Розов В.І. Адаптивні антистресові психотехнології (2005) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
Anonymous 2016-12-21 10:00  
Розов В.І. Адаптивні антистресові психотехнології (2005) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом

Розов В.І. Адаптивні антистресові психотехнології (2005) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом


Мова: українська
Опис:
У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та практичні проблеми адаптивних антистресових психотехнологій. Особлива увага приділяється практичним питанням розвитку адаптивності та адаптивної саморегуляції стресу.
Матеріали посібника можуть бути використані для лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять з таких дисциплін, спецкурсів та тем: «Практична психологія», «Медична психологія», «Психогігієна та психопрофілактика», «Психологія здоров’я», «Психотерапія адаптаційних розладів». «Управління стресом (стрес- менеджмент)», «Психічна саморегуляція стану», «Психологія управління», «Психологія екстремальних ситуацій» тошо.
Зміст:

ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АДАПТИВНИХ АНТИСТРЕСОВИХ ПСИХОТЕХНОЛОГІЙ 9
Глава 1. СТРЕС: ВИЗНАЧЕННЯ, ВИДИ, ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ 9
1. Визначення стресу 9
2. Види стресу 9
3. Причини стресу 11
4. Професійний стрес 13
5. Особистість типу «А» і «хвороби стресу» 16
6. Ознаки і наслідки стресових станів . , 17
7. Реакція на важкий стрес і порушення адаптації 19
Глава2. ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ЗАРУБІЖНИХ ТА ВІТЧИЗНЯН ИХ ДОСЛІДЖЕНЬ П РОБЛ ЕМ И АДАПТИ ВНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇТАПСИХОСОМАТИЧНОГОЗДОРОВ’Я .... 23
1. Гомеостатична модель 23
2. Загальний адаптаційний синдром 24
3. Психосоматичний напрям 25
4. Психоаналітичний напрям 25
5. Біхевіористський напрям 27
6. Тілесно-орієитований напрям 28
7. Гештальт-психологічний напрям ЗІ
8. Гуманістичний і екзистенціальний напрям 33
9. Онтопсихологічнийнапрям 36
10. Трансперсонапьна модель 37
11. Женевська генетична психологія 39
12. Когнітивний напрям 41
13. Нейро-лінгвістичне програмування 42
14. Вітчизняні традиції в дослідженні проблеми адаптації і саморегуляції 45
Глава З.АДАПТИВНІСТЬ-ПОЛІСИСТЕМНА ФУНКЦІОНАЛЬНО- СТРУКТУРНА ВЛАСТИВІСТЬ ЛЮДИНИ 49
1. Системний підхід у дослідженні адаптивності 49
2. Системний аналіз поняття «адаптивність» 51
3. Адаптивна саморегуляція :.-53
РОЗДІЛ 2. ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ АДАПТИВНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТРЕСУ 58
Глава 1. БІОЕНЕРГЕТИЧНИЙ РІВЕНЬАДАПТИВНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТРЕСУ 58
1. Антистресове харчування 58
2. Антистресова аутофіторегуляція 61
3. Фізична активність 63
Глава2. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬАДАПТИВНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТРЕСУ 65
1. Психотехнологія адаптивного біоуправління з біологічним зворотним зв’язком (БЗЗ) 65
2. Прогресивна м’язова релаксація 74
3. Аутогенне тренування 80
4. Систематична десенсибілізація 88
5. Техніки дихання 89
6. Тілесно-орієнтовані техніки 99
7. Медитація 102
ГлаваЗ.КОГНІТИВНИЙ РІВЕНЬАДАПТИВНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТРЕСУ 110
1. Нейро-лінгвістичне програмування (НЛП) 110
2. Design Human Engineering(DHЕ) 122
3. Когнітивні і раціонально-емотивні техніки А. Бека й А.-Зліса 123
4. Психотехнологіїсаногенного і позитивного мислення 127
5. Парадоксальна інтенція 132
Глава4. ОСОБИСТІСНИЙ РІВЕНЬ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТРЕСУ . 134
1. Психосинтезсубособистостей 134
2. Гештальт-техніки усвідомлення потреб 146
3. Асертивні психотехнології: впевненість і комунікативні вміння ... 156
4. Особистісна саморегуляція часу 161
Глава 5. АНТИСТРЕСОВІ ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ЗІ СНОМ І СНОВИДІННЯМИ 168
1. Нормалізація сну .'. 168
2. Гештальт-техніки роботи зі сновидіннями 169
3. Онтопсихологічні техніки роботи зі сновидіннями 174
4. Техніки усвідомлених сновидінь 175
Глава 6. ЗОВНІШНЬО-ОПОСЕРЕДКОВАНІ СПОСОБИ АДАПТИВНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТРЕСУ 177
1. Антистресові умови діяльності 177
2. Поведінковий і ситуативний захист від стресу 177
РОЗДІЛ 3. ПСИХОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ САМОПІЗНАННЯ 179
Глава І. МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА САМООЦІНКИ СТРЕСОВИХ СТАНІВ 179
1. Метод Холмса-Раге 179
2. Тест самовідчуття (Вісман, Рікс) 181
3. Тест здоров’я (Голдберг) .....: Т 181
4. Тест САН (Самопочуття. Активність. Настрій) 182
5. Тест «Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк) 184
6. Шкала реактивної та особистісної тривожності (Спілбергер-Ханін) ; 186
7. Опитувальник нервово-психічної напруги (НемчінТ. А.) 190
8. Шкала депресії (Т.1. Балашова) 194
9. Диференціальнашкалаемоцій(К.Ізард) ; 196.
10. Методика експрес-діагностики неврозу (К. Хека і Х.Хеса) 196
11. Тест «Уміння раціонально використовувати час» 198
12. Діагностика стану здоров’я за почерком (Польський Інститут національного здоров’я) 199
13. Діагностика станів за тестом М. Л юшера 200
14. Методика діагностики рівня соціальної фрустрованості (В. В. Бойко) 205
15. Методика діагностики рівня суб’єктивного відчуття самотності Д. Расела і М. Фергюсона 206
ІбіТестстресостійкості 207
17. Тест нервово-психічної адаптації 208
Глава 2. МЕТОДИКИ ОЦІНКИ І САМООЦІНКИ АДАПТИВНИХ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 210
1. Фрайбурзький особистісний опитувальник (FPI, форма В) 210
2.0питувальникупевненостівсобі(Рейзас) 217
3. Тест Айзенка 219
4. Опитувальник структури темпераменту (ОСТ) В.М. Русалова 223
5. Шкала «Загальна погана пристосовність» 227
6. Ш кала уразливості : 228
7. Самооцінка екстравертності, ригідності і тривожності 229
8. Опитувальник Келермана-Плутчіка 231
9. Методика «Рівень суб’єктивного контролю» 235
10. Характерологічний опитувальникЛеонгарда-Шмішека 237
11. Опитувальник способів реагування на конфліктні ситуації К. Томаса 243
12. Опитувальник агресії Баса-Даркі. 247
13. Тест «Оцінка агресивності у відносинах» (А. Асінгер) 250
14. Опитувальник потреби вдосягненнях Ю.Б. Орлова 253
15. Оцінкамотиваційноїсаморегуляції (АА Файзулаєв) 255
16. Методика вивчення самооцінки особистості 259
17. Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» 260
ЛІТЕРАТУРА : 270

ISBN 966-8251 -27-Х
Автор: Розов Віталій Ігорович
Місце видання: Київ
Видавництво: Кондор
Формати: djvu, pdf
Кількість сторінок: 278 сторінок
Джерело: Оцифровано Гуртом: balik2 та погань
книга оцифрована у рамках проекту
"Оцифрування книг Гуртом"Золотий реліз (завантажене не впливає на рейтинг)
 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2016-12-21 10:00
 Розмір:   53 MB 
 Оцінка літератури:   9.2/10 (Голосів: 6)
   
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти