Українська народна творчість (видавнича серія)

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
grafalf 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 23.01.10
Востаннє: 01.07.20
Повідомлень: 518

2015-04-17 11:16  
Українська народна творчість

(видавнича серія)
Вийшло 27 книг


"Українська народна творчість" - багатотомна серія видань започаткована у 1961 році працівниками Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології на чолі з М. Рильським (видання класичних зразків українського фольклору, триває до сьогодні). Виходила у видавництві "Наукова думка". Редакційна колегія: О. І. Дей (голова), М. М. Гордійчук, К. Г. Гуслистий, О. А. Правдюк, М. П. Стельмах, Г. С. Сухобрус


***


Перелік + Наявні посилання на книги, які є на толоці.
01. Історичні пісні / Упоряд. І. П. Березовський (1961) (1068с., ноти, тираж 4 тис.)
Ще один скарб нашої мови, який дістався нам у спадок від предків - загадки.Загадка – це дотепне метафоричне запитання, поставлене у формі хитромудрого короткого опису будь-якого предмета чи явища. Це своєрідний і дуже давній вид народної творчості. Загадування в Україні завжди було неодмінною умовою не лише розумового розвитку дитини, а й випробовування кмітливості, мудрості та зрілості дорослих. В сиву давнину загадкам надавали магічного значення, вони були пов'язані з культовими обрядами й звичаями. Вміле одгадування загадок вважалося ознакою розуму і щасливої вдачі. Специфікою загадок є те, що в них у завуальованій формі зашифровано якийсь предмет чи явище, первісне значення якого треба відшукати. Щоби їх розгадати потрібно вміти бачити спільне в конкретному й абстрактному, а метафоричні образи загадки замінювати реальними. Загадки - це своєрідні перлини народної мудрості й творчості. Вони не тільки розвивають в людині гостроту розуму, догадливість, кмітливість, а й відкривають поетичну сторону звичайних речей, предметів і явищ.
Збірка охоплює найхудожніші зразки і варіанти весняної і літньої календарно-звичаєвої пісенності народу: веснянок і гаївок, риндзівок, русальних, царинних, петрівочних, купальських та жниварських пісень. До багатьох пісенних текстів додано мелодії. У вступній статті охарактеризовано всі зазначені жанри цього найстарішого шару народної поезії.
"Пісні Явдохи Зуїхи" — український фольклористичний збірник, виданий Інститутом мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського у Видавництві "Наукова думка" в Києві в 1965 році. "Пісні Явдохи Зуїхи" — четверта книга серії "Українська народна творчість". Дванадцять років учитель Г. Т. Танцюра записував від селянки із Зятківців на Вінниччині Євдокії Микитівни Сивак (Зуїхи) зразки народної творчості. З величезного репертуару до цієї книги відібрано 925 найкращих пісень: веснянок, колядок і щедрівок, весільних пісень, пісень про кохання та родинне життя, історичних, гумористичних і сатиричних та ін. Основну масу у збірнику становлять популярні українські народні пісні з мелодіями.
Вихідні дані
Пісні Явдохи Зуїхи / АН УРСР, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського; упорядкування, передмова та примітки В. А. Юзвенко, М. Т. Яценко; редакція та упорядкування нотних матеріалів 3. І. Василенко; відп. ред. О. І. Дей; записав Г. Танцюра. — Київ : Наукова думка, 1965. — 810 сторінок: ноти. — (Українська народна творчість).Колядки і щедрівки — чергова книга в серії «Українська народна творчість». До збірки ввійшли найкращі з ідейного й художнього боку зразки обрядово-величальної народної поезії, зібрані на всій території України протягом майже 150 років. Багато з них друкуються вперше. В колядках і щедрівках, що відносяться до найдавнішого шару народної поезії, знайшли відгомін побутові, суспільні й духовні умови життя українського народу минулих епох. Ці твори відзначаються високою поетичністю. До багатьох текстів подані мелодії. Окремим розділом друкуються радянські колядки народного й літературного походження.06. Радянська пісня / Упоряд. О. І. Дей (1967) (488с., ноти, тир. 20 тис.)
«Жартівливі пісні» — сьома книга в серії «Українська народна творчість». До збірки ввійшли жартівливі пісні родинно-побутового характеру від найдавніших записів в XVII — XVIII ст. до сучасних. Багато зразків та варіантів друкується вперше. Дотепно і влучно висміюють ці пісні недоладні вчинки й людські вади та недоліки, що й досі ще часто трапляються в житті. Значна кількість текстів друкується з мелодіями. Книга є першою спробою наукового видання жартівливих пісень з усієї української етнічної території. Розрахована на широкі читацькі кола, художню самодіяльність і фахівців у галузі поезії та музики.
Пропоноване видання має підсумковий характер і є спробою дати якомога повніший (у межах визначеного обсягу) звід коломийок, нагромаджених з часу перших публікацій і до наших днів. Крім матеріалів, відібраних з друкованих джерел, у ньому використано численні рукописи, головно ті, що зберігаються у фондах Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського, на кафедрах української мови й літератури Львівського, Чернівецького та Ужгородського університетів, а також багатьох педінститутів та педагогічних училищ України. Зважаючи на великий науковий інтерес, який становлять коломийки, що з’явилися друком уперше, вміщуємо їх у відповідних розділах і рубриках збірника майже повністю. При виявленні ідентичних текстів перевагу віддано давнішій публікації. Прагнучи навести якомога більше оригінальних зразків, ми відмовилися від безлічі варіантів, які виникли внаслідок пристосування до місця, часу чи обставин виконання, і взяли тільки окремі з них, що суттєво змінюють зміст чи художню вартість оригінального зразка. Критерієм добору в такому разі були ідейна спрямованість і художня досконалість твору.09. Танцювальні пісні / Упоряд. О. І. Дей (1970) (804с., ноти, тир. 11 тис.)
«Весілля» — десятий том у серії «Українська народна творчість». Це перша спроба наукового видання кращих описів українського весілля з усієї території України за час від XVII ст. аж до наших днів. Із 22 описів 12 публікується вперше, більшість із них — в мелодіями. Весільні обряди творилися віками. В них народ втілив свої погляди на шлюб і родинні взаємини, розуміння святості сім’ї. І тепер, коли склалася нова сім'я, старі традиційні обряди наповнюються новим вмістом. Видання становить інтерес для філологів, фольклористів, етнографів, фахівців у галузі поезії, театру, музики. Зацікавить воно і масового читача, стане в пригоді учасникам художньої самодіяльності, буде добрим посібником тим, хто впроваджує в життя мову, весільну обрядовість.Перша спроба наукового видання кращих описів українського весілля з усієї території України за час від XVII до середини XX ст. Ця книга має сьогодні не лише наукову, але й практичну цінність – зокрема, для тих, хто хоче організувати власне весілля за народним традиційним обрядом.

У 11 книзі серії "Українська народна творчість" репрезентовані кращі зразки інструментальної музики різних областей України. Це мелодії побутових і сюжетних танців, похідна музика, п'єси для слухання. Подано поширені на Україні інструментальні п'єси інших народів. Розрахована на композиторів, хореографів, збагатить репертуар професійних та самодіяльних колективів.
Співанки-хроніки (новини) - дванадцята книга в серії "Українська народна творчість". Том містить епічні пісні, присвячені драматичним та трагічним подіям соціально-історичного і побутового характеру, оспіваним у хронікальному стилі. Твори цього жанру видаються окремою збіркою вперше. Вперше ж дається і обґрунтування жанру. Переважна більшість творів друкується на основі сучасних записів та рукописних фондів. До багатьох текстів додані мелодії. Книга стане у пригоді філологам та музикознавцям, викладачам і студентам.
Збірка рекрутські та солдатські пісні - тринадцята книга в серії «Українська народна творчість». Том містить кращі з художнього погляду зразки рекрутських та солдатських (жовнірських) пісень, зібраних на території України за весь період їх побутування. Значна частина текстів друкується з мелодіями. Пісні цього жанру видаються окремою збіркою вперше. Цей том — перша спроба подати найбільш повне зібрання рекрутських і солдатських пісень у їх часовому та територіальному поширенні. Рекрут (від франц. — набирати, вербувати) і солдат (від лат. — монета, італ. — букв, той, що одержує платню) — звання осіб, які вступили на військову службу. Поряд з цими назвами вживаються жовнір, вояк, некрут, від яких походять назви пісень — жовнірські, вояцькі, некрутські тощо. Вони більшою чи меншою мірою відбивають той же зміст, але для назви збірника упорядники обрали лише дві перші, основні.14. Наймитські та заробітчанські пісні / Упоряд. С. Й. Грица, О. І. Дей, М. Г. Марченко (1975) (576с., ноти, тир. 6 700)

«Наймитські та заробітчанські пісні» — чотирнадцята книга в серії «Українська народна творчість». Том містить пісні про життя найбідніших верств трудового народу періодів феодалізму і капіталізму — бурлаків, наймитів при чумацьких валках і панських дворах, сиріт-заробітчан, поденників, строкарів, селян-емігрантів за океан, сільських пролетарів та перших робітників на заводах. Пісні відзначаються яскравою соціальною спрямованістю. Окремою збіркою вони видаються вперше. Том охоплює текстовий і музичний матеріал з усіх українських земель. Значна частина творів друкується на основі рукописних джерел та сучасних записів. Книга стане в пригоді філологам, історикам, музикознавцям, викладачам, студентам.
"Чумацькі пісні" - п'ятнадцята книга в серії "Українська народна творчість". Том містить пісні, в яких змальовується своєрідний побут, праця, дорожні злигодні і переживання чумаків, безталання бідних наймитів при чумацьких валках та їхніх сімей вдома. Переважна частина творів публікується впрше і подається з мелодіями.
«Казки про тварин» — шістнадцята книга в серії «Українська народна творчість». Том містить найбільш типові для української казкової традиції художні зразки так званого тваринного епосу. Казки цього циклу займають помітне місце в оповідальній творчості усіх народів світу. У збірнику використано вже відомі публікації та широкий архівний матеріал.17. Весільні пісні у 2-х книгах / Упорядк. М. М. Шубравська (1981-1982) (т.1, 872с.; 1983, т2, ноти, тир. 5 тис.)
До чергового тому серії «Українська народна творчість» увійшли найкращі зразки колискових пісень та забавлянок з друкованих джерел XIX—XX ст. та з рукописних зібрань. Розкриваються тематичне багатство, висока художня цінність цих жанрів народної поезії, призначених для дітей наймолодшого віку. Значна частина творів подається з мелодіями. Для фольклористів, етнографів, педагогів, вихователів дитячих закладів, шанувальників народної творчості.
«Легенди та перекази» — чергова книга серії «Українська народна творчість». Том містить кращі з ідейного й художнього погляду легенди й перекази історико-героїчного та побутового характеру, записані на Україні протягом XIX—XX ст. Окремою книгою вони видаються вперше. У збірнику використано як друковані, так і рукописні джерела. Для науковців — філологів, істориків, етнографів, викладачів та студентів вузів, усіх шанувальників народної творчості.
Черговий том серії «Українська народна творчість» складають балади, що відобразили драматичні й трагічні конфлікти, події та випадки з особистого життя людини в дошлюбний період. Відібрано найдосконаліші зразки з різних регіонів України. Для літераторів, фольклористів, етнографів, шанувальників народної творчості. Фонд українських народних балад складається з понад трьохсот сюжетних типів, що за характером відображених людських відносин і конфліктів розподіляються на три великі групи: 1) балади про кохання та дошлюбні стосунки; 2) про родинні драматичні взаємини та конфлікти; 3) про викликані соціальними та історичними обставинами людські драми й трагедії. В цій книзі представлено першу групу балад. Наукове видання творів цього жанру проводиться в історії української фольклористики вперше і підсумовує та узагальнює здійснену роботу по записах, публікації та дослідженню народних балад.«Балади. Родинно-побутові стосунки» — друга книга корпусу українських балад у трьох книгах, які разом складають том жанрового зводу «Українська народна творчість», розрахованого на 35 томів (у 50 книгах). Із близько трьохсот сюжетних типів баладного фонду українського фольклору до цієї книги ввійшло 119, багато з яких у двох або трьох версіях і численних варіантах. Балади цієї тематики відобразили драматичні й трагічні конфлікти та випадки в сімейно-побутовій сфері. На основі тематичної спорідненості й однотипності персонажів, між якими відбуваються конфлікти, балади розподілені на 16 сюжетно-тематичних гнізд (циклів). Таким чином, композиційно ця книга, як і попередня, практично втілює розроблену одним з її упорядників систему класифікації українських народних балад.
В черговий том серії «Українська народна творчість» ввійшли прислів'я та приказки про природу, її явища, про час, пори року, рослинний і тваринний світ, хліборобство, ремесла, домашнє господарство. Для літераторів, фольклористів, етнографів, шанувальників народної творчості.

Прислів’я та приказки. Людина. Родинне життя. Риси характеру / Вст. ст. М.М.Пазяка (1990) (528с., тир. 10 тис.)

Прислів'я та приказки: Взаємини між людьми / Упоряд. М. М. Пазяк (1991) (440с., тир. 10 тис.)22. Дитячі пісні та речитативи – 1991, 448с., ноти, тир. 10 тис.23. Пісні літературного походження – 1978, 496с., ноти, тир. 7˚600


24. Народні оповідання – 1983, 504с., тир. 10 тис.***

Будь ласка, не залишайте повідомлень. Тема створена для ознайомлення з серією.

***

Сторінка для обговорення
grafalf 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 23.01.10
Востаннє: 01.07.20
Повідомлень: 518

2016-04-15 23:09  
Знайдені томи № 5 (Колядки і щедрівки) та 14 (наймитські та заробітчанські). Отож, впродовж кількох тижнів вони будуть оцифровані!!!

Розшукуються томи:
01. Історичні пісні / Упоряд. І. П. Березовський (1961)
06. Радянська пісня / Упоряд. О. І. Дей (1967)
09. Танцювальні пісні / Упоряд. О. І. Дей (1970)
17. Весільні пісні у 2-х книгах / Упорядк. М. М. Шубравська (1981-1982)
21. Кн. 2 - Прислів’я та приказки. Людина. Родинне життя. Риси характеру / Вст. ст. М.М.Пазяка (1990);
21. Кн. 3 - Прислів'я та приказки: Взаємини між людьми / Упоряд. М. М. Пазяк (1991)
svitosar 
Новенький


З нами з: 20.07.09
Востаннє: 01.07.20
Повідомлень: 10

2018-09-25 18:15  
„Українська народна творчість" – 27-томна серія Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, це найгрунтовніші праці з українського фольклору.
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти