Літопис УПА. Серія “події і люди” / Ред. Петро Йосиф Потічний та інші [т. 1-31, 33] (2008-2016) [pdf]

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
Anonymous 2016-09-21 14:22  
Літопис УПА. Серія “події і люди” / Ред. Петро Йосиф Потічний та інші [т. 1-31, 33] (2008-2016) [pdf]

Літопис УПА. Серія “події і люди” / Ред. Петро Йосиф Потічний та інші [т. 1-31, 33] (2008-2016) [pdf]


Мови: українська та англійська
Опис:
Літопис УПА – це серійне книжкове видання. Його завдання – опублікувати, з дотриманням джерельної точности, документи й матеріяли до історії УПА, а також стимулювати й видавати праці про діяльність УПА та історію України того періоду взагалі. Кожний том або група томів Літопису присвячені окремим темам і мають назву. Частина томів охоплює історію УПА за певний період на більших територіях, як, наприклад, на Волині, в Галичині, на українських землях під Польщею тощо. Кожна з цих територій може мати два-три, а то й більше томів. Додаткова серія книжок буде присвячена загальним темам, або збірникам спогадів, праць, або може бути книжкою одного автора на якусь тему. Збірники появляються не періодично, а в залежності від підготовки й опрацювання наступного тому.
Описи томів видання
Опис 1-го тому: Микола Посівнич. Нескорений командир (2008)

У пропоноваому виданні висвітлюється життєвий шлях провідного члена ОУН та Головного командира УПА Романа Шухевича, незламного лідера національноовизвольної боротьби українського народу.
Зміст 1-го тому

РОМАН ШУХЕВИЧ (30.VI.1907 – 5.III.1950)......................................5
БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В РЯДАХ УВО – ОУН (1926 – 1934)Е.....8
ПЕРІОД УВ’ЯЗНЕННЯ (1934 – 1937)...................................10
У КАРПАТСЬКІЙ УКРАЇНІ (кін. 1938 – поч. 1939)...................11
НАПЕРЕДОДНІ ВІЙНИ (вересень 1939 р. – червень 1941 р.)...12
У ЛАВАХ ДРУЖИН УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
(квітень 1941 – грудень 1942)............................................13
ГОЛОВНИЙ КОМАНДИР УПА (1943 – 1950).......................14
Фотоілюстрації...............................................................................19
Покажчик..................................................................................51
Список скорочень та абревіатур ..................................................56
Список фотоілюстрацій..............................................................57
Інформаційні сторінки видавництва “Літопис УПА”.........................63
Опис 2-го тому: Наталка Осьмак. Кирило Осьмак – нескорений Президент УГВР

Пропоноване дослідження рокриває, на основі архівних документів і матеріалів, невідомі сторінки життя і діяльності одного з чільних керівників українського визвольного руху 19400х років.
Зміст 2-го тому

VIA DOLOROZA..............................................................................5
ПРО СЕБЕ...................................................................................31
ІДЕЯ УГВР..................................................................................60
ПУБЛІКАЦІЇ................................................................................69
Листування редакції “Сніп”, 1912 р....................................69
Товариство “Сільський господар” в Україні.
“Краківські вісті”, 1942 р.................................................69
ЛИСТИ......................................................................................70
Кирило Осьмак. Лист до Еміля Бруґґера
від 1 серпня 1958 р..........................................................70
Кирило Осьмак. Листтзвернення до жіноккв’язнів.
Серпень 1958 р..............................................................75
Наталія Осьмак. Відкритий лист до Президента
України В. Ющенка від 7 червня 2006 р..............................79
Фотоілюстрації...............................................................................82
Покажчик..................................................................................96
Список скорочень та абревіатур ................................................106
Список фотоілюстрацій..............................................................108
Інформаційні сторінки видавництва “Літопис УПА”.........................111
Опис 3-го тому: Микола Посівнич. Степан Бандера – життя присвячене свободі

Пропоноване дослідження присвячене життю та діяльності Провідника ОУн та ЗЧ ОУн Степана Бандери в 1920–1959 рр. на основі спогадів та документів у книзі висвітлено боротьбу і роль ОУн і ЗЧ ОУн та її лідера у тогочасних суспільно-політичних процесах.
Зміст 3-го тому

ВСТУП ......................................................................................... 6
рОдИнА ...................................................................................... 8
дИТИнСТВО. гІМнАЗІя. ПЛАСТ ................................................ 13
нАВЧАння В ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТеХнІЦІ ..................................... 18
У ВИрІ ВИЗВОЛЬнИХ ЗМАгАнЬ ................................................. 21
ВАрШАВСЬКИЙ ПрОЦеС нАд БАндерОю І ТОВАрИШАМИ ..................................................... 34
ЛЬВІВСЬКИЙ ПрОЦеС нАд БАндерОю І ТОВАрИШАМИ ..................................................... 43
В’яЗенЬ ПОЛЬСЬКИХ ТюреМ ................................................... 50
ПрОВІднИК реВОЛюЦІЙнОгО ПрОВОдУ ОУн .......................................................................... 53
ПОЛІТВ’яЗенЬ нІМеЦЬКИХ ТюреМ І КОнЦТАБОрІВ ................. 58
ПрОВІднИК ЗЧ ОУн .................................................................. 60
АТенТАТИ МҐБ-КҐБ ................................................................... 64
дОЛя рОдИнИ .......................................................................... 66
ВИСнОВКИ ............................................................................... 68
Фотоілюстрації .......................................................................... 70
Покажчик ................................................................................... 85
Список скорочень та абревіатур ................................................ 94
Список фотоілюстрацій ............................................................. 95
Інформаційні сторінки видавництва “Літопис УПА“ ..................... 98
Опис 1-ї частини 4-го тому: Петро Йосип Потічний. “Моя дорога”

Петро Й. Потічний. “Моя дорога”. Короткий біографічний спомин ПетрааЙосифа Потічного охоплює період від народження до часу, коли він, як юнак, вояк УПА, прибув зі своїм відділом до Західної Німеччини під кінець 1947 р.
Зміст 4-го тому

MY FAMILY ORIGINS.......................................................................5
GRANDFATHER JOSEPH................................................................7
MY FATHER’S LAST ARREST BY THE POLES....................................8
THE JEWISH COMMUNITY.............................................................8
EARLY SCHOOL YEARS...................................................................9
THE WEHRMACHT WELCOME.......................................................9
“LIBERATION” BY THE SOVIETS....................................................10
PEREMYSHL JAIL.......................................................................12
THE GERMAN ATTACK.................................................................17
BACK TO SCHOOL IN LVIV.............................................................20
GERMAN OPPRESSSION............................................................26
MY FIRST RESISTANCE ACTIVITY....................................................27
TRAIN TRAVEL.............................................................................28
MY TUTORING............................................................................29
HORSEBACK RIDING..................................................................30
THE POLISH UNDERGROUND.....................................................31
THE 1942243 SCHOOL YEAR IN LVIV..............................................32
THE JEWISH GHETTO...................................................................32
POLICY TOWARD UKRAINIANS......................................................34
LIFE IN LVIV................................................................................35
THE POLISH TERROR...................................................................37
PAVLOKOMA: SUMMER OF 1943................................................37
MY RETURN TO LVIV...................................................................39
RETURN TO PAVLOKOMA: SPRING 1944......................................41
THE SOVIET REOCCUPATION.......................................................42
POLISH ATROCITIES.................................................................43
I JOIN THE RESISTANCE.............................................................46
I JOIN THE UPA...........................................................................49
UPA TACTICS.............................................................................50
THE UPA MEDICAL SERVICE..........................................................53
TYPHOID....................................................................................59
FOREST COMBAT.......................................................................60
SOME UNITS ORDERED WEST....................................................62
THE STRUGGLE FOR SURVIVAL....................................................63
COMMANDER “HROMENKO” SAVES MY LIFE................................65
WE ARE ORDERED TO CROSS INTO WEST GERMANY.....................68
PATH TO THE AMERICAN ZONE....................................................68
THE LEMKOS.............................................................................68
THE SLOVAK POLICE....................................................................69
THE CZECHS...............................................................................72
INTO THE SOVIET ZONE OF AUSTRIA.............................................83
INTO THE AMERICAN ZONE........................................................85
CONTACTING THE AMERICANS...................................................87
“LOOTSKI STREEKEH” AND CHEWING GUM.................................88
MY BOOZE BUSINESS IN THE HOSPITAL.......................................92
POLITICAL ASYLUM......................................................................93
INDEX..........................................................................................96
ABBREVIATIONS.......................................................................103
LIST OF ILLUSTRATIONS.............................................................104
Опис 2-ї частини 4-го тому: Петро Йосип Потічний. “Моя дорога”

Короткий спомин Петра Йосифа Потічного описує його життя в Сполучених Штатах (1950–1964), службу в американській морській піхоті підчас Корейської війни, здобуття університетської освіти у Філадельфії i Нью-Йорку та завершується його подальшим переїздом до Канади
Зміст 2-ї частини 4-го тому

DP IN MUNICH........................................................................................................5
“REVOLUTIONARY” ACTIVITIES..............................................................................8
REESTABLISHING FAMILY TIES...............................................................................9
MAKING SAUSAGES.............................................................................................10
TEACHER’S SEMINARY.........................................................................................10
MEETING MY FUTURE WIFE..................................................................................11
MOVING TO THE USA...........................................................................................12
ARRIVAL IN PHILADELPHIA..................................................................................15
GAINFUL EMPLOYMENT........................................................................................15
THE UKRAINIAN COMMUNITY...............................................................................17
DANCING................................................................................................................18
BREAD AND CLIMATE...........................................................................................19
SELFFEDUCATION..................................................................................................20
JOINING THE RESERVES.......................................................................................20
MOBILIZATION AND BOOT CAMP..........................................................................21
PLATOON GUIDE....................................................................................................23
DEMOTION.............................................................................................................24
SHARP SHOOTER..................................................................................................25
RECONNAISSANCE COMPANY.............................................................................26
HAWAII...................................................................................................................28
LANGUAGE APPRECIATION...................................................................................30
NIGHT SOIL AND “HONEY BUCKETS”...................................................................31
SEX RESEARCH.....................................................................................................33
THE CLASH OF CULTURES.....................................................................................36
A LINK TO THE MOTHERLAND................................................................................40
THE WAR, TRAINING AND ACCIDENTS..................................................................41
GETTING TO KNOW JAPAN....................................................................................46
RETURN TO USA......................................................................................................51
GI BILL AND EDUCATION......................................................................................52
UNIVERSITY ENVIRONMENT..................................................................................54
THE UKRAINIAN CLUB............................................................................................56
SUMMER EMPLOYMENT.......................................................................................58
REAQUAINTANCE WITH TAMARA...........................................................................58
LIFE IN NEW HAVEN..............................................................................................60
DEPARTMENT OF WELFARE..................................................................................62
MOVING TO NEW YORK............................................................................................64
GRADUATE STUDIES...............................................................................................67
PROBLEMS WITH RUSSIANS.................................................................................69
PROLOGUE............................................................................................................70
CIA..........................................................................................................................76
BALTIMORE CONFERENCES.................................................................................77
JEWISHHUKRAINIAN RELATIONS...........................................................................78
MY WORK AT YALE...................................................................................................78
JOB SEARCH...........................................................................................................81
INDEX.....................................................................................................................85
ABBREVIATIONS.......................................................................................................90
LIST OF ILLUSTRATIONS.........................................................................................91
Опис 3-ї частини 4-го тому: Петро Йосип Потічний. “Моя дорога”

Спомини описують життя автора в Канаді (1964–2012), його працю в МакМастерському університеті, різні академічні заходи і подорожі та його родину.
Зміст 3-ї частини 4-го тому

MCMASTER UNIVERSITY 7
MY SPECIALIZATION . . 17
THEINTERDEPARTMENTAL COMMITTEE
ON COMMUNIST AND EAST EUROPEAN AFFAIRS 19
YUGOSLAVIA . 22
CHINA . . 32
LITOPYS UPA . 64
SCHOLARLY ASSOCIATIONS 70
FAMILY REUNIFICATION 78
PAVLOKOMA 83
VIDNOVA . 90
UKRAINIAN FREE UNIVERSITY 94
GENEVA AND KOELN 97
PRAGMATICS O DEMOCRATIC SOCIETY 100
UKRAINE . 106
END REMARKS 114
SELECTED BIBLIOGRAPHY 117
INDEX . 125
ABBREVIATIONS .134
LIST OF ILLUSTRATIONS 135
Опис 5-го тому: “Грім” – полковник УПа Микола Твердохліб. Спогади і матеріали / Упорядник Р. Грицьків

Крізь призму спогадів учасників подій та інших матеріалів зображено життя і діяльність видатного повстанського командира, а також висвітлено визвольну боротьбу 1930-х – 1950-х років у Карпатах.
Зміст 5-го тому

ПередМОВА .......................................................................... 5
Анастасія Твердохліб-Дзьоба У ЛАНЦІ ЗВ’яЗКУ З «грОМОМ» ............................................. 15
Іванна Герасимович СПОМИнИ ПрО МИКОЛУ ТВердОХЛІБА ТА ЙОгО дрУЖИнУ ОЛЬгУ герАСИМОВИЧ .......................... 24
Марія Форович «грІМ» Серед яСнОгО неБА ............................................... 27
Василь Якимецько СПОгАд ............................................................................... 31
Євгенія Красій ТАЄМнИЙ ПІдСТУП, ЩО СТАВ яВнИМ ................................. 33
Петро Панівник ШТрИХИ ПереБОЛенОгО .................................................... 36
Іван Белейлович СПОгАдИ ............................................................................. 47
Михайло Зеленчук З її СВяТИМ ІМенняМ ......................................................... 58
Ярема Твердохліб ЖИТТя, БОрОТЬБА І ЗАгИБеЛЬ КОМАндИрА «грОМА» ........ 82
Фотоілюстрації ..................................................................... 89
Біографічні довідки ............................................................. 100
Покажчик ............................................................................ 105
Список скорочень та абревіатур ......................................... 112
Список фотоілюстрацій ...................................................... 113
Інформаційні сторінки видавництва “Літопис УПА“ .............. 115
Опис 6-го тому: Михайло Романюк. Петро Федун – «Полтава» – провідний ідеолог ОУН та УПА

Пропоноване видання присвячене життю та діяльності ідеолога ОУН Петра Федуна – «Полтави». на основі архівних документів та матеріалів розкрито процес становлення особистості майбутнього пропагандиста збройного підпілля ОУн, коротко проаналізовано ключові питання його творчої спадщини, у якій розкрито основні програмні засади визвольного руху 1940–1950­х рр., викладено бачення історичного процесу ХХ ст., окремих актуальних суспільно­політичних і культурних явищ та подій.
Зміст 6-го тому

ВСТУП .................................................................................... 5
ЖИТТя У БОрОТЬБІ ................................................................ 9
дОЛя рОдИнИ ..................................................................... 55
ТВОрЧА СПАдЩИнА ............................................................ 57
ПереЛІК ПрАЦЬ ПеТрА ФедУнА – «ПОЛТАВИ» ..................... 70
АКТ – ЗВІдОМЛення про обставини й здогадні причини загибелі сл[авної] п[ам’яті] «Максима» й «Полтави» та друзів .......................................... 72
Фотоілюстрації ..................................................................... 80
Покажчик ............................................................................ 101
Список скорочень та абревіатур ......................................... 113
Список фотоілюстрацій ...................................................... 115
Інформаційні сторінки видавництва «Літопис УПА» ............. 118
Опис 7-го тому: Українська головна Визвольна рада / Упорядники П. Й. Потічний, М. Посівнич

У книзі про Українську Головну Визвольну Раду, до 65-ліття від створення, поміщено статті Романа Шухевича, Миколи Дужого і Анатоля Камінського, спогади Лева Шанковського, Дарії Ребет у яких висвітлено боротьбу і роль УГВР у тогочасних українських суспільно-політичних процесах.
Зміст 7-го тому

Анатоль Камінський. ДО ҐЕНЕЗИ УКРАЇНСЬКОЇ ГОЛОВНОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ РАДИ У 65-ЛІТТЯ ЇЇ СТВОРЕННЯ . . . .5
Генерал Тарас Чупринка. ДО ҐЕНЕЗИ УКРАЇНСЬКОЇ ГОЛОВНОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ РАДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
М.К. УКРАЇНСЬКА ГОЛОВНА ВИЗВОЛЬНА РАДА . . . . . . . . . . . .35
Плятформа УГВР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Устрій УГВР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Лев Шанковський. IНIЦIЯТИВНИЙ КОМIТЕТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГОЛОВНОЇ ВИЗВОЛЬНОЇ РАДИ Постання i дiя в 1943-1944 рр. Спогад i коментар . . . . . . . . . . .42
1. З мандату ГК УПА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
2. Корiння iнiцiятиви ОУН–УПА для створення УГВР . . . . . .46
3. Виконання мандату Командування УПА:
створення, склад i дiя Iнiцiятивного комiтету . . . . . . . . . .55
Фiнал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Дарiя Ребет. ДО ПОЧАТКIВ УГВР (Спогади, коментарi, рефлексiї) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Фотоілюстрації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Список скорочень та абревіатур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Список фотоілюстрацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Інформаційні сторінки видавництва «Літопис УПА» . . . . . . . .126
Опис 8-го тому: Володимир Іванченко. Квітка у червоному пеклі: життєвий шлях Людмили Фої

Брошура присвячена життю Людмили Фої (“Оксани”, “М. Перелесник”), 192331950, котра була одним з організаторів підпілля ОУН (б) у м. Києві під час Другої світової війни. Арештована вона витримала тортури в’язниці НКДБ. Будучи ключовою фігурою у протистоянні радянських спецслужб з СБ ОУН, зірвала потужну чекістську операцію з виявлення та знищення керівників українського визвольного руху. Одночасно вона – авторка чудових літературних творів
Зміст 8-го тому

ВСТУП........................................................................................7
ДИТИНСТВО, ЮНІСТЬ ТА РОДИНА............................................9
НА ПОЧАТКУ БОРОТЬБИ.........................................................10
В ОРГАНІЗОВАНОМУ ПІДПІЛЛІ ОУН (Б) У М. КИЄВ.................17
ОКУПАНТ ЗМІНИВСЯ – БОРОТЬБА ТРИВАЄ...........................21
ВІЧЧНААВІЧ З НКДБ..................................................................24
В ЛАВАХ УПА..........................................................................27
АГЕНТУРНІ ІГРИ ПРОТИ РАДЯНСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ...............29
ПИСЬМЕННИЦЯ ПІДПІЛЛЯ......................................................40
ОСТАННІЙ БІЙ.........................................................................49
ЕПІЛОГ....................................................................................53
ФОТОІЛЮСТРАЦІЇ..................................................................54
ТВОРИ ЛЮДМИЛИ ФОЇ (1948 – 1950 рр.)............................69
ШКІЛЬНІ ТОВАРИШІ................................................................69
КРИВАВІ РОЖІ.......................................................................75
ТЕТЯНА ................................................................................78
ВІРКА....................................................................................84
ПОВСТАНЧА ТОРБА................................................................90
СЕРЕД ГАМОРУ МІСТА .........................................................95
ПОКАЖЧИК.............................................................................101
ПЕРЕЛІК ТВОРІВ ЛЮДМИЛИ ФОЇ............................................109
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА АБРЕВІАТУР....................................111
СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ............................................................112
Опис 9-го тому: Олександр Іщук. Життя та доля Михайла Дяченка – “Марка Боєслава”

Книга присвячена життю та долі – письменника, підпільника й одного з керівників Карпатського КП ОУН, автора поетичних творів та оповідань.
Зміст 9-го тому

ВСТУП .................................................................................................................7
МОЛОдІ рОКИ МИХАЙЛА дяЧенКА ..................................................................12
МИХАЙЛО дяЧенКО В ПІдПІЛЛІ ОУн. 1944-1952 рОКИ ...................................14
ЗАгИБеЛЬ МИХАЙЛА дяЧенКА ........................................................................68
ТВОрЧА СПАдЩИнА МИХАЙЛА дяЧенКА ........................................................72
ВИСнОВКИ .......................................................................................................77
дОКУМенТИ .....................................................................................................95
ПОКАЖЧИК .....................................................................................................115
СПИСОК СКОрОЧенЬ ТА АБреВІАТУр .............................................................125
СПИСОК ФОТОІЛюСТрАЦІЙ ...........................................................................126
ІнФОрМАЦІЙнІ СТОрІнКИ ВИдАВнИЦТВА “ЛІТОПИС УПА“ ...........................128
Опис 10-го тому: Олександр Іщук, Володимир Іванченко. Життєвий шлях Галини Голояд – “Марти Гай”

Висвітлено життя та долю однієї з діячок визвольного руху Галини Голояд, подано твори письменниці.
Зміст 10-го тому

Леся Храплива-Щур. Про ще одну велику......................................7
Вступ.......................................................................................10
Історіографія та джерела..........................................................12
Родина та молоді роки Галини Голояд............................................15
Діяльність Галини Голояд у підпіллі ОУН та УПА............................16
Львівщина, початок 1940х рр...................................... 16
УЧХ. Закерзоння...........................................................16
Яворівщина – керівник референтури пропаганди. Діяльність на Чернігівщині (1948-1949 рр.).............21
Помічниця П. Федуна (1949-1950 р.)...........................28
Арешт Галини Голояд................................................................29
Спроба провокації: підроблений чекістами лист від Романа Шухевича до Петра Федуна ..................................37
Як «Лисиця» перехитрила чекістів. Чекістська операція 11-17 травня 1950 р.........................38
Петро Федун та Галина Голояд у свідченнях Мирослава Зборика..........................................................45
Доля Галини Голояд після арешту.................................................50
Висновки..................................................................................52
Твори Галини Голояд–»Марти Гай».................................................54
«До Зорі». Збірка поезій...................................................54
«На постою».......................................................54
«Фрагмент із тисячі».......................................56
«Відхід»..........................................................56
«Не здобути нам волі чужими».............................57
«Яблуневий цвіт»............................................58
«Новобранець»............................................58
«Ляокон»...................................................59
«Підпільна похідна.......................................60
«Люди підпілля. Мініятюри»........................................61
«Долі»......................................................61
«Розвідчик»..................................................63
«Ішла зима».......................................................65
«Хрест Заслуги»..................................................66
Вірш, присвячений пам’яті Романа Шухевича....................68
Документи радянських органів державної безпеки, які висвітлюють арешт і допити МДБ УРСР Галини Голояд.........69
Протокол допиту Галини Голояд від 6 травня 1950 р..........69
Довідка МДБ УРСР про арешт Галини Голояд та її діяльність в ОУН...........................................................76
Спеціальне повідомлення УМДБ по Львівській області про арешт Галини Голояд – «Марти»..............78
Службова записка із Управління 2Н МДБ УРСР, адресована начальнику Управління МДБ по Київській області Бондаренку щодо перебування Г. Голояд у м. Києві................................80
Протокол допиту Галини Голояд від 9 жовтня 1950 р...........81
Лист матері Г. Голояд, Олени Григорівни Савицької, до Генеральної Прокуратури СРСР.........................................89
Фотоілюстрації............................................................................91
Покажчик...................................................................................102
Список скорочень та абревіатур.................................................111
Список фотоілюстрацій............................................................112
Опис 11-го тому: Володимир Мороз. Портрет Осипа Дяківа-“Горнового”

нига присвячена життю та діяльності одного з провідних публіцистів воюючої України, члена Проводу ОУН на українських землях та заступника Голови генерального секретаріату УГВР, підполковника-політвиховника УПА Осипа Дяківа. На підставі широкого масиву джерел з’ясовано його внесок в український національно-визвольний рух, висвітлено основні ідеї понад двох десятків публіцистичних праць.
Зміст 11-го тому

Вступ ...................................................................................... 7
Сім’я ...................................................................................... 8
Становлення особистості ....................................................... 9
Юнацтво ОУН ....................................................................... 11
В руках НКВД........................................................................ 12
Протинімецьке підпілля на Бережанщині .............................. 13
Крайовий провід Юнацтва ОУН ............................................. 15
Редакція газети “За Українську Державу” ............................. 17
Референтура політичного вишколу ....................................... 18
Головний осередок пропаганди ............................................ 19
Праця в ГОСП ....................................................................... 21
Публіцистика ........................................................................ 23
Львівський край .................................................................... 35
В керівництві воюючої України .............................................. 39
Смерть на полі слави ............................................................ 42
Вшанування пам’яті .............................................................. 47
Виноски ............................................................................... 49
Додатки
Однокласники Осипа Дяківа, які брали активну участь
у визвольному русі ОУН і УПА ........................................... 54
Ілюстрації ........................................................................ 57
Покажчик ......................................................................... 97
Список скорочень .......................................................... 109
Перелік фотографій та ілюстрацій .................................. 111
Опис 12-го тому: Володимир Мороз. Зиновій Тершаковець-“Федір”

Зиновій Тершаковець увійшов в історію українського національно-визвольного руху як крайовий провідник ОУН Львівщини та засновник і редактор підпільного видання “Літопис УПА”. Докладно про ці та інші аспекти його життя та діяльності йде мова у даній книзі, написаній на широкій джерельній базі, зокрема невідомих архівних документах. Також вперше з 1944 р. публікується праця З. Тершаковця “Польське питання”, в якій розкрито погляд українського підпілля на стосунки із своїм західним сусідом.
Зміст 12-го тому

Вступ ...................................................................................... 7
Родина Тершаковців ............................................................... 8
Юнацькі роки ........................................................................ 10
Перші кроки у дорослому житті ............................................. 11
На шляху революційної боротьби ......................................... 12
Культ Федя Черника ............................................................. 13
Початок великої війни ........................................................... 14
Протинімецьке підпілля ........................................................ 15
Крайовий осередок пропаганди ........................................... 16
На чолі підпілля Дрогобиччини.............................................. 20
Газ у криївці .......................................................................... 22
Крайовий провід Карпатського краю .................................... 25
Повернення на Львівщину .................................................... 26
Співвідношення сил .............................................................. 29
Вбивство Костельника .......................................................... 30
“Літопис УПА” ....................................................................... 32
Життя у підпіллі .................................................................... 33
Ворожі пошуки ..................................................................... 38
Загинув на малій Батьківщині ............................................... 39
Доля родини ......................................................................... 41
Пам’ять живе ........................................................................ 42
Виноски ............................................................................... 43
Додатки ................................................................................ 49
Польське питання .......................................................... 49
Ілюстрації ...................................................................... 67
Покажчик ...................................................................... 96
Список скорочень ....................................................... 111
Перелік ілюстрацій ...................................................... 113
Опис 13-го тому: Микола Андрощук-«Вороний». Записки повстанця / ред. Ігор Марчук

Книга спогадів Миколи Андрощука-«Вороного» охоплює період з весни 1943 р. по весну 1944 р. і подає широку картину дій українських повстанців на південній Волині. Автор приймав безпосередню участь у тих подіях і зустрічався з багатьма повстанськими командирами — Д. Клячківським – «Климом Савуром», П. Олійником – «Енеєм», М. Свистуном – «Ясеном».
Про славних повстанських командирів та про чисельні бої з німецькими підрозділами, найбільший бій загонів УПА та військ НКВС на Гурбах і важкий Північний рейд міститься інформація на сторінках цього видання.
Зміст 13-го тому

Вступ ...................................................................................... 7
Записки повстанця:
Розділ 1 (1943) ............................................................... 13
Розділ 2 (1944) ............................................................... 70
Покажчик .............................................................................. 97
Список скорочень............................................................... 113
Перелік фотографій та ілюстрацій ...................................... 114
Опис 14-го тому: Олександр Іщук, Наталія Ніколаєва. Ярослав Богдан-«Всеволод Рамзенко»

Подано життєвий шлях та творчу діяльність письменника-підпільника і чільного діяча ОУН Ярослава Богдана (1915–1953), проаналізовано тематику основних його праць.
Зміст 14-го тому

ВСТУП..........................................................................................7
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ…..................8
Дитинство та юність, родина. Навчання у Львівському
університеті..............................................................................14
Діяльність в складі Калуського та Станиславівського
окружних проводів ОУН……………................................................15
Діяльність в складі Карпатського крайового проводу ОУН.....………18
Референт пропаганди Дрогобицького окружного
проводу ОУН в 195001951 рр…….............................................….24
Публіцистика Ярослава Богдана…………….................…………………36
Список праць Я. Богдана – «Всеволода Рамзенка»……………………..60
Арешт 19.10.1951 р. Дрогобицька тюрма: слідство,
суд та розстріл……………......................................................……63
ВИСНОВКИ…………………….............................…………………………..72
Коротка хронологія основних подій життя Я. Богдана…………....…..75
Короткі біографічні довідки про підпільників, згаданих у книзі…..….76
Бібліографія приміток................................................................83
Фотоілюстрації..........................................................................84
Покажчик..................................................................................99
Список скорочень та абревіатур................................................110
Перелік фотоілюстрацій...........................................................111
Опис 15-го тому: Дмитро Проданик. Шлях боротьби Василя Сенчака-«Ворона»

Висвітлено життєвий та бойовий шлях Василя Сенчака-“Ворона” на посадах районного референта СБ Солотвинщини та надрайонного референта СБ Станиславівщини, а також досліджено “чорну” зраду на Станиславівщині 1951 р.
Зміст 15-го тому

ЗМІСТ
Вступ ....................................................................................................................................................... 7
Сім’я та становлення особистості ............................................................................................................ 8
В СБ ОУН ............................................................................................................................................... 12
Завдання та критерії відбору до СБ ....................................................................................................... 15
Склад референтури ............................................................................................................................... 17
Збройні акції .......................................................................................................................................... 22
Технічні засоби МҐБ ............................................................................................................................... 24
Особисті якості ...................................................................................................................................... 25
На терені Солотвинщини ....................................................................................................................... 27
Контррозвідувальна робота СБ.............................................................................................................. 31
Боротьба з аґентурою МҐБ .................................................................................................................... 32
Підтримка визвольного руху .................................................................................................................. 38
Організаційні зустрічі ............................................................................................................................. 40
Організаційна структура ........................................................................................................................ 41
Востаннє в рідному селі ......................................................................................................................... 42
Загибель на "Чорній" зраді .................................................................................................................... 42
Подальша доля бойовиків ...................................................................................................................... 63
Озброєння есбістів ................................................................................................................................ 70
Спогади колишнього підпільника Тимчука Юрія Івановичв —"Нечая" ..................................................... 71
Спогади колишнього бойовика СБ Бобика Василя Михайловича — "Левка" (1930-2000) ....................... 77
Спогади колишнього підпільника Верхоляка Дмитра Кузьмича – “Дуба” ................................................ 78
Спогади колишнього підпільника Зварича Василя Федоровича — "Морозенка" (22.12.1930-24.04.2011)..... 86
Спогади колишнього зв’язкового Рогіва Романа Йосиповича ................................................................ 89
Спогади колишньої зв’язкової Херманчук Параски Миколаївни — “Ліщини” .......................................... 91
Фотографії ............................................................................................................................................ 93
Покажчик ..............................................................................................................................................106
Список скорочень.................................................................................................................................116
Перелік фотографій та ілюстрацій ........................................................................................................117
Опис 16-го тому: Олександр Іщук, Ігор Марчук. Брати Бусли. Життя за Україну

Книга про відомих діячів ОУн на Волині Олександра та якова (референт пропаганди Проводу ОУН) Буслів подає інформацію про їхній нелегкий життєвий шлях.
Зміст 16-го тому

Вступ.......................................................................................................... 7
У складі «волинського звена» ОУН
Родина Буслів .............................................................................................. 19
Осередок ОУН у Рівненській українській гімназії .......................................... 21
Перші арешти .............................................................................................. 24
Рівненський процес 1939 року ..................................................................... 29
Діяльність Якова та Олександра Буслів у 1941-1945 рр.
З Рівненської обласної управи у підпілля ..................................................... 31
Участь Якова Бусла у Третьому надзвичайному великому зборі ОУН ............ 37
На хуторі Півбіда .......................................................................................... 39
Конференція поневолених народів .............................................................. 43
На чолі Волинського крайового проводу ...................................................... 45
Створення НВРО ......................................................................................... 49
Перебування Якова Бусла-«Київського» на Тернопільщині .......................... 54
Переговори між представниками Українського Визвольного Руху та
радянської влади вночі з 28.02 на 01.03. 1945 р.
Початковий етап підготовки переговорів ..................................................... 58
Звіт полковника С. Каріна про зустріч з «Тарасом» і «Галиною» ..................... 64
Аналіз співробітниками НКДБ результатів зустрічі з керівниками
Українського Визвольного Руху ................................................................... 77
Розшук радянчькими органами держбезпеки члена проводу ОУН
Я. Бусла у 1944-1945 рр. ...........................................................80
Організація органами НКДБ УРСР системного розшуку Якова Бусла
та інших членів проводу ОУН у листопаді 1944 р. ......................................... 85
Загибель Якова Бусла ................................................................................. 90
Доля родини Буслів ..................................................................................... 93
Висновки ..................................................................................................... 95
Фото та ілюстрації ....................................................................................... 97
Покажчик ................................................................................................... 106
Список скорочень та абревіатур ................................................................ 114
Перелік фотографій та ілюстрацій ............................................................. 115
Опис 17-го тому: Світло душі родини Левицьких / Упорядник Марія Прокопець

У книзі розповідається про долю родини о. Юрія Левицького та Анастасії з Зубрицьких, з 8-ми дітей якої п’ятеро загинуло у боротьбі за волю України.
Зміст 17-го тому

ВСТУПНЕ СЛОВО.........................................................................7
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ РОДИНИ ОТЦЯ МИХАЙЛА ЗУБРИЦЬКОГО........9
ДОЛЯ ЮРІЯЯМИЛОША ЛЕВИЦЬКОГО.........................................16
СТЕЖКИ СТРАДНИЦЬКОЇ МАТЕРИНСЬКОЇ ДОЛІ АНАСТАСІЇ ЛЕВИЦЬКОЇ З РОДУ ЗУБРИЦЬКИХ............................................18
ШЛЯХАМИ ГЕРОЇЧНОЇ БОРОТЬБИ.............................................23
ГАЛИНА ЛЕВИЦЬКА..........................................................23
РОМАН ЛЕВИЦЬКИЙ........................................................24
ВОЛОДИМИР ЛЕВИЦЬКИЙ..............................................25
ЛЮБА ЛЕВИЦЬКА...........................................................29
ЗЕНЯ ЛЕВИЦЬКА..............................................................30
ЮРІЙ ЛЕВИЦЬКИЙ..........................................................33
МАРІЯ ЛЕВИЦЬКА...........................................................35
ІВАННА ЛЕВИЦЬКА.........................................................36
РОДИНА ЛЕВИЦЬКИХ У СПОМИНАХ ТА ДОКУМЕНТАХ.................38
ЛИСТ ІННИ ФЕДУЩАК ДО ЛЮБИ ЛЕВИЦЬКОЇ від 2 серпня 1995 року....................................................................38
ЮРІЙ ЛЕВИЦЬКИЙ в документах архівної справи ПП33843 з фондів Архіву УСБУ у Львівській обл...................................40
ПОСТАНОВА НА АРЕШТ 13.03.[19]40 р................40
ПЕРЕЛІК ВИЛУЧЕНОГО ПІДЧАС ОБШУКУ 1.04.[19]40 р....................................................40
АНКЕТА АРЕШТОВАНОГО.....................................41
ВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ ДОПИТІВ........................41
ВИТЯГ З ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ..............42
ВИРОК ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО СУДУ ВІД 29.10.1940 Р.....................................................42
ДОВІДКА..........................................................43
ВИСНОВОК......................................................43
МАРІЯ ЛЕВИЦЬКА в документах архівної справи ПП8110 з фондів Архіву УСБУ у Львівській обл...................................45
ПЕРЕЛІК ВИЛУЧЕНОГО У МАРІЇ ЛЕВИЦЬКОЇ ПІДЧАС ОБШУКУ В ЧАСІ АРЕШТУ 2.04.1940 Р..................46
АНКЕТА АРЕШТОВАНОГО.....................................46
ДОПИТИ...........................................................46
ВИТЯГИ З ДОКУМЕНТІВ АРХІВНООКРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ...............................................47
ПОВІСТКА ДО ЗАСІДАННЯ ОСОБЛИВОЇ НАРАДИ ПРИ НАРОДНОМУ КОМІСАРІАТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ СРСР........................................47
ОБВИНУВАЛЬНИЙ ВИСНОВОК...........................48
ПОСТАНОВА.....................................................51
ВИСНОВОК......................................................52
АКТ №58...........................................................52
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ підготовчого засідання Кустанайського обл.[асного] суду............53
ВИСНОВОК лікарської комісії при Кустанайській Психлікарні на ЛЕВИЦЬКУ Марію Юріївну...53
ВИТЯГ З ПОСТАНОВИ судової колегії по кримінальних справах Кустанайської обл. від 27.01.1943 року.....................................................54
ДОВІДКА зі слідчої справи №29126 по звинуваченню
Левицької Марії Юріївної..........................54
РОДИНА ЛЕВИЦЬКИХ В СПОМИНАХ БОГДАНА КАЗАНІВСЬКОГО.......................................................................56
В пам’ять РОМАНА ЛЕВИЦЬКОГО........................56
Лука КОСТЕЛИНА. МИ ВСІ КЛИКАЛИ ЙОГО: «ІНЖЕНЕР»
(Пам’яті Володимира Левицького).....................................58
Мирон ЛУЩАК. ІНЖ. ВОЛОДИМИР ЛЕВИЦЬКИЙ –
ГРОМАДСЬКИЙ ПРАЦІВНИК...........................................63
Ярослав ЧОЛІЙ. ЛЮБА ЛЕВИЦЬКА...................................64
Марія ГОЛОВКЕВИЧ. ЖИТТЯ – НА ВІВТАР УКРАЇНИ...........69
Фотоілюстрації..........................................................................72
Покажчик..................................................................................94
Список скорочень та абревіатур..............................................102
Перелік фотоілюстрацій...........................................................104
Опис 18-го тому: Ігор Марчук. Ростислав Волошин

ростислав Волошин увійшов в історію українського визвольного руху як один з перших організаторів ОУн на Волині, згодом керівник рівненської окружної екзекутиви ОУН, активний студентський та громадський діяч, член Бюро Проводу ОУн та головуючий на ІІІ надзвичайному Великому Зборі ОУН та Першому установчому зборі Української головної Визвольної ради. Він неодноразово за свою патріотичну діяльність заарештовувався польською поліцією, нКВС та німцями. докладно про його життєвий шлях та активну діяльність у лавах Організації Українських націоналістів розповідається у цій книзі, написаній на широкому колі джерел.
Зміст 18-го тому

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
рОЛЬ рОСТИСЛАВА ВОЛОШИнА У ФОрМУВАннІ ОргАнІЗАЦІЙнОї МереЖІ ОУн нА ВОЛИнІ . . . . . . . . . . . . . . . . .9
З ПОЛЬСЬКОї В’яЗнИЦІ У В’яЗнИЦю нКВС . . . . . . . . . . . . . .19
нОВИЙ ВОрОг – нІМЦІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
ЗМІнИ В ОргАнІЗАЦІЙнІЙ ПОБУдОВІ ОУн нА ВОЛИнІ ТА ПОЛІССІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
рОСТИСЛАВ ВОЛОШИн нА ТреТЬОМУ нАдЗВИЧАЙнОМУ ВеЛИКОМУ ЗБОрІ ОУн . . . . . . . . . . . . . . . .36
ПІдгОТОВКА ТА ПрОВедення нА ВОЛИнІ КОнФеренЦІї ПОнеВОЛенИХ нАрОдІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
нА ПІВденнІЙ рІВненЩИнІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
рОСТИСЛАВ ВОЛОШИн нА ВеЛИКОМУ ЗБОрІ УгВр . . . . . . .50
рОЗШУК рОСТИСЛАВА ВОЛОШИнА рАдянСЬКИМИ КАрАЛЬнО-реПреСИВнИМИ ОргАнАМИ ТА дОЛя ЙОгО рОдИнИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
ВИСнОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
СВІдЧення ЗАХОПЛенИХ рАдянСЬКИМИ КАрАЛЬнО-реПреСИВнИМИ ОргАнАМИ КерІВнИКІВ ОУн ТА УПА ПрО рОСТИСЛАВА ВОЛОШИнА . . . . . . . . . . . . . . .62
А. С. Борисенко (Р. Волошин) нА ШЛяХАХ ЗБрОЙнОї БОрОТЬБИ УКрАїнСЬКА ПОВСТАнСЬКА АрМІя ( У П А ) . . . . . . . . . . . . . . .65
ПОКАЖЧИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
СПИСОК СКОрОЧенЬ ТА АБреВІАТУр . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
ПереЛІК ФОТОгрАФІЙ ТА ІЛюСТрАЦІЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Опис 19-го тому: Дмитро Проданик. Микола Кричун «Черемшина»

У книзі на основі архівних документів подано життєвий та бойовий шлях Миколи Кричуна-“Черемшини”, “Олексія” на посадах повітового та надрайонного провідника ОУн Вижниччини.
Зміст 19-го тому

ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
дОЛя рОдИнИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
СТАнОВЛення ОСОБИСТОСТІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
У ПІдПІЛЛІ ОУн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
нА ПОСАдІ ПОВІТОВОгО ПрОВІднИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ПІСЛя реОргАнІЗАЦІї СТрУКТУрИ ОУн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ЗАХОдИ З рОЗШУКУ МИКОЛИ КрИЧУнА-“ЧереМШИнИ” КАрАЛЬнИМИ ОргАнАМИ СрСр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
АреШТ ТА УВ’яЗнення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ВІдЗнАЧення ЗА ЗАСЛУгИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
P. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ПОКАЖЧИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
СПИСОК СКОрОЧенЬ ТА АБреВІАТУр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
ПереЛІК ФОТОгрАФІЙ ТА ІЛюСТрАЦІЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Опис 20-го тому: Наталія Ніколаєва. Підпільні друкарні ОУН та їх ліквідація каральними органами СРСР в 1944–1954 рр.

В книзі на основі таємних документів ЦК КП(б)У, радянських каральних органів, матеріалів підпілля ОУн та сучасних наукових праць досліджується діяльність підпільних друкарень ОУн в 1944-1954 рр. та процес їх ліквідації органами нКВС-нКдБ-МдБ-МВС-КдБ СрСр. наведено найбільш показові приклади виявлених чекістами підпільних друкарень, проаналізовано їх матеріально-технічне забезпечення та кадровий склад.
Зміст 20-го тому

ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
ІСТОрІОгрАФІя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
дЖереЛЬнА БАЗА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
СТВОрення ТА ОБЛАШТУВАння ПІдПІЛЬнИХ дрУКАренЬ . . . . . . . . . . . . . . .21
ТеМАТИКА ТА нАКЛАдИ ПІдПІЛЬнИХ ВИдАнЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
СТАТИСТИКА КдБ УрСр ПрО КІЛЬКІСТЬ дрУКАренЬ ОУн . . . . . . . . . . . . . . . . .35
ПрИКЛАдИ ВИяВЛенИХ ТА ЛІКВІдОВАнИХрАдянСЬКИМИ
СПеЦСЛУЖБАМИ ПІдПІЛЬнИХ дрУКАренЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
ПОШИрення ВИдАнЬ ТА дІяЛЬнІСТЬ дрУКАренЬ ОУн
В ЦенТрАЛЬнІЙ, ПІВденнІЙ ТА СХІднІЙ УКрАїнІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
ВИСнОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
дОдАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
ПОКАЖЧИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
СПИСОК СКОрОЧенЬ ТА АБреВІАТУр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
ПереЛІК ФОТОгрАФІЙ ТА ІЛюСТрАЦІЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Опис 21-го тому: Василь Ільницький. Провід ОУН Карпатського Краю

Книга присвячена структурі та кадрам Карпатського краю ОУН. на основі різних архівних документів і матеріалів розкриваються структурні трансформації та питання кількісного заповнення керівних органів краю.
Зміст 21-го тому

ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ОргАнІЗАЦІЙнО-ТерИТОрІАЛЬнИЙ ПОдІЛ КАрПАТСЬКОгО КрАю ОУН (1945–1954 рр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
КАдрОВИЙ СКЛАд КрАЙОВОгО ПрОВОдУ ОУН КАрПАТСЬКОгО КрАю (1945 – 1954 рр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
КАдрОВИЙ СКЛАд КрАЙОВОгО ПрОВОдУ ОУН КАрПАТСЬКОгО КрАю (1945 – 1954 рр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
дОдАТКИ: ДОДАТОК 1. ІнСТрУКЦІя Ч. 3/45. ОКрУЖнИМ, нАдрАЙОннИМ І рАЙОннИМ реФеренТАМ ПрОПАгАндИ В СПрАВІ нА ЛАднАння ПрОПАгАндИВнОї ТА ВИШКІЛЬнОї рОБОТИ . . . .55
ДОДАТОК 2. КерІВнИЙ СКЛАд КрАЙОВОгО ПрОВОдУ ОУН КАрПАТСЬКОгО КрАю (1945 – 1954 рр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ДОДАТОК 3. ЧЛенИ “ШИрШОгО” СКЛАдУ КрАЙОВОгО ПрОВОдУ ОУН КАрПАТСЬКОгО КрАю (1945–1954 рр.)
(ПрОВІднИКИ ОКрУЖнИХ ПрОВОдІВ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
ДОДАТОК 4. БІОгрАФІЧнІ дОВІдКИ КерІВнОгО СКЛАдУ КрАЙОВОгО ПрОВОдУ ОУН КАрПАТСЬКОгО КрАю (1945–1954 рр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
ПОКАЖЧИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
СПИСОК СКОрОЧенЬ ТА АБреВІАТУр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
СПИСОК дОКУМенТІВ ПрО СТрУКТУрУ ПрОВОдУ ОУН КАрПАТСЬКОгО КрАю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
ПереЛІК ФОТОгрАФІЙ ТА ІЛюСТрАЦІЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Опис 22-го тому: Богдан Зек. Олег Штуль у боротьбі за Україну

Представлена книга розповідає про політика, журналіста, громадського діяча Олега Штуля.
Зміст 22-го тому

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
СТАнОВЛення УКрАїнЦя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
У ВИХОрІ ВІЙнИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
редАКТОр І ПОЛІТИК УКрАїнСЬКОї дІАСПОрИ . . . . . . . . . . . .30
ВИСнОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
ПОКАЖЧИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
СПИСОК СКОрОЧенЬ ТА АБреВІАТУр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
ПереЛІК ФОТОгрАФІЙ ТА ІЛюСТрАЦІЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Опис 23-го тому: Наталія Ніколаєва. Уляна Крюченко – «Оксана»

Книга описує життя та долю Уляни Никифорівни Крюченко (1920–1972), підпільниці ОУн, дружини керівника Проводу ОУН та головного командира УПА в 1950–1954 рр. Василя Степановича Кука (1913–2007).
Зміст 23-го тому

ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ІСТОрІОгрАФІя ТА дЖереЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
дИТИнСТВО ТА юнІСТЬ УЛянИ КрюЧенКО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
дІяЛЬнІСТЬ В ПІдПІЛЛІ ОУн нА днІПрОПеТрОВЩИнІ . . . . . . . . . . . .19
ПІдПІЛЬнА рОБОТА У КрИВОМУ рОЗІ ТА УМАнІ . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
ПереБУВАння нА ВОЛИнІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
У СеЛІ БОЖИКІВ нА ТернОПІЛЬЩИнІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
недОВге ПереБУВАння У ЛЬВОВІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
В ПІдгАЙЦяХ нА ТернОПІЛЬЩИнІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
нА ЗОЛОЧІВЩИнІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
ЗАТрИМАння СПІВрОБІТнИКАМИ МдБ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
У ПІдПІЛЛІ З ВАСИЛеМ КУКОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1951 ТА 1952 рОКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
В рОгАТИнСЬКОМУ рАЙОнІ (1953–1954 рр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
ЗИМА 1953–1954 рОКІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
АреШТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
У ТюрМІ КдБ УрСр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ПІСЛя УВ’яЗнення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
дОЛя ОТОЧення І дрУЗІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ВИСнОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
дОКУМенТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
КОрОТКІ БІОгрАФІЧнІ дОВІдКИ ПрО ОСІБ, ЗгАдАнИХ У КнИЗІ . . . .90
ПОКАЖЧИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
СПИСОК СКОрОЧенЬ ТА АБреВІАТУр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
ПереЛІК ФОТОгрАФІЙ ТА ІЛюСТрАЦІЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Опис 24-го тому: Сергій Волянюк. Омелян Польовий – «Остап»

Дана розвідка присвячена життю та діяльності поручника УПА Омеляна Польового, який увійшов в історію українського національно-визвольного руху як один з визначних командирів повстанської армії на Тернопільщині.
Зміст 24-го тому

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Сім’я Омеляна Польового та період навчання у гімназії . . . . . . . . . . . . . 12
Шлях революційної боротьби в Організації Українських націоналістів . . .17
В рядах дружин Українських націоналістів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
діяльність в Українській народній Самообороні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
на чолі третьої воєнної округи “Лисоня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Командування військовими підрозділами Української Повстанської Армії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Лікування та переведення у Крайовий військовий штаб УПА-Захід . . . . 49
Арешт та перебування у виправно-трудових таборах. . . . . . . . . . . . . . . . 53
Життя після звільнення з ув’язнення. незалежна Україна . . . . . . . . . . . . 60
Вшанування пам’яті Омеляна Польового на Тернопільщині . . . . . . . . . . 63
додатки
документи
1. Листівка “Україно”. 1929 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2. наказ ч. 2 про організаційні справи від 24 лютого 1944 р. . . . . . . . . . 65
3. наказ ч. 3 про організаційні справи від 24 лютого 1944 р. . . . . . . . . . 66
4. Протокол допиту Василя Булавського від 8 червня 1946 р . . . . . . . . . 67
5. Протокол допиту Василя Булавського від 9 червня 1946 р. . . . . . . . . 72
6. Витяг з автобіографії Василя Булавського від 3 листопада 1946 р. . . 74
7. Звинувачувальний висновок у слідчій справі Омеляна Польового від 24 лютого 1947 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
8. Автобіографія Омеляна Польового. Кінець 1980-х рр. . . . . . . . . . . . . 82
9. Відповідь Управління СБУ Львівської області голові комісії з питань поновлення прав реабілітованих Тернопільської облради про відмову у реабілітації Омеляна Польового. 15 листопада 1997 р. . . . 83
Фото . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Список скорочень та абревіатур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Перелік фотографій та ілюстрацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Опис 25-го тому: Василь Мустеца. Василь Кантемір-«Остап»

У книзі на основі архівних документів подано життєвий та бойовий шлях Василя Кантеміра-“Остапа”, “Деркача”, “Дениса” – від рядового повстанця до провідника Кіцманського районного проводу ОУН.
Зміст 25-го тому

ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
ФОрМУВАння ОСОБИСТОСТІ ВАСИЛя КАнТеМІрА:
дИТячІ ТА юнАЦЬКІ рОКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ВСТУП дО ОУн ТА УПА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
ВАСИЛЬ КАнТеМІр У БОїВЦІ «ЮрАСя» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
рОЗгрОМ БОїВКИ «ЮрАСя» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
КАнТеМІр – КерІВнИК БОїВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
ПерША ЗрАдА Серед ПОВСТАнЦІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
ОТОчення ПОВСТАнЦІВ У С. чОрнИЙ ПОТІК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
ПОЛюВАння нКВС–МдБ нА БОїВКУ «ЮрАСя« –«ДерКАчА» . . . . . . . . . . . . . .31
дІяЛЬнІСТЬ КІЦМАнСЬКОгО рАЙОннОгО ПрОВОдУ ПІд КерІВнИЦТВОМ «гОнТИ» ТА «ТАрАСА» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
СТрУКТУрА ОУн КІЦМАнЩИнИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
ПрИЗнАчення ВАСИЛя КАнТеМІрА КІЦМАнСЬКИМ рАЙОннИМ ПрОВІднИКОМ ОУн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
ПІдПІЛЬнА рОБОТА КІЦМАнСЬКОгО рАЙОннОгО ПрОВОдУ ОУн . . . . . . . . .43
ПОВСТАнСЬКІ АКЦІї ПІд чАС КерІВнИЦТВА «ОСТАПА» КІЦМАнСЬКИМ рАЙОннИМ ПрОВОдОМ ОУн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
ПОМСТА ЗА ВИдАчУ «гОнТИ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
ЛІКВІдАЦІя гОЛОВИ СІЛЬрАдИ СеЛА ВИТИЛІВКА ВАСИЛя КрИКЛИВЦя . . . .58
ЗАгИБеЛЬ КУЩОВОгО «дУБА» ТА ПОМСТА «ОСТАПА» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
ЗАгИБеЛЬ «ВОВКА» ТА ВІдПЛАТАЗА СМерТЬ ПОБрАТИМА . . . . . . . . . . . . . .66
нА МеЖІ ЗАгИБеЛІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
дОЛя рОдИнИ ВАСИЛя КАнТеМІрА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
ЗАХОдИ нКВС–МдБ З ЛІКВІдАЦІї
КІЦМАнСЬКОгО рАЙОннОгО ПрОВІднИКА ОУн «ОСТАПА» . . . . . . . . . . . . . . .77
ОСТАннІЙ БІЙ ПрОВІднИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
ПОВСТАнСЬКИЙ рУХ У КІЦМАнСЬКОМУ рАЙОнІ
ПІСЛя АреШТУ ВАСИЛя КАнТеМІрА-«ОСТАПА» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
В УВ’яЗненнІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
ПереЛІК ВИКОрИСТАнИХ дЖереЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
ПОКАЖчИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
СПИСОК СКОрОченЬ ТА АБреВІАТУр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
ПереЛІК ФОТОгрАФІЙ ТА ІЛюСТрАЦІЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Опис 26-го тому: Микола Посівнич, Василь Брелюс. Нарис життя Дарії Ребет – “Орлян”

Дослідження присвячене життю та діяльності чільної діячки ОУН Дарії Цісик-Ребет (1913–1992). У книзі автори висвітлили її життєвий шлях, дослідили діяльність в ОУН, розкрили її бачення проблем Організації та з’ясували внесок, який вона зробила у розвиток націоналістичного руху, а водночас з тим висвітлили маловідомі факти в історії визвольного руху.
Зміст 26-го тому

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
ПОХОдЖення ТА дИТячІ рОКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
В рядАХ УКрАїнСЬКОї ВІЙСЬКОВОї ОргАнІЗАЦІї . . . . . . . . . .18
дІяЛЬнІСТЬ У ПОВІТОВОМУ,
ОКрУЖнОМУ ТА КрАЙОВОМУ ПрОВОдІ ОУн . . . . . . . . . . . . . .23
УВ’яЗнення Й ПрИХІд рАдянСЬКИХ ВІЙСЬК . . . . . . . . . . . . .31
ПереХІд КОрдОнУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
КОнФЛІКТ ТА рОЗКОЛ В ОУн.
дрУгИЙ ВеЛИКИЙ ЗБІр ОУн В КрАКОВІ . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
ПрОгОЛОШення ВІднОВЛення дерЖАВИ.
ПОВернення В гАЛИчИнУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
ТреТІЙ нАдЗВИчАЙнИЙ ВеЛИКИЙ ЗБІр ОУн. . . . . . . . . . . . . .49
СТВОрення УгВр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
нОВИЙ КОнФЛІКТ В ОУн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
У ПрОВОдІ ОУнЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
грОМАдСЬКА І ПУБЛІЦИСТИчнА дІяЛЬнІСТЬ . . . . . . . . . . . . .67
ПІСЛяМОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
ПОКАЖчИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
СПИСОК СКОрОченЬ ТА АБреВІАТУр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
ПереЛІК ФОТОгрАФІЙ ТА ІЛюСТрАЦІЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Опис 27-го тому: Ярослав Коретчук, Петро Ганцюк. Командири відділів ТВ 22 УПА «Чорний Ліс»

Книга присячена командному складу Тактичного Відтинка 22 «Чорний Ліс» Воєнної Округи IV «говерля». на основі різних архівних документів і матеріалів подано біографії командирів сотень і куренів ТВ 22, організаційні і структурні схеми, карти та ілюстративний матеріал.
Зміст 27-го тому

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
ХАрАКТерИСТИКА КОМАнднОгО СКЛАдУ ТАКТИЧнОгО ВІдТИнКУ 22 «ЧОрнИЙ ЛІС» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
КОМАндИрИ ВІддІЛІВ ТВ 22 «ЧОрнИЙ ЛІС» . . . . . . . . . . . . . . .17
КОМАндИрИ ПІдВІддІЛІВ (ЧОТ) ТВ 22 «ЧОрнИЙ ЛІС» . . . . . .61
ПОКАЖЧИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
СПИСОК СКОрОЧенЬ ТА АБреВІАТУр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
ПереЛІК ФОТОгрАФІЙ ТА ІЛюСТрАЦІЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Опис 28-го тому: Петро Йосиф Потічний. Пропагандивний рейд УПа в Західну Європу

Публікація присвячена пропагандивному рейдові УПА у Західну Європу в 1947–1948 рр. яка розкриває досі невідому інформацію про вояків УПА та членів підпілля що брали участь в цьому поході. В книзі подана ідентифікація повстанців, їх місце походження, суспільний стан, освіта загальна та військова, функції в підпіллі, терен дії, відділ, військовий ступень, чисельність загиблих і полонених в Чехословаччині та інтерновані в американській окупаційній зоні Німеччини.
Зміст 28-го тому

«Великий рейд» УПА в числах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Місія УПА закордоном . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
реєстраційні списки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Кількість та номери протоколів і звітів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Зведений список . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Підпільний терен, з якого прибули на Захід . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Функції в УПА або ОУн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Освіта рейдуючої Частини УПА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Військовий вишкіл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Віковий склад частини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
дати народження до і після верифікації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Стан здоров’я вояків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Заходи, здійснені для звільнення інтернованих вояків УПА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
розміщення в таборах біженців . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
документи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Зайнятість вояків УПА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Підвищення ступенів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Вояки УПА в Чехословаччині . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Склад полонених вояків УПА за відділами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Загиблі вояки УПА на Чехословаччині . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Вік вояків рейдуючої Частини УПА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Відділ і місцевість народження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Марш відділів УПА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Короткі висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Список скорочень та абревіатур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Перелік фотографій та ілюстрацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Опис 29-го тому: Українські повстанці в документах радянських молдавських партизанських з’єднань / Упорядник Володимир Ковальчук

У книзі вміщено 76 документів двох молдавських радянських партизанських з’єднань – Першого та другого – про бої, сутички та контакти з українськими повстанцями на порубіжжі рівненщини/ Тернопільщини/Хмельниччини наприкінці 1943 – на початку 1944 років. джерела, більшість з яких друкуються вперше, походять із Архіву суспільно-політичних організацій республіки Молдова, Центрального державного архіву громадських об’єднань України.
Зміст 29-го тому

ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
ПерШе МОЛдАВСЬКе ПАрТИЗАнСЬКе З’ЄднАння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
дрУге МОЛдАВСЬКе ПАрТИЗАнСЬКе З’ЄднАння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
ЛИСТУВАння ПерШОгО ТА дрУгОгО МОЛдАВСЬКИХ
ПАрТИЗАнСЬКИХ З’ЄднАнЬ ІЗ БАндерІВЦяМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
ПОКАЖЧИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
СПИСОК СКОрОЧенЬ ТА АБреВІАТУр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
ПереЛІК ФОТОгрАФІЙ ТА ІЛюСТрАЦІЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Опис 30-го тому: Петро Кекіш. Спогади радиста УПА / Упорядник Сергій Волянюк

У даній книжці пропонуються спогади учасника збройної боротьби українського підпілля – радиста Петра Кекіша, які охоплюють один із найактивніших періодів з історії повстанської армії (1944–1945 рр.). У них висвітлюється період перебування автора на радіокурсах, діяль ність у складі куреня, а згодом у загоні УПА “Остапа” та групі радіозв’язку “Миколи”. Спогад П. Кекіша є одним із найбільших інформативних джерел про використання технічного зв’язку (радіо) в лавах повстанської армії. У них автор доволі критично аналізує події з пережитого та детально розповідає про ці епізоди повстанської боротьби.
Зміст 30-го тому

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Спогади радиста УПА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
документи ..................
.1 Протокол розмови інструктора радіокурсу “Ворона” з німецькими солдатами 20 травня 1944 р. 24.05.1944 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
.2 Витяг з протоколу допиту Михайла Осадци про курсантів радіошколи та навчальну програму. 3 серпня 1944 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
.3 Повідомлення про ліквідацію групи радистів Тернопільського обласного проводу ОУн. Серпень 1944 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
.4 Повідомлення відділу ББ нКВС Тернопільської обл. від 1 вересня 1944 р. про вилучення апаратури зі складу радіотехніки у с. Мельна Рогатинського р-ну. 2.09.1944 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
.5 Інструкція з експлуатації радіо у підпіллі, розроблена, ймовірно, Сильвестром Скоробагатим. Не пізніше 1946 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
.6 Керівник радіопункту Подільського краю та Проводу ОУн Іван Будак (“Комар”) під час роботи. Ймовірно 1945 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
.7 Фрагмент повідомлення про загибель 13 березня 1949 р. Марії Крутиголови (“Іскра”). 29.04.1949 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
.8 Перелік радіохвиль із зазначенням мови та часу прийому. не пізніше 1946 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Фото . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Особисті документи Петра Кекіша. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
.1 Посвідчення про членство у Братстві ветеранів ОУн і УПА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
.2 довідка про відбуття П. Кекішом терміну ув’язнення. 1956 р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
.3 Свідоцтво про одруження. 1956 р. . . . . . . . . . . . . . . . .91
.4 диплом про закінчення гірничого інституту. 1966 р. . . . 91
.5 Членський квиток, виданий Народним Рухом України П. Кекішу. 1992 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
.6 довідка про реабілітацію П. Кекіша, видана 21 січня 1993 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
.7 Посвідчення про нагородження ювілейною відзнакою до 50-річчя створення УГВР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
.8 Ювілейна відзнака до 50-річчя створення УГВР. . . . . .93
Покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Список скорочень та абревіатур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Перелік фотографій та ілюстрацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Опис 31-го тому: Ігор Марчук, Ярослав Переходько. курінний УПА Степан Трофимчук-“Недоля”

Kнига містить біографічний нарис уродженця містечка Тучин Рівненської області Степана Трофимчука. Під псевдом “Недоля” він був активним учасником українського національно-визвольного руху 30–40 рр. ХХ століття, пройшов ґрунтовний військовий вишкіл у леґіоні “Роланд”, створював повстанські відділи на Волині та Поліссі. За активну участь у розбудові Української Повстанської Армії С. Трофимчук-“Недоля” був привселюдно страчений.
Зміст 31-го тому

КУРІННИЙ УПА СТЕПАН ТрОФИМЧУК-«НЕДОЛЯ» . . . . . . . . . . .7
ВІХИ ЖИТТя СТЕПАНА ТрОФИМЧУКА ДО 1939 РОКУ . . . . . . .12
ДУН ТА СЛУЖБА У нІМеЦЬКІЙ ПОЛІЦІї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
УЧАСТЬ СТеПАнА ТрОФИМЧУКА У БОрОТЬБІ З нІМеЦЬКИМИ ОКУПАнТАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
КУрІнЬ УПА ІМенІ ВОЛОдИМИрА рОБІТнИЦЬКОгО . . . . . . . .31
АреШТ ТА СТрАТА СТеПАнА ТрОФИМЧУКА . . . . . . . . . . . . . . . .39
ВИСнОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
дОдАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
ФОТО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
ПОКАЖЧИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
СПИСОК СКОрОЧЕНЬ ТА АБРЕВІАТУР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
ПЕРЕЛІК ФОТОГРАФІЙ ТА ІЛЮСТрАЦІЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Опис 33-го тому: Володимир Чорна-“Маєвий”. Спогади повстанця з Любачівщини

Автор розповідає про своє перебування у сотні УПА “Месники-1” командира “Шума” – Івана Шиманського, що діяла на теренах Любачівщини.
Зміст 33-го тому

Життя як достойний приклад для молоді . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Частина І. “У сотні” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Частина ІІ. “Дорога на Захід” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Фотоілюстрації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Список скорочень та абревіатур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Перелік фотографій та ілюстрацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Редактори: Петро Йосиф Потічний, Ігор Марчук, Ігор Гомзяк
Автори та упорядники: Наталка Осьмак, Петро Йосиф Потічний, Микола Посівнич, Роман Грицьків, Анастасія Твердохліб-Дзьоба, Іванна Герасимович, Марія Форович, Василь Якимецько, Євгенія Красій, Петро Панівник, Іван Белейлович, Михайло Зеленчук, Ярема Твердохліб, Роман Шухевич, Микола Дужий, Анатоль Камінський, Лев Шанковський, Дарія Ребет, Володимир Іванченко, Олександр Іщук, Леся Храплива-Щур, Володимир Мороз, Микола Андрощук-«Вороний», Наталія Ніколаєва, Дмитро Проданик, Ігор Марчук, Марія Прокопець, Лука Костелина, Мирон Лущак, Ярослав Чолій, Марія Головкевич, Василь Ільницький, Богдан Зек, Сергій Волянюк, Василь Мустеца, Василь Брелюс, Ярослав Коретчук, Петро Ганцюк, Володимир Ковальчук, Петро Кекіш, Сергій Волянюк, Ярослав Переходько, Володимир Чорна-“Маєвий”
Місце видання: Львів-Торонто
Видавництво: Видавництво “Літопис УПА"
Сайт видавництва: http://www.litopysupa.com/main.php?pg=1
Формат: pdf
Кількість сторінок: Загалом - 4308 сторінок: 1-й том-80 с., 2-й том-128 с., 3-й том- 112 с., 1-а частина 4-го тому-124 с., 2-а частина 4-го тому-112 с., 3-а частина 4-го тому-160 с., 5-й том-128 с., 6-й том- 128 с., 7-й том-136 с., 8-й том-128 с., 9-й том-140 с., 10-й том-128 с., 11-й том-128 с., 12-й том-128 с., 13-й том-128 с., 14-й том-128 с., 15-й том-128 с., 16-й том-128 с., 17-й том-128 с., 18-й том-128 с., 19-й том-128 с., 20-й том-132 с., 21-й том-128 с., 22-й том-112 с., 23-й том-128 с., 24-й том-128 с., 25-й том-128 с., 26-й том-112 с., 27-й том-112 с., 28-й том-160 с., 29-й том-136 с., 30-й том-128 с., 31-й том-120 с., 33-й том-128 с..
Джерело: Книги надані видавництвом «Літопис УПА»


Бронзовий реліз (на рейтинг впливає 75% завантаженого)
 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2017-02-05 19:01
 Розмір:   171 MB 
 Оцінка літератури:   10/10 (Голосів: 15)
   
Anonymous 2017-02-05 19:02  
05 лютого 2017 року о 18:01 торент оновлено - додано томи 31 та 33
СВВ 
Частий відвідувач


З нами з: 22.06.11
Востаннє: 17.06.19
Повідомлень: 30

2017-10-29 17:01  
Треба додати 34 том Happy
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти