Дмитро Чижевський. Філософські твори в чотирьох томах (2005) [DJVU] | Оцифровано Гуртом

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
Naral-zempo 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 14.04.13
Востаннє: 11.08.17
Повідомлень: 118

2016-12-01 23:46  
Дмитро Чижевський. Філософські твори в чотирьох томах (2005) [DJVU] | Оцифровано Гуртом

Дмитро Чижевський. Філософські твори в чотирьох томах (2005) [DJVU] | Оцифровано Гуртом


Мова: українська
Опис:
Чотиритомне видання філософських творів Дмитра Чижевського (1894-1977) є виданням багатющої спадщини видатного історика філософії України. Воно охоплює усі найважливіші твори Дмитра Чижевського з історії філософії в Україні, української та західноєвропейської філософської думки. Чимало з них вперше з’являються друком в українському перекладі (зі словацької, англійської, німецької та французької мов).
До першого тому включено найважливіші два твори вченого: «Нариси з історії філософії на Україні» (1931) та «Філософія Г.С. Сковороди» (1934).
До другого тому увійшли дослідження з різноманітних аспектів історії філософської думки в Україні.
До третього тому увійшли: книжка «Філософія життя у Людовіта Штура» (1941) та філософська славістика вченого.
До четвертого тому увійшли такі праці вченого: книжка «Геґель у Росії» (1939) та статті «Геґель і французька революція» й «Геґель і Ніцше».
Видання підготовлено до друку зусиллями співробітників відділу історії філософії України Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України під керівництвом кандидата філософських наук Василя Лісового.
Зміст
ТОМ 1
Ірина Валявко. Інтелектуальна біографія Дмитра Чижевського: спроба наукової ретроспективи — XI
Вілен Горський. Дмитро Чижевський як історик філософії України — XXXI

НАРИСИ З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ НА УКРАЇНІ
(1931)

ПЕРЕДМОВА — 3

І. ФІЛОСОФІЯ І НАЦІОНАЛЬНІСТЬ — 5
1. Нація і людство. Раціоналістичний та романтичний погляд на націю. Вічні та часові цінності. Розв’язання проблеми — 5
2. Філософія і філософії. Абсолютна правда і окремі філософічні пункти погляду — 7
3. Розвиток філософії. Боротьба течій, рух між протилежностями. Роля націй в історичному розвитку філософії — 9
4. Українська філософія. Труднощі її дослідження — 10
5. Літературні вказівки — 13

II. УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ХАРАКТЕР І СВІТОГЛЯД — 14
1. Загальні замітки. Методи дослідження — 14
2. Спроба характеристики. Психічний уклад українця: емоціоналізм. індивідуалізм, рухливість. Впливи видатних історичних періодів: князівського та барокка. Український ляндшафт: степ. Тип визначних представників української нації: емоціоналізм, усамотнення, ідеал внутрішньої та завнішньої гармонії (миру), релігійне забарвлення — 15
3. Літературні вказівки — 18

III. ФІЛОСОФІЯ У СТАРІЙ УКРАЇНІ — 19
1. Прийняття християнства. Отці церкви на українському ґрунті. Відомості про античну філософію. Проповіді та повчальна література. Бібліотеки — 19
2. «Ожидовілі». Філософічні переклади. Астрологічна література. Спроби філософічної термінології — 21
3. Філософічне навчання. Наука за кордоном. Школи. Остріг. Київська Академія. Характер та значіння філософічного навчання в Академії — 22
4. Філософічна лектура. Джерела наших відомостей. Антична філософія. Патристика. Середньовічна філософія. Філософія ренесансу та нових часів — 25
5. Окремі представники філософічної думки. А. Курбський. Ян Лятос. Герасим Смотрицький. Іван Вишенський. Кирило Транквіліон Ставровецький. Касіян Сакович. П. Могила. А. Зерніков. Стефан Яворський. Теофан Прокопович. Стефан Прибелович. Іоаким Богомолевський. Володимир Каліграф — 29
6. Літературні вказівки — 32

IV. ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА — 33
1. Життя. Перебіг життя. Життя Сковороди, як вираз його філософії — 33
2. Провідні думки. Філософія і життя. Теорія і практика. Самопізнання — 35
3. Символіка. Мова. Образи. Витовмачення Біблії. Античні мудреці. Вплив символічної літератури — 36
4. Метода. Антитетика в античні та християнській філософії. Антитетика у містиків. Антитетика Сковороди. Символ «кола» в античній, святоотцівській і містичній філософії. Символ кола у Сковороди. «Змій». Антитетика та коловий рух у філософії XIX віку — 38
5. Світ, матерія, Бог. Дуалізм. Вічність та нікчемність матерії. Історичні паралелі. Бог — 44
6. Зерно і рослина. Символ зерна і рослини в античній, святоотцівській та містичній думці. Зерно і рослина у Сковороди. Зерно і рослина у філософії XIX віку — 48
7. «Серце». «Внутрішня людина». Безодня, «серце». Життя серця — 50
8. Обоження — приниження. «Нерівна рівність» — 53
9. «Пізнай себе». Теорія пізнання у Сковороди. Самопізнання і Богопізнання — 55
10. Релігійність. Богопізнання. Містичне переживання. Есхатологія. Бог — краса — 56
11. Літературні вказівки — 58

V. СУЧАСНИКИ СКОВОРОДИ: І. Хмельницький. X. Барсук – Мойзда. В.Т. Золотницький. П.А. Сохацький. Григорій Полетика. Семен Гамалія. Літературні вказівки — 59

VI. ЗНАЙОМСТВО З НІМЕЦЬКИМ ІДЕАЛІЗМОМ — 62
1. Обсяг знайомства з німецьким ідеалізмом — 62
2. Знайомство з Кантом на Україні. Переклад Я. Рубана. Петро Додій. Й.-Б. Шад. Л.Г. Якоб. Михайло Полетика. Василь Довгович. Літературні вказівки — 63
3. Впливи Фіхте. Йоган-Баптист Шад. Життя-Логіка Шада. Натурфілософія. Моральність та право. Філософія нації. Сучасники та учні Шада в Харкові. Літературні вказівки — 65
4. Впливи Шеллінга і романтики. Д. Кавунник-Веланський. Життя і твори. Філософія. А.І. Дубрович. Й.X. Кронеберґ. М. Максимович. К. Зеленецький. Н. Курлядцев. П.С. Авсенев. Хр. Екебляд. Літературні вказівки — 70
5. Впливи Геґеля. Орест Новіцький. Й.Г. Міхневич. С.С. Гогоцький. Твори. Філософічні погляди. Історики-геґеліянці. Історики літератури-неґеліянці. П. Редькин. Й. Чачковський — 76

VII. МИКОЛА ГОГОЛЬ (НА ШЛЯХУ ДО ВІЧНОЇ КРАСИ) — 83
1. «Діло моє». Єдність світогляду Гоголя на протязі його життя — 83
2. Два подорожні. Життя — шлях. Душа людська. Естетична емоція — 86
3. Господарство. Людина і світ. «Служба». «Своє місце». Індивідуальне призначення людини. Праця. «Духовна Гоголя» — 89
4. «Ювелірне мистецтво». «Господарство душ». Краса душі. «Мертві душі». Самовдосконалення. Емоціональний вплив на душу. Щастя і нещастя. Поезія. Мистецтво. Любов — 93
5. Гімн Красі Небесній. Любов, Христос, Бог. Бог, як джерело гармонії та краси. Бог — «Краса Небесна» — 101
6. Літературні вказівки — 103.

VIII. КИРИЛО-МЕТОДІЄВЦІ — 104
1. Ідеологічна єдність Кирило-методієвського руху. Славянські паралелі. Основні риси. Славянофільство, романтизм, християнство, радикалізм, есхатологія — 104
2. «Книги битія українського народу». Христологічна історіософія. Славяне. «Воскресення» України. Есхатологічні настрої — 109
3. Микола Костомаров. Впливи романтики. Христіянство. Символізм. Характеріологія українців — 113
4. П.О. Куліш. Вихідні романтичні пункти погляду. Серце людини та «зовнішнє» у ній. Минуле України та сучасність. Філософія культури. Проблема мови. Хутір і город. Україна і Европа. Жінка і чоловік — 116
5. До світогляду Шевченка. Антропоцентризм. Антропоцентрична релігійність. Впливи Д. Штрався — 124
6. Микола Гулак — 129
7. Літературні вказівки — 130
8. Додаток. Українець — польський «месіяніст». Петро Семененко. Життя. Твори — 131

IX. ПАМФИЛ ЮРКЕВИЧ — 133
1. Життя. Доля Юркевича. Життя. Характер — 133
2. Ідеалізм і матеріалізм. Критика матеріалізму і ідеалізму — 135
3. Платон і Кант. Критика Канта. «Платонізм» Юркевича — 137
4. «Ідея». Ідея і емпірія. Здійснення ідея — 139
5. «Філософія серця». Розум і емоція. Значіння емоції: в пізнанні, в моралі, в релігії. Знаття і віра — 141
6. «Серце» і «голова». Емоція і особистість людини. Критика містичного і емпіричного погляду на душевне життя. Емоціоналізм в пізнійшій філософії — 146
7. Мир з ближніми. Суспільство вище індивідууму. «Мир» між людьми — 148
8. Світогляд і особистість. Юркевич та український національний характер — 150
9. Літературні вказівки — 152

X. ФІЛОСОФІЯ НА ПОСЛУГАХ НАУКИ — 153
1. Філософія другої половини XIX віку. Російська «просвіченість». Україна — 153
2. Олександер Потебня. Особа. Погляди на філософію. Твори. Школа Потебні — 154
3. Володимир Лесевич. Життя і твори. Погляд на філософію — 156
4. А.А. Спір — 158
5. Клим Ганкевич — 159
6. Соціологи. І. Федорович. О. Стронин. Л. Мечников. М. Туган-Барановський — 159
7. Марксизм. Микола Зібер — 161
8. Богдан Кістяковський — 161

ФІЛОСОФІЯ Г.С. СКОВОРОДИ
(1934)

ПЕРЕДМОВА — 165
I. ВСТУП — 167
1. Проблематика — 167
II. ПІДСТАВИ — 171
2. Coincidentio oppositorum — 171
3. Κύκλος τών κύκων — 180
4. Hieroglyphica, emblemata, symbola — 188
5. Symbola et emblemata — 196
6. Біблія — 213
III. МЕТАФІЗИКА — 225
7. Матерія — 226
8. Materia aeterna — 230
9. Дуалізм — 235
10. Άδιαιρέτως, άτρέπτως, άμερίστως, άσυνχύτως — 246
11. Бог — 248
12. Премудрість — 258
13. Ростина як символ усесвіту — 261
IV. АНТРОПОЛОГІЯ — 271
14. Внутрішня людина — 271
15. Серце — 277
16. Кількість символів — 283
17. Безодня — 287
18. Мікрокосмос — 290
19. Пізнання — 297
V. ЕТИКА — 302
20. Θέωρις — 302
21. Спокій, мир, субота — 306
22. Світ — 309
23. Самоприниження — 315
24. Нерівна рівність — 322
25. Педагогіка — 337
26. Сковорода й Україна — 340
VI. МІСТИКА — 348
27. Сковорода-містик — 348
28. Сковорода-містичний поет — 357
VII. ДО ДЖЕРЕЛ СКОВОРОДИ — 374
29. Передпосилки Сковороди — 374
ДО ТАБЛИЦЬ — 384
Тексти та пояснення — 384
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК — 389
ТОМ 2
МІЖ ІНТЕЛЕКТОМ І КУЛЬТУРОЮ:
дослідження з історії української філософії

На теми філософії історії — 7
Початки і кінці нових ідеологічних епох — 14
Культурно-історичні епохи — 24
До характерології слов’ян. Українці — 36
Антична література в старій Україні — 43
Платон в давній Русі — 57
До проблем бароко — 67
Поза межами краси (До естетики барокової літератури) — 78
Західноєвропейська філософія в старій Україні (XV-XVIII ст.) — 97
XVII ст. в духовній історії України — 113
Значення Харківського університету в українському духовному житті — 126
Іван Вишенський — 130
Міцкевич і українська література — 142
Вплив філософії Шеллінґа (1775-1854) в Україні — 164
Думки про Шевченка (Естетичні та історично-філософічні фрагменти) — 172
Шевченко і Давид Штраус — 179
Шевченко і релігія — 192
П.О. Куліш — український філософ серця — 206
М.С. Грушевський як історик літератури — 217
В’ячеслав Липинський як філософ історії — 227
Натурфілософія В.І. Вернадського — 237
Юрій Клен, вчений та людина (Із спогадів. Написано 1949) — 244
Бібліографія — 255
Іменний покажчик — 257
ТОМ 3
Василь Лісовий. Європейська філософія та інтелектуальна культура у дослідженнях Дмитра Чижевського — VII

ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ У ЛЮДОВІТА ШТУРА
Розділ з історії словацької філософії
(1941)

(Переклад Сергія Яковенка)

Вступ — 3
Кілька основних понять мислення Людовіта Штура — 9
Штур і Геґель — 60
Завершення — 91
Примітки — 95
Додаток — 110

[СТАТТІ]

Деякі проблеми порівняльної історії слов’янських літератур — 133
Коменський і західна філософія — 145
Коменський і німецькі пієтисти — 153
«Лабіринт світу» Яна Коменського: теми твору та їхні джерела — 158
Як я шуков рукописи «Pansophie» — 201
Магічне метання списа — 208
Гнана правда — 217
Сведенборґ у слов’ян — 228
Геґель у словаків — 246
Німецька містика в Росії — 263
Якоб Беме в Росії — 278
Шіллер і «Брати Карамазови» — 295
Тютчев і німецький романтизм — 322
Достоєвський-психолог — 343
До проблеми двійника у Достоєвського — 360
Про «Шинель» Гоголя — 384
Релігійна утопія Ол.А. Іванова — 403
Філософські шукання в радянській Росії — 413

[ДОДАТОК]

Рецензія на перший том книги Ріхарда Кронера «Від Канта до Геґеля» — 434

БІБЛІОГРАФІЯ — 440

ПОКАЖЧИК ІМЕН — 442
ТОМ 4
ВІД ВИДАВНИЦТВА — VII

ГЕҐЕЛЬ У РОСІЇ
(1939)

(Переклад з російської Ю. Бадзя)

Від автора — 3
Попереднє зауваження — 5
A. РОСІЙСЬКІ СЛУХАЧІ ГЕҐЕЛЯ — 10
B. «СОРОКОВІ РОКИ» — 28
I. Про смисл епохи — 28
II. Російське шеллінгіанство — 31
III. Гегельянські гуртки — 43
IV. Ніколай Владімірович Станкевич — 60
V. Михаїл Александрович Бакунін — 74
VI. Віссаріон Ґриґорійович Бєлінський — 100
VII. Тимофей Ніколайович Ґрановський — 128
VIII. Іван Серґейович Тургенев — 136
IX. Слов’янофіли і Гегель — 145
X. Александр Іванович Герцен — 169
XI. Гегельянська атмосфера 40-х і 50-х років — 187
C. ПАНУВАННЯ ПРОСВІТНИЦТВА — 221
І. До характеристики російського просвітництва — 221
II. Геґель і політичні радикали — 233
III. Ніколай Ніколайович Страхов — 238
IV. Сильвестр Сильвестрович Гогоцький — 254
V. Борис Ніколайович Чичерін — 257
VI. Ніколай Гаврилович Дебольський — 268
VII. Павел Александрович Бакунін — 273
VIII. Гегель в атмосфері 60-х – 80-х років — 284
D. «НАПЕРЕДОДНІ» — 290
1. Пробудження — 290
2. Попередники — 293
3. Кн. Сергей Ніколайович Трубецькой — 297
4. Ніколай Онуфрійович Лоський — 301
5. Сучасники — 303

[СТАТТІ]

Геґель і французька революція — 307
Геґель і Ніцше — 339

ФОТО З АРХІВУ — 361

ПОКАЖЧИК ІМЕН — 365

Автор: Дмитро Чижевський
Місце видання: Київ
Видавництво: Смолоскип
Формат: djvu
Кількість сторінок: ХХХѴІІІ+402 (Т.1), 264 (Т.2), XXIV+456 (Т.3), ѴIII+376 (Т.4)

Джерело: Сканування
Особиста оцінка: 0 - не читав
книга оцифрована у рамках проекту
"Оцифрування книг Гуртом"


Золотий реліз (завантажене не впливає на рейтинг)
 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2016-12-01 23:46
 Розмір:   41 MB 
 Оцінка літератури:   10/10 (Голосів: 13)
   
viola31 
Новенький


З нами з: 07.07.09
Востаннє: 01.07.17
Повідомлень: 2

2016-12-10 23:32  
оЙ, кільки нас нА ФІЛОСОФСЬКОМУ ФАКУЛЬТЕТІ СВАРИЛИ, ЩО МИ НІЯК НЕ ПРОЧИТАЛИ УСІ ТОМИ.
ПРОЙШЛО 20 РОКІВ І ОСЬ Я ЗМОЖУ ЙОГО ПРОЧИТАТИ. ДЯКУЮ !

Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти