Станіслав Кульчицький. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. [У 3-х книгах] (2013) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
Ярпен 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 09.10.13
Востаннє: 20.08.17
Повідомлень: 1873

2017-02-03 13:50  
Станіслав Кульчицький. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. [У 3-х книгах] (2013) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом

Станіслав Кульчицький. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі. [У 3-х книгах] (2013) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом


Мова: українська
Опис:
Книга професора Станіслава Кульчицького досліджує витоки та постання комуністичної доктрини в Європі та Росії XIX ст.; природу радянської влади в СРСР, а також соціально-економічні й суспільно-політичні процеси в Україні у XX ст. Автор встановлює зовнішні та внутрішні причини трансформації демократичної революції в комуністичну аналізує природу національної радянської державності, вивчає здобутки й провали першого комуністичного штурму замаскованого більшовиками під концепт «воєнного комунізму», а також подає цікаву інтерпретацію причинно-наслідкових зв’язків у подіях, пов’язаних із запровадженням непу.
Центральне місце в книзі відведене другому комуністичному штурму 1929-1938 рр., який призвів до кардинальних зрушень у соціальній структурі та економічному базисі українського суспільства й супроводжувався жахливими репресіями, спрямованими на придушення національно-визвольного руху й опору комуністичним перетворенням. Як підкреслює автор, ці перетворення зупинилися на півдорозі внаслідок об’єктивної неможливості втілити ідею ленінської держави-комуни в реальне життя. Але навіть утіленого було досить, щоб поставити Україну разом з усім «соціалістичним табором» поза рамками світового цивілізаційного процесу.
Зміст 1-ї книги:

Передмова 9
Розділ 1. Комуністична доктрина
1.1. Постановка проблеми 15
1.2. Родоначальники марксизму 20
1.3. «Маніфест Комуністичної партії». Категорія власності 23
1.4. Ревізія комуністичної доктрини 35
1.5. Поява В. Леніна на історичній арені 42
1.6. Комуністична доктрина очима В. Леніна 50
Розділ 2. Демократичний і радянський полюси Російської революції
2.1. Постановка проблеми 60
2.2. Типологія революцій 69
2.3. Повалення самодержавства 80
2.4. Радянський чинник у Російській революції 90
2.5. Утворення Тимчасового уряду 94
2.6. Привид комунізму в Російській революції 101
2.7. Криза Тимчасового уряду 108
2.8. Радянські гасла в арсеналі більшовиків 121
2.9. Більшовицький переворот під радянськими гаслами 126
2.10. Лгонія Російської революції 130
Розділ 3. Початок комуністичної революції
3.1. Постановка проблеми 133
3.2. Перехід до реалізації комуністичної доктрини 141
3.3. Ленінська держава-комуна 151
3.4. Створення компартійно-радянської вертикалі влади 156
3.5. Соціально-економічні перетворення 164
3.6. Програма РКП(б) 1919 р 180
Розділ 4. Українська національно-демократична революція
4.1. Постановка проблеми 189
4.2. Україна і українці напередодні революції 207
4.3. Виникнення Центральної Ради 216
4.4. Проголошення автономії України 225
4.5. Утворення Української Народної Республіки 233
4.6. Поява в Україні радянської квазідержави 253
4.7. Гетьманат П Скоропадського 268
4.8. Західноукраїнська Народна Республіка 279
4.9. Відновлення УНР 288
Розділ 5. Утвердження УСРР
5.1. Постановка проблеми 302
5.2. Наступ радянських військ 305
5.3. Формування радянських органів влади 310
5.4. Утворення українського компартійного центру 325
5.5. «Воєнно-політичний союз» 338
5.6. Економічна політика Кремля в УСРР 343
5.7. Початок комуністичних перетворень на селі 354
5.8. Падіння радянської влади 363
5.9. Воєнні дії на Правобережжі 373
Розділ 6. Реставрація УСРР
6.1. Постановка проблеми 381
6.2. «Про Радянську владу на Україні» 389
6.3. Вибудовування радянської вертикалі влади 409
6.4. Компартійна вертикаль влади 419
6.5. Профспілки і комнезами в системі влади 432
6.6. Комуністичні перетворення 444
6.7. Продовольча розверстка 454
6.8. Радянсько-польська війна 463
6.9. Розгром білогвардійців П. Врангеля 478
6.10. Договір 28 грудня 1920 р 486
Іменний покажчик 495
Зміст 2-ї книги:

Розділ 7. Доба нової економічної політики (1921-1928)
7.1. Постановка проблеми 5
7.2. Зовнішня політика Кремля 11
7.3. Вихід УСРР на міжнародну арену 19
7.4. Припинення комуністичного штурму 26
7.5. Запровадження непу 36
7.6. Голод 1921-1923 рр. 55
7.7. Утворення Радянського Союзу 65
7.8. Радянська українізація: форма і зміст 81
7.9. Компартійно-радянський апарат у добу непу 98
7.10. ЧК-ДПУ як знаряддя диктатури 120
7.11. Профспілки як «передавальний пас» від влади до мас 133
7.12. Місце і роль комнезамів у системі влади 140
7.13. Ліквідація політичних партій 145
7.14. Непу «командних висотах» економіки 151
7.15. Доля непманів 172
7.16. Ідея «кооперативного соціалізму» 176
7.17. Кінець непу 195
7.18. Культурна політика на службі доктрини 207
Розділ 8. Сталінський штурм та його наслідки (1929-1939)
8.1. Постановка проблеми 216
8.2. Радянський Союзу «капіталістичному оточенні» 237
8.3. Сталінська диктатура 245
8.4. Фінансові ресурси форсованої індустріалізації 264
8.5. Індустріалізація і робітничий клас 292
8.6. Здійснення колективізації сільського господарства 305
8.7. Економічна катастрофа 333
8.8. «Ответить сокрушительным ударом!» 377
8.9. Голодомор 413
8.10. Кубанський варіант «сокрушительного удара» 458
8.11. Демографічні наслідки Голодомору 476
8.12. Голодомор 1932-1933 рр. у висвітленні української історичної науки за останні 25 років 520
8.13. Стабілізація колгоспного ладу 538
8.14. Підсумки сталінського штурму в промисловості 559
8.15. Державний терор як метод політичної стабілізації 576
8.16. «Культурна революція» 605
Іменний покажчик 618
Зміст 3-ї книги:

Розділ 9. Друга світова війна
9.1. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період 5
9.2. «Визвольний похід» 23
9.3. Напередодні вторгнення 35
9.4. Смуга катастрофічних поразок 42
9.5. Окупаційний режим 51
9.6. Партизанський рух 57
9.7. Націоналістичний рух 61
9.8. Битва за Україну 67
9.9. Утворення і дії Української повстанської армії 72
9.10. Початок відбудовного процесу 78
9.11. Возз'єднання українських земель 81
9.12. Влада і суспільство в роки війни 91
9.13. Ціна перемоги 102
Розділ 10. Перше повоєнне десятиріччя (1945-1955)
10.1. Міжнародне становище 108
10.2. Сталінська диктатура 111
10.3. Повоєнна відбудова промисловості. Грошова реформа 114
10.4. Становище в сільському господарстві. Голод 1946-1947рр. 117
10.5. Останній фронт УПА 124
10.6. Політична ситуація напередодні і після смерті Сталіна 129
10.7. Передача Кримської області Україні 139
10.8. Церковна політика влади 145
10.9. Культурне життя 147
Розділ 11. Україна в добу М. Хрущова (1956-1964 рр.)
11.1. Доба М. Хрущова 154
11.2. XX з'їзд КПРС. Ліквідація ГУЛАГу 156
11.3. Криза влади 162
11.4. Міжнародне становище. Зовнішньополітична діяльність УРСР 168

1 1.5. Реформи у промисловості 173
11.6. Індустріальний розвиток України 179
11.7. Розвиток сільського господарства 182
1 1.8. Здобутки соціальної політики 186
11.9. Шістдесятники 191
11.10. Національно-визвольний рух у добу відлиги 194
11.11. Церковна політика М. Хрущова 197
11.12. Повний комунізм -у 1980році 200
11.13. Культурне життя суспільства 203
11.14. Жовтневий переворот 212
Розділ 12. Наростання системної кризи комуністичного ладу (1965-1985 рр.)
12.1. Системна криза 220
12.2. Міжнародне становище 221
12.3. Комуністична диктатура в добу А. Брежнєва 227
12.4. Відносини Кремля з українським субцентром влади 237
12.5. Дисидентський рух 243
12.6. Наростання економічної кризи 252
12.7. Демографічний розвиток 261
12.8. Життєвий рівень населення 266
12.9. Розвиток науки 270
12.10. Розвиток культури 273
Розділ 13. Крах комунізму
13.1. «Перебудовна» політика Кремля 283
13.2. Розпад зовнішньої оболонки радянської імперії 286
13.3. Інформаційна революція 290
13.4. Крах командної економіки 298
13.5. Поява неформальних організацій 306
13.6. Народження Народного руху 313
13.7. Політичне структурування суспільства 321
13.8. Держава і церква 328
13.9. Суверенізація УРСР 333
13.10. Утвердження незалежності України 340
Післямова 353
Іменний покажчик 377

ISBN 978-617-569-166-3 ISBN 978-617-569-167-0
Автор: Станіслав Кульчицький
Місце видання: Київ
Видавництво: Темпора
Сайт видавництва: http://tempora.com.ua
Формати: djvu, pdf
Кількість сторінок: загалом - 1520 сторінок: 504 сторінки (1-а книга), 628 сторінок (2-а книга), 388 сторінок (3-а книга)
Джерело: Оцифровано Гуртом: balik2 та Sehrg-Gut
книга оцифрована у рамках проекту
"Оцифрування книг Гуртом"Золотий реліз (завантажене не впливає на рейтинг)
 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2017-02-13 18:31
 Розмір:   257 MB 
 Оцінка літератури:   9.5/10 (Голосів: 18)
   
Ярпен 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 09.10.13
Востаннє: 20.08.17
Повідомлень: 1873

2017-02-07 20:52  
07.02.2017 торент оновлено -додано 2-у книгу
Ярпен 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 09.10.13
Востаннє: 20.08.17
Повідомлень: 1873

2017-02-13 18:32  
13.02.2017 о 17:31 торент оновлено -додано 3-у книгу
Михайло З 
VIP


З нами з: 10.04.09
Востаннє: 20.08.17
Повідомлень: 364

2017-02-13 20:46  
Дякую за пророблену працю по оцифруванню і за те, що підтвердили правильність мого вчинку, а саме: НЕ придбання цього тритомника в книжковому варіанті. Вийшло як антиреклама, але що поробиш, коли видають такі "пронафталінені" "історичні опуси". Ну прямо як 8-томна Історія УРСР, але з іншим ухилом. Така собі "перелицьована совєтщина"....
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти