Баклицький І.О. Психологія праці (2008) [pdf, fb2]

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
Anonymous 2016-07-16 14:44  
Баклицький І.О. Психологія праці (2008) [pdf, fb2]

Баклицький І.О. Психологія праці (2008) [pdf, fb2]


Мова: українська
Опис:
У підручнику висвітлено основні питання теорії та методології дослідження трудової діяльності людини- Головну увагу зосереджено на аналізі уявлень про суб єктів праці, психології мотивації та відбору, навчанні та підвищенні кваліфікації кадрів для різних професій і видів діяльності залежно від психологічного складу та працездатності людей. Розглянуто питання аварійності та травматизму на виробництві, соціально-психологічної адаптації особистості.
Призначено для студентів вищих навчальних закладів психологічних спеціальностей. Може бути корисним психологам-практикам, педагогам, фахівцям у галузі економіки та менеджменту.

Автор: Баклицький І.О.
Місце видання: Київ
Видавництво: Знання
Формат: pdf, docx, djvu, fb2, epub
Кількість сторінок: 655
Джерело: Підручники.ком
Особиста оцінка: 8 - мені сподобалося
Зміст
ЗМІСТ

Передмова

РОЗДІЛ 1. Методологічні та теоретичні основи психології праці

1.1. Предмет і основні завдання психології праці
1.2. Методологічні та теоретичні аспекти психології праці
1.3. Зв’язок психології праці з іншими науками
1.4. Психологія праці як професія і навчальна дисципліна
Ключові поняття теми
Формалізована структура змісту теми
Запитання для самостійного опрацювання
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
Завдання та проблемні ситуації
Література

РОЗДІЛ 2. Виникнення та становлення психології праці як самостійної науки

2.1. Початок формування психології праці
2.2. Виникнення прикладної психології праці. Психотехніка
та наукова організація праці
2.3. Сучасний стан психології праці
Ключові поняття теми
Формалізована структура змісту теми
Запитання для самостійного опрацювання
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
Завдання та проблемні ситуації
Література

РОЗДІЛ 3. Людина та праця

3.1. Поняття ергатичної системи “людина — праця — професійне середовище”
3.2. Трудовий пост і його структура
3.3. Предмет, засоби, знаряддя, умови праці як компоненти трудового поста
Ключові поняття теми
Формалізована структура змісту теми
Запитання для самостійного опрацювання
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
Завдання та проблемні ситуації
Література

РОЗДІЛ 4. Суб'єкт праці ті його структура

4.1. Природні властивості індивіда
4.2. Індивідуально-психологічні властивості суб'єкта праці
4.3. Домінуючий емоційний фон й особистісні характеристики працівника
4.4. Статево-вікова мінливість суб'єкта праці
Ключові поняття теми
Формалізована структура змісту теми
Запитання для самостійного опрацювання
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
Завдання та проблемні ситуації
Література

РОЗДІЛ 5. Методи психології праці

5.1. Методи побудови теорії психології праці
5.2. Емпірико-пізнавальні методи
5.3. Методи професійної психодіагностики
5.4. Перетворюючі методи в психології праці
5.5. Математично-статистичні методи опрацювання та інтерпретації даних
Ключові поняття теми
Формалізована структура змісту теми
Запитання для самостійного опрацювання
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
Завдання та проблемні ситуації
Література

РОЗДІЛ 6. Психологічне вивчення професій

6.1. Професіографія та її цілі
6.2. Принципи і методи професіографії
6.3. Особистісні методи професіографії
6.4. Використання професіограм у виробничій і психологічній практиці
Ключові поняття теми
Формалізована структура змісту теми
Запитання для самостійного опрацювання
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
Завдання та проблемні ситуації
Література

РОЗДІЛ 7. Класифікація професій

7.1. Огляд психологічних класифікацій професій
7.2. Багаторівневе психологічне класифікація професій
7.3. Класифікація трудової діяльності за мотиваційними факторами
Ключові поняття теми
Формалізоване структура змісту теми
Запитання для самостійного опрацювання
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
Завдання та проблемні ситуації
Література

РОЗДІЛ 8. Мотиви професійної діяльності

8.1. Психологічні проблеми мотивації трудової діяльності
8.2. Класифікація те структура мотивів
8.3. Психологічні проблеми трансформування мотивів
у процесі професійної переорієнтації працівників
8.4. Методи дослідження мотивів
8.5. Мотиваційні тренінги
Ключові поняття теми
Формалізоване структура змісту теми
Запитання для самостійного опрацювання
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
Завдання та проблемні ситуації
Література

РОЗДІЛ 9. Психологічні проблеми формування професійних кадрів

9.1. Основні етапи розвитку професійної орієнтації у промисловій практиці
9.2. Психологічне консультування працівників
9.3. Прогнозування і планування кар’єри
9.4. Основні напрями, галузі те принципи психологічного консультування
Ключові поняття теми
Формалізоване структура змісту теми
Запитання для самостійного опрацювання
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
Завдання те проблемні ситуації
Література

РОЗДІЛ 10. Психологічні основи професійного відбору, підбору, розміщення та атестації кадрів

10.1. Психологічні поняття та критерії професійної діяльності
10.2. Прогнозування успішності діяльності працівника
10.3. Технології професійного підбору працівників в організаціях
Ключові поняття теми
формалізована структура змісту теми
Запитання для самостійного опрацювання
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
Завдання та проблемні ситуації
Література

РОЗДІЛ 11. Психологічні питання професійної підготовки кадрів

11.1. Психологічні проблеми виробничого навчання
11.2. Формування професійних умінь і навичок
11.8. Активні методи навчання працівників
Ключові поняття теми
Формалізована структура змісту теми
Запитання для самостійного опрацювання
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
Завдання та проблемні ситуації
Література

РОЗДІЛ 12. Психологічні питання трудової адаптації і стабілізації робочих кадрів

12.1. Виробнича адаптація, її сутність і види
12.2. Критерії та методи оцінювання адаптації робочих кадрів
12.3. Психологічні особливості адаптації осіб зрілого та похилого віку
Ключові поняття теми
Формалізована структура змісту теми
Запитання для самостійного опрацювання
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
Завдання та проблемні ситуації
Література

РОЗДІЛ 13. Психологічні аспекти підвищення професійної працездатності працівника

13.1. Психологічні стани, які зумовлюють працездатність
18.2. Фактори та закономірності змін працездатності
18.3. Психологічні методи корекції та профілактики несприятливих функціональних станів
Ключові поняття теми
Формалізована структура змісту теми
Запитання для самостійного опрацювання
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
Завдання та проблемні ситуації
Література

РОЗДІЛ 14. Психологічні питання безпеки праці

14.1. Фактори безпеки праці та їхній взаємозв’язок
14.2. Методи вивчення й аналіз причин нещасних випадків
14.3. Психологічні засоби підвищення безпечної поведінки
працівників у професійній діяльності
Ключові поняття теми
Формалізована структура змісту теми
Запитання для самостійного опрацювання
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
Завдання та проблемні ситуації
Література

РОЗДІЛ 15. Психологічні аспекти формування, розвитку, корекції резервних можливостей працівника

15.1. Розвиток і корекція особистості працівника — пріоритетне завдання психології
15.2. Нейролінгвістичне програмування на службі актуалізації резервних можливостей працівника
15.3. Соціально-психологічний тренінг як засіб формування, розвитку та корекції можливостей працівника
15.4. Методика психологічної релаксації і відновлення
Ключові поняття теми
Формалізована структура змісту теми
Запитання для самостійного опрацювання
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
Завдання та проблемні ситуації
Література

РОЗДІЛ 16. Соціально-психологічні проблеми взаємовідносин у трудовому колективі

16.1. Соціально-психологічні феномени в групі
16.2. Психологія ділового спілкування
16.3. Методи забезпечення результативного спілкування
16.4. Конфлікт, його структура та причини виникнення, реагування на конфліктну поведінку працівника
Ключові поняття теми
Формалізована структура змісту теми
Запитання для самостійного опрацювання
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
Завдання та проблемні ситуації
Література

РОЗДІЛ 17. Психологія переговорів

17.1. Підготовка до переговорів
17.2. Розроблення стратегії і тактики переговорів
17.3. Методи ведення переговорів
17.4. Аналіз поведінки партнера та самоаналіз
17.5. Завершення переговорів. Підведення підсумків
Ключові поняття теми
Формалізована структура змісту теми
Запитання для самостійного опрацювання
Альтернативно-тестові завдання для самоконтролю
Завдання та проблемні ситуації
Література
Підсумковий контроль навчального матеріалу
Контрольні завдання І групи складності
Контрольні завдання II групи складності
Контрольні завдання III групи складності
Глосарій

Додатки

Додаток 1. Автоматизована атестаційна система “Психологія праці”
Додаток 2. Ергономічна контрольна карта
Додаток 3. Акмеограма практичного психолога
Додаток 4. План динамічної характеристики (В. Смекал)
Додаток 5. Біографічний запитальник (ВІУ)
Додаток 6. Модифікована карта особистості
Додаток 7. Тематичний апперцептивний тест (ТАТ)
Додаток 8. Тест Роршаха
Додаток 9. Багатофакторний особистісний запитальник ЕРІ (модифікована форма В)
Додаток 10. Багаторівневий особовий запитальник “Адаптивність”
Додаток 11. Каліфорнійський психологічний запитальник СРІ-К
Додаток 12. Методика “Інтелектуальна лабільність”
Додаток 13. Методика діагностики індивідуальної структури ціннісних орієнтацій особистості (С. Бубнова)
Додаток 14. Тест прогресивних матриць (методика Равена)
Додаток 15. Методика експрес-діагностики характерологічних особливостей особистості
Додаток 16. Тест опису поведінки К. Томаса
Додаток 17. Методика діагностики міжособистісних відносин Т. Лірі
Додаток 18. Методика Блейка-Моутона (ГРІД) (стиль управління)
Додаток 19. Короткий орієнтувальний тест

Книги по психології:

 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2016-07-16 14:45
 Розмір:   22 MB 
 Оцінка літератури:   10/10 (Голосів: 9)
   
ssTAss 
Модератор музики


З нами з: 05.07.08
Востаннє: 25.06.19
Повідомлень: 15079

2016-07-16 14:47  
далі вперто не читаєте правил... сумно

Додано через 47 секунд:

тут https://toloka.to/t74782#818513 написав детальніше

Anonymous 2016-07-16 14:52  
Пане ssTAss я зробив все так як Ви просили. Що знову не так???
Все виправив

Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти