Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія. Мислителі, ідеї, концепції (2005) [PDF, DJVU] | Оцифровано Гуртом

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
Naral-zempo 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 14.04.13
Востаннє: 30.11.20
Повідомлень: 176

2016-11-10 17:37  
Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія. Мислителі, ідеї, концепції (2005) [PDF, DJVU] | Оцифровано Гуртом

Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія. Мислителі, ідеї, концепції (2005) [PDF, DJVU] | Оцифровано Гуртом


Мова: українська
Опис:
У підручнику пропонується ґрунтовний і всебічний аналіз фундаментальних проблем світової філософської думки. В дохідливій формі автори прагнуть довести до читача зміст основних філософських ідей, теорій, поглядів, які дістали загальне визнання та практичне підтвердження, розкрити їх генезис у процесі духовної еволюції культури. Автори намагались ознайомити тих, хто вивчає філософію, з різними філософськими напрямами, течіями, школами, розкрити плюралістичний характер філософського знання, уникнувши традиційної моноідеологічної та теоретичної однобічності у викладі матеріалу. Особливу увагу приділено основним філософським напрямкам XX ст., а також українській філософії. Розглядаються особливості східної філософії.
Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за фахом «філософія», «соціологія», «політологія», «культурологія», «психологія», «релігієзнавство», «педагогіка», «правознавство» тощо; на вчених і спеціалістів, які розробляють філософські проблеми, а також на широке коло читачів.
Зміст
Покликання філософії — 7

1. СМИСЛОВИЙ ПРОСТІР ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ — 12
1.1. Мудрість і філософія — 14
1.2. Філософія як світогляд. Історичні форми світогляду — 17
1.3. Взаємовідношення філософії і науки — 22
1.4. Функції філософії — 25
1.5. Особливості філософського освоєння дійсності — 27
1.6. Призначення філософії — 32
1.7. Розвиток філософії як філософська проблема — 35
1.8. Філософський плюралізм — 40
1.9. Основні типи самовизначення сучасної філософії — 42

2. ФІЛОСОФСЬКА МУДРІСТЬ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ — 46
Спорідненість рис і умов виникнення філософії Сходу і Заходу — 48
2.1. Філософія Давньої Індії — 51
2.1.1. Ведичні джерела давньоіндійської філософії — 51
2.1.2. Філософські вчення джайнізму та буддизму — 53
2.1.3. Релігійно-філософські системи індуїзму — 55
2.2. Філософія Давнього Китаю — 60
2.2.1. Витоки філософського мислення — 60
2.2.2. Філософія даосизму — 62
2.2.3. Конфуціанство — 63
2.2.4. Моїзм і легізм — 67

3. ФІЛОСОФІЯ АНТИЧНОСТІ — 72
3.1. Давня Греція — 74
3.1.1. Витоки античного космоцентризму — 74
3.1.2. Натурфілософія Мілетської школи. «Логос» Геракліта — 77
3.1.3. Вчення Піфагора — 82
3.1.4. Онтологізм і атомізм досократиків — 84
3.1.5. Давньогрецька філософія класичного періоду: софісти, Сократ, Платон — 92
3.1.6. Філософська система Арістотеля — 103
3.2 Елліністичний та римський періоди античної філософії — 107
3.2.1. Перипатетики і академічна філософія — 107
3.2.2. Цінності буття епікуреїзму — 108
3.2.3. Сенс життя в стоїцизмі і скептицизмі — 110
3.2.4. Світоглядні ідеали римських мислителів — 114
3.2.5. Неоплатонізм — 119

4. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ — 126
4.1. Філософські джерела християнської апологетики — 128
4.2. Основні постулати теоцентризму — 131
4.3. Патристика: вчення Августина Блаженного — 134
4.4. Схоластика: реалізм, номіналізм, концептуалізм у схоластичній філософії — 136
4.5. Проблема віри і розуму в пізній схоластиці — 141

5. ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ — 146
5.1. Основні риси антропоцентризму Ренесансу — 148
5.2. Натурфілософія і пантеїзм — 152
5.3. Проблема індивідуальності в гуманізмі Відродження — 156
5.4. Ренесансний скептицизм — 160

6. ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ XVII-XVIII ст. — 164
6.1. Емпіризм Ф. Бекона — 166
6.2. Філософія Т. Гоббса і Дж. Локка — 169
6.3. Раціоналізм Р. Декарта і Б. Спінози — 172
6.4. «Розум» і «серце» у філософії Б. Паскаля — 177
6.5. Монадологія Г.В. Лейбніца — 179
6.6. Суб’єктивна гносеологія Дж. Берклі і Д. Юма — 182
6.7. Філософські погляди мислителів епохи Просвітництва — 185

7. НІМЕЦЬКА КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ — 198
7.1. Інтелектуальні витоки німецької класичної філософії — 200
7.2. Філософська система І. Канта — 202
7.3. Проблема суб’єкта у «філософії діяльності» Й.Г. Фіхте — 207
7.4. «Філософія тотожності» Ф.В. Шеллінга — 210
7.5. «Абсолютний дух» і діалектика Г.В.Ф. Гегеля — 214
7.6. Антропологічне вчення Л. Фейербаха — 220
7.7. Філософські ідеї марксизму — 223

8. «ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ» — 232
8.1. Смислові орієнтації некласичної філософії — 234
8.2. Специфіка і сутність ірраціоналізму — 236
8.3. «Воля до життя» А. Шопенгауера — 238
8.4. Апологія «надлюдини» у філософії Ф. Ніцше — 241
8.5. Психоаналіз З. Фрейда — 245
8.6. «Творча» інтуїція А. Бергсона — 251
8.7. Концепт «життя» у філософських дискурсах В. Дільтея і Г. Зіммеля — 253

9. ФІЛОСОФІЯ НАУКИ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОЗИТИВІЗМУ — 258
9.1. «Перший» позитивізм: феноменалізм, утилітаризм, еволюціонізм — 260
9.2. Емпіріокритицизм Е. Маха і Р. Авенаріуса — 263
9.3. Неопозитивізм — 265
9.4. Постпозитивізм — 268

10. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ — 274
10.1. Специфіка філософії у контексті феноменології — 276
10.2. Феноменологічна критика натуралізму, психологізму та історицизму — 278
10.3. Вплив феноменології на філософію XX століття — 280

11. ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ — 284
11.1. Становлення екзистенціального мислення — 286
11.2. «Дійсне» і «недійсне» буття М. Гайдеггера — 290
11.3. «Філософія існування» К. Ясперса — 292
11.4. Проблема «свободи» у філософії Ж.-П. Сартра — 295
11.5. «Філософія абсурду» А. Камю — 298
11.6. Християнський екзистенціалізм М. Бердяева — 301
11.7. Інтерпретація буття людини в персоналізмі — 305

12. ГЕРМЕНЕВТИКА — 310
12.1. Формування філософської герменевтики — 312
12.2. Методи герменевтики пояснення та розуміння дійсності — 316

13. ПРАГМАТИЗМ — 322
13.1. Семіотичний прагматизм Ч. Пірса — 324
13.2. Радикальний емпіризм У. Джемса — 325
13.3. Інструменталізм Дж. Дьюї — 327

14. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ — 332
14.1. Цінності буття в антропології М. Шелера — 334
14.2. Форми прояву сутності людини — 335

15. РЕЛІГІЙНА ФІЛОСОФІЯ — 342
15.1. Єдність віри і знання в неотомізмі — 344
15.2. Християнський еволюціонізм П. Тейяра де Шардена — 348
15.3. Теоцентризм екзистенціалізму Г. Марселя — 353

16. НЕОГУМАНІЗМ — 358
16.1. Людина і суспільство у філософії Франкфуртської школи — 360
16.2. «Одномірне суспільство» Г. Маркузе — 362
16.3. Е. Фромм: бути людиною — 364

17. СТРУКТУРАЛІЗМ — 368
17.1. Мова і знак у структуралізмі — 370
17.2. «Конкретно-науковий» структуралізм — 372

18. ПОСТМОДЕРНІЗМ — 376
18.1. Модернізм і постмодернізм — 378
18.2. Принцип деконструкції — 380
18.3. Антропологія постмодернізму — 383
18.4. «Тілоцентризм» — 386
18.5. Концепція соціуму в постмодернізмі — 388

19. ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА РОСІЇ — 394
19.1. Філософські орієнтації «слов’янофілів» і «західників» — 396
19.2. Релігійно-філософські пошуки російських мислителів — 404
19.3. Інтуїтивізм — 412

20. ФІЛОСОФІЯ УКРАЇНИ — 418
20.1. Філософська думка Київської Русі — 420
20.2. Розвиток філософії в духовній культурі України XIV-XVII ст. — 424
20.3. Філософія Григорія Сковороди — 430
20.4. Українська філософія XIX ст. — 435
20.5. Філософські течії в Україні другої половини XIX — початку XX ст. — 443
20.6. Філософія та світогляд українського романтизму — 448

СЕНС ЖИТТЯ І ДОЛЯ ЛЮДИНИ (Замість післямови) — 458

ФІЛОСОФІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ — 466

ТЕМИ ДЛЯ АВТОРСЬКОГО КУРСУ — 470

СЛОВНИК ПЕРСОНАЛІЙ — 485

СЛОВНИК ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕРМІНІВ — 497

Автор: Кремень В.Г., Ільїн В.В.
Місце видання: Київ
Видавництво: Книга
Формат: pdf, djvu
Кількість сторінок: 528

Джерело: Сканування
Особиста оцінка: 0 - не читав
книга оцифрована у рамках проекту
"Оцифрування книг Гуртом"


Золотий реліз (завантажене не впливає на рейтинг)
 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2016-11-10 17:37
 Розмір:   54 MB 
 Оцінка літератури:   9.5/10 (Голосів: 10)
   
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти