Комарницька Т.К., Комісаров К.Ю. Сучасна японська літературна мова: теоретичний курс [в 2 т.] (2012) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
Anonymous 2016-05-29 13:07  
Комарницька Т.К., Комісаров К.Ю. Сучасна японська літературна мова: теоретичний курс [в 2 т.] (2012) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом

Комарницька Т.К., Комісаров К.Ю. Сучасна японська літературна мова: теоретичний курс [в 2 т.] (2012) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом


Мова: українська
Опис:
У підручнику описано різні мовні рівні сучасної японської мови та висвітлено проблемні моменти лінгвістичних досліджень у царині японістики. Розділи підручника присвячено опису мовних рівнів (фонетичного, лексичного, граматичного) сучасної японської мови. Також розглянуто особливості японської системи письма, фразеології, дериватології та стилістики японської мови.
Перший том підручника присвячено фонетиці, графіці, орфографії, лексикології та фразеології сучасної японської мови, а також проблемам японського словотвору і загальним питанням граматики.
Зміст 1-го тому

ПЕРЕДМОВА 6
СТАНОВЛЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ СУЧАСНОЇ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ 11
ФОНЕТИКА
• Загальні зауваги 54
• Звуки та фонеми японської мови 57
• Голосні звуки 59
• Приголосні звуки 61
• Поняття складу в японській мові 66
• Просодичні засоби японської мови 67
• Наголос 68
• Інтонація 70
• Виділення 71
• Пауза 71
ПИСЬМО. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ
鲁 Графіка, графема. Види письма 74
• Японське письмо 76
• Орфографія та графіка японської мови 77
• З історії японського письма 80
• Ієрогліфи 85
• Онне та кунне читання • 89
• Кокуджі Г 91
• Застарілі та нестандартні форми ієрогліфів 92
• Кана 93
• Хіраґана 96
• Катакана 98
• Інші види кани 101
• Вживання ієрогліфів для фонетичного запису 102
• Фуріґана 103
• Розділові знаки у японській мові 105
• Латиниця 106
• Транскрипція і транслітерація японських слів засобами латинського та українського алфавітів 110
• Особливості японського письмового тексту 116
ЛЕКСИКОЛОГІЯ
• Лексикологія. Слово та лексика як об'єктлексикологічних досліджень 120
• Типологічні шари лексики в японській мові 123
• Етимологічний аналіз 131
• Активна і пасивна лексика 133
• Поняття лексичного значення оіова 137
• Поняття полісемії та омонімії. Проблема розмежування полісемії та омонімії в японській мові 138
• Синонімія в японській мові 158
• Антонімія в я门онській мові 170
• Гіпонімія в японській мові 174
• Стилістична та соціальна диференціація лексики японської мови 177
ФРАЗЕОЛОГІЯ
• Загальні зауваги 190
• Проблема визначення обсягу фразеології 196
• Ознаки фразеологічних одиниць 201
• Класифікація фразеологічних одиниць 202
• Системні зв’язки у фразеології 210
• Етнокультурна специфіка японської фразеології 212
СЛОВОТВІР
• Поняття словотвору 216
•门оняття структури слова. Номінативні одиниці японської мови за структурою 217
• Морфологічний спосіб словотвору 218
• Афіксація 219
• Словоскладання 237
• Абревіація 242
• Редуплікація 249
• Морфолого-синтаксичний спосіб словотворення 250
■ Лексико-семантичний с门осіб словотворення 251
• Лексико-синтаксичний спосіб словотворення 258
ЗАГАЛЬН丨门ИТАННЯ ГРАМАТИКИ
籲 Поняття системи в лінгвістиці 2Ы
• Місце граматики в лінгвістичній науці 2ь5
• Поняття граматики 2ь4
• Предмет дослідження теоретичної граматики 266
• Поняття граматичної категорії 267
• Категорія граматичного ствердження/заперечення 270
• Категорія граматичного часу 272
• Категорія граматичного способу 275
• Категорія граматичного виду 277
• Категорія граматичного стану 279
• Граматична категорія директиву 280
• Граматична категорія соціально-особистісних відносин (категорія ввічливості) 284
С门ИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 292
У другому томі підручника висвітлено основні питання морфології та синтаксису сучасної японської мови, а також деякі проблеми японської стилістики.
Зміст 2-го тому

МОРФОЛОГІЯ
• Граматичне вчення про слово в японській мові.门роблема визначення слова 8
• Частини мови як лексико-граматичні класи слів: функціональнии аспект 13
• Принципи граматичної класифікації слів 17
• Граматична форма й граматична категорія слова 20
• Головні семантико-функціональні особливості іменників у сучасній японській мові 23
• Граматичні категорії я门онського іменника 28
• Функціональна парадигма формальних іменників у сучасній ЯПОНСЬКІЙ МОВІ 33
• Головні семантико-функціональні особливості прикметників у сучасній японській мові 39
• Граматичні категорії японського 门рикметника 57
• Функціональна парадигма службових прикметників у сучасній японській мові 59
• Прислівник 62
• Головні семантико-синтаксичні особливості дієслова у сучасній японській мові 66
• Граматичні категорії японського дієслова 79
• Видові форми дієслова 86
• Сполучник 96
• Частка 102
• Зв’язка 114
• Субстантиватор 118
• Вигук 123
СИНТАКСИС
參 Головні проблеми синтаксису сучасної японської мови 130
• Предмет і завдання синтаксису 143
• Комунікативний ас门ект синтаксису 153
• Специфіка словосполучень в японській мові та їх класифікація .. 162
• Семантичні ти门и стійких словосполучень 166
• Стійкі словосполучення японської мови 168
• Головні критерії класифікації речень в японській мові 176
• Поняття члена речення. Специфіка диференціації членів речення в японській мові 180
• Головні члени речення 188
• Другорядні члени речення 190
•门оняття складносурядного речення. Критерії класифікації складносурядних речень 194
• Конструкції на позначення розширення змісту 197
• Конструкції для введення додаткових речень 199
• Конструкції на позначення вибору із двох і більше варіантів 201
• Конструкції для вираження альтернативи 203
• Конструкції на 门означення зміни теми розмови 204
• Загальна диференціація складнопідрядних речень 205
• «Умовні конструкції» у контексті дослідження складнопідрядного речення на матеріалі сучасної японської мови 221
• Огляд видів класифікації японських умовних конструкцій 227
• Семантико-синтаксична класифікація умовних конструкцій сучасної японської мови 234
• Теоретичні засади семантико-синтаксичної диференціації складнопідрядних речень у сучасній японській мові 238
• Скаладнопідрядні речення з підрядними умови 253
• Складнопідрядні речення з підрядними допусту 275
• Складнопідрядні речення з підрядними причини 279
• Складнопідрядні речення з підрядними протиставними 287
СТИЛІСТИКА
• Завдання, предмет та структура стиліаичної науки 294
• Експресивні стилі та регістри мовлення 299
• Індивідуальний стиль 302
• Стилістична семасіологія. 308
• Стилістична лексикологія 312
• Стилістичний синтаксис 317
• Функціональна стилістика 331
• Комунікативно-стилістичний потенціал японських складнопідрядних речень 338
• Особливості вживання я门онських складнопідрядних речень у текстах різної функціонально-стильової приналежності 342
• Особливості функціонування умовних конструкцій у японському ввічливому мовленні 385
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 398

ISBN 978-966-489-164-3
Автори: Тамара Костянтинівна Комарницька, Костянтин Юрійович Комісаров
Місце видання: Київ
Видавництво: Видавничий дім Дмитра Бураго
Сайт видавництва: http://www.burago.com.ua/index.php/ua/
Формат: djvu, pdf
Кількість сторінок: 1-й том - 320 сторінок, 2-й том - 424 сторінки
Джерело: Оцифровано Гуртом: сканування - володимирко2, обробка balik2
книга оцифрована у рамках проекту
"Оцифрування книг Гуртом"Золотий реліз (завантажене не впливає на рейтинг)
 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2016-05-29 13:07
 Розмір:   116 MB 
 Оцінка літератури:   10/10 (Голосів: 8)
   
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти