені проблеми історії України 20 — 30-х рр. XX ст. Більшість статей присвячено різноманітнім аспектам історії селянства — його протистояння тоталітарній державі, земельним громадам і кооперації тощо. Становлять інтерес статті про номенклатурні привілеї, боротьбу партійного центру з «правим ухилом» у ВКП(б), депортації польського і німецького населення, обставини створення Кримської АСРР. В ряді статей аналізуються різні сторони розвитку науки, переважно історичної.
Зміст 4-го Випуску:

М.Дмитрієнко. Грошовий знак уряду УСРР 1919 р 3
В.Колесник, І.Каспрук
Запровадження продподатку в Україні 17
О.Ганжа
Держава і селянство в умовах становлення тоталітарного режиму 36
В.Марочко
Історична роль кооперації у формуванні внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції в 20-х рр 69
B. Калініченко
Земельна громада в Україні (1922 — 1930 роки) 93
Є. Шаталіна
«Лжекооперативи» в Україні (1928 — 1932 ) 121
Л. Нізова
Державне регулювання кустарно-ремісничої промисловості в Україні в період «воєнного комунізму» 140
М.Дорошко
Становлення системи номенклатурних привілеїв у радянській Україні в 20-ті роки 154
О.Мовчан
Боротьба з «правим ухилом» у ВКП(б) 171
C. Кульчицький
Депортації польського і німецького населення з України (1934— 1937 рр.)-. 196
В.Прилуцький
Ліквідація правлячим режимом небільшовицьких об’єднань молоді в УСРР 208
Л.Гриневич
Історія Центральної школи червоних старшин як взірець «вирішення» національного* військового питання в УСРР (20 — 30-ті рр.) 233
Л.А. Савенок
Наукове життя Харкова 1920-х років у контексті українського національно-культурного відродження.. .2.61
С. Водотика
Формування історичних шкіл в Україні (на прикладі школи Д.І.Багалія) 279
О. Юркова
Створення академіком М.С.Грушевським Науково- дослідної кафедри історії України у Києві (березень - грудень 1924 р.) 294
В. Ляхоцький
Агатангел Кримський та Іван Огієнко: до проблеми персонального історичного порівняння 313
І. Матяш
Архівознавство доби тоталітаризму: двобій науки і політики 322
Т. Бикова
Етапи створення Кримської АСРР 331
І.Саламаха
Біднов В.О. — як дослідник запорозького козацтва 358
Опис 5-го Випуску:

У черговому випуску міжвідомчого збірника статей розглянуті малодосліджені питання вітчизняної історії XX ст. Статті в основному присвячені проблематиці міжвоєнного періоду — від закінчення громадянської і до початку Другої світової.
Зміст 5-го Випуску:

Т.Бикова. "Червоний терор” в Криму (1917 — 1921 рр.) 3
Т.Євсєєва. Традиції екуменізму в політиці міністерства ісповідань уряду Директорії УНР 1919— 1921 рр. 42
Л.Гриневич. День РСЧА в контексті історичних міфотворень радянської доби 59
О.Мовчан. Профспілкове будівництво в УСРР. 1920-1928рр. 71
А.Михненко. Розвиток важкої промисловості та сільського господарства Донбасу у 20-х рр. 128
Д.Вєдєнєєв. Спеціальні підрозділи Української військової організації (1920 - поч. 1930-х рр.) 142
B.Прилуцький. Опір молоді політиці правлячого режиму в УСРР в період утвердження тоталітарного ладу (1928 - 1936рр.). 152
Г.Єфименко. Національна політика ЦК ВКП(б) у засобах масової інформації УРСР (1932 — 1938). 184
О.Ганжа. Опір селянства політиці суцільної колективізації в Україні. 200
М.Шитюк, В.Шкварець. Наслідки колективізації на Миколаївщині. 215
C.Водотика, Г.Гусарина. Соціально-політичний статус вчених-істориків УСРР у 1920 — сер. 1930-х років 249
О.Юркова. Історично-археографічний інститут ВУАН: десять місяців діяльності 268
Т.Марусик. Іларій Карбупицъкий — визначний буковинський педагог та громадський діяч 319
С.Кульчицький. Історичні передумови переростання перебудови в національну революцію (1989— 1991 рр.) 330
С.Костилєва. Створення та діяльність наукових центрів вивчення історії української преси, 90-ті рр. XX cm. 351
Опис 6-го Випуску:

Збірник наукових праць присвячений відомому історику України Станіславу Владиславовичу Кульчицькому з нагоди 45-річчя наукової діяльності та 65-річчя від дня народження. Висвітлюється творчий шлях вченого, його науковий доробок, актуальні проблеми методології, джерелознавства, історіографії, історії України.
Наукові статті, вміщені у збірнику, охоплюють різноманітні проблеми методології, джерелознавства, історіографії, історії України.
Особливістю даного випуску збірника є участь у ньому як багатьох відомих учених з різних регіонів України, так і наукової молоді.
Відповідальним редактором видання є визначний учений-історик, академік Валерій Смолій, членами редколегії - 5 докторів та 1 кандидат історичних наук.
Зміст 6-го Випуску:

Смолій Валерій
Слово відповідального редактора 5
Юркова Оксана
Науковий шлях Станіслава Кульчицького 6
Методологія і теорія Марочко Василь
Концептуальні підвалини теорії "транформаційного процесу" Буха- ріна: шляхи модернізації суспільства перехідного періоду 1920-
1930-х років 12
Шейко Василь
Методологічні засади історико-культурологічного процесу 16
Совенок Людмила
Методологічні традиції та новації сучасного історико-правового знання: здобутки і втрати мультипарадигмальності 33
Джерелознавство Симоненко Рем
Доповідь англійського віце-консула в Києві про земельні передбачення III Універсалу Центральної Ради 41
Нікольський Володимир
Статистика політичних репресій 1918-1980-х років у Донбасі 46
Ігнатуша Олександр
До характеристики архівних джерел з історії Православної церкви та міжцерковних відносин в Україні: 20-30-ті роки XX ст 60
Історіографія Таран Лідія
Французька революція кінця XVIII ст. в світлі дискусій початку XXI ст 70
Михненко Анатолій, Пінчук Юрій
Історія Донбасу 1921-1941 років в історичній літературі 81
Ільюшин Ігор
Армія Крайова й українсько-польське протистояння в Західній Україні 1939-1945 рр. в світлі вітчизняної та зарубіжної історіографії.. 90 Юсова Наталя
Погляди істориків УРСР 30-х - початку 40-х років на етнічні процеси в історії східних слов'ян доби Київської Русі 101
Верменич Ярослава
Поняття "регіональна історіографія" в сучасному українознавстві: зміст, структура, дослідницькі методи 112
Наукові школи, інституції та часописи Водотика Сергій
Наукові історичні школи й провідні тенденції розвитку історичної
науки 121
Верба Ігор
Арешт Михайла Грушевського у 1914 році 138
Юркова Оксана
До питання про створення Інституту історії України АН УРСР в
липні 1936 року 144
Костилєва Світлана
Зміни друкованих ЗМІ України після спроби державного перевороту в серпні 1991 р 150
Історія України Котляр Микола
З історії міжкнязівських відносин на Русі доби удільної розробленості 157 Гуржій Олександр
Пошта Гетьманщини в другій половині XVII-XVIII ст 167
Гедъо Анна, Терентьева Наталя
Формування грецького населення Приазов’я (за архівними джерелами) 182
Бакинська Олена
Українське населення міст Придунайських земель в кінці ХУІІІ - на
початку XIX ст 192
Борисенко Володимир, Непорожня Ганна
Піднесення революційного руху українських учителів у 1905 р 204
Самойлов Федір.
Новоросійський університет в березні -жовтні 1917 р 217
Матвієнко Віктор
Налагодження українсько-польських стосунків у 1918 році: проблема Холмщини і Підляшшя 223
Рудий Григорій
Охорона історико-культурної спадщини за доби Центральної Ради
(на матеріалах української преси) 230
Головненко Володимир, Дороиіко Микола
Оксен Лола: однодумець Леніна чи український патріот? 236
Бикова Тетяна
Голод 1921-1923 років у Криму 244
Кривко Ірина, Лях Сергій
Селянські організації в Україні у першій чверті XX ст 251
Морозов Анатолій
Робота кредитної кооперації щодо забезпечення технікою сільського
господарства України (1921-1929 рр.) 255
Нізова Людмила
Дрібна власність в Україні 264
Пиріг Олександра
Ринкові відносини в контексті непу 267
Прилуцький Віктор
Опір молоді тоталітарному режиму в УСРР (1920-1927 рр.) 273
Ковальчук Олена
Українці в СРСР: піднесення національно-культурного руху (друга
половина 20-х - початок 30-х років XX ст.) 284
Віднянський Степан
Закарпаття у складі Чехословацької республіки: формування державних структур і громадсько-політичне життя в краї у 20-х - першій половині 30-х років XX ст 297
Рубльов Олександр
Галицькими маршрутами ГУЛАГу: західноукраїнська інтелігенція у
таборах СРСР, 1930-ті роки 319
Ганжа Оксана
Громадські організації в суспільно-політичному житті доколгоспного
села України 341
Шаповал Юрій
III конференція КП(б)У: пролог трагедії голоду 350
Мовчан Ольга
Організація та діяльність Істпрофу ВУРПС. 1925-1930 рр 360
Мандрагеля Володимир
Розвиток воєнно-стратегічних концепцій у міжвоєнний (1921-1938 рр.) період 369
Гриневич Людмила
"Школа соціалізму": політичне виховання й політичні настрої
особового складу УВО (1921-1938 рр.) 379
Євсєєва Тетяна
Боротьба міністерства ісповідань уряду УНР Директорії за визнання Української церкви у всеправославному та всехристиянському
контексті 393
Єфіменко Геннадій
Значення літератури і мистецтва у національній політиці
більшовиків (1932-1938) 405
Сергійчук Володимир
Відновлення Української держави ЗО червня 1941 р 420
Гриневич Владислав
До питання про сепаратні контакти між СРСР і Німеччиною в роки
Другої світової війни 439
Вєдєнєєв Дмитро
До питання про тактику дій підпілля ОУН (друга половина 1940-х -
початок 1950-х років) 449
Нікілєв Олександр
Сільське господарство повоєнної України в контексті аграрної
політики держави (1945-1950 рр.) 457
Шитюк Микола
Останній сталінський удар: післявоєнні репресії на півдні України.. 468
Лихолобова Зоя
Етапи історичного шляху вугільного Донбасу (1950-1991 рр.) 489
Бажан Олег
Політико-правові засади карально-репресивної політики в Україні
другої половини 1950-х - 1980-х років 500
Даниленко Віктор
Релігійне життя в Україні у 1990-ті роки 507
Веселова Олександра. До питання створення Асоціації дослідників голодоморів в Україні: передісторія і Установчий з’їзд (1983-
1992 рр.) 519
Ковпак Людмила
Проблеми екології в Україні (90-ті роки XX ст.) 536
Барановська Наталя
Закриття ЧАЕС як політична і соціально-економічна проблема України та світової спільноти 551

Автори:
Перелік авторів:
Станіслав Кульчицький, Георгій Касьянов, О.П. Єрмак, М.П. Троян, Д.В. Табачник, О.І. Ганжа, Борис Захарчук, Сергій Білокінь, С.А. Кокін, В.І. Гринчуцький, Євгенія Шаталіна, І.І. Діптан, Людмила Ткачова, Віктор Даниленко, О.В. Колпакова, Василь Боєчко,Ігор Гирич, Тетяна Комаренко, Марія Дмитрієнко, В.Колесник, І.Каспрук, Володимир Калініченко, Володимир Ляхоцький, Ірина Матяш, І. Саламаха, Дмитро Вєдєнєєв, Валентин Шкварець, Г. Гусарина, Т. Марусик,Смолій Валерій, Юркова Оксана, Марочко Василь, Шейко Василь, Совенок Людмила, Симоненко Рем, Нікольський Володимир, Ігнатуша Олександр, Таран Лідія, Михненко Анатолій, Пінчук Юрій, Ільюшин Ігор, Юсова Наталя, Верменич Ярослава, Водотика Сергій, Верба Ігор, Костилєва Світлана, Котляр Микола, Гуржій Олександр, Гедъо Анна, Терентьева Наталя, Бакинська Олена, Борисенко Володимир, Непорожня Ганна, Самойлов Федір, Матвієнко Віктор, Рудий Григорій, Головненко Володимир, Дорошко Микола, Бикова Тетяна, Кривко Ірина, Лях Сергій, Морозов Анатолій, Нізова Людмила, Пиріг Олександра, Прилуцький Віктор, Ковальчук Олена, Віднянський Степан, Рубльов Олександр, Ганжа Оксана, Шаповал Юрій, Мовчан Ольга, Мандрагеля Володимир, Гриневич Людмила, Євсєєва Тетяна, Єфіменко Геннадій, Сергійчук Володимир, Гриневич Владислав, Нікілєв Олександр, Шитюк Микола, Лихолобова Зоя, Бажан Олег, Даниленко Віктор, Веселова Олександра, Ковпак Людмила, Барановська Наталя
Місце видання: Київ
Видавництво: Наукова Думка
Формати: djvu, pdf
Кількість сторінок: випуск 1- 104 сторінки, випуск 2- 108 сторінок, випуск 3- 104 сторінки, випуск 4- 372 сторінки, випуск 5- 361 сторінка, випуск 6- 567 сторінок
Джерело: Оцифровано Гуртом: balik2
книги оцифрована у рамках проекту
"Оцифрування книг Гуртом"Золотий реліз (завантажене не впливає на рейтинг)
 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2017-04-03 10:30
 Розмір:   251 MB 
 Оцінка літератури:   10/10 (Голосів: 9)
   
Ярпен 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 09.10.13
Востаннє: 20.08.17
Повідомлень: 1873

2017-04-03 10:31  
03.04.2017 о 10:30 торент оновлено - додано 6-й випуск
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти