Черкаська Є., Єрофєєв І. Устим Кармалюк: збірник документів (1948) [djvu] | Оцифровано Гуртом

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
Ярпен 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 09.10.13
Востаннє: 22.08.17
Повідомлень: 1873

2015-04-14 20:23  
Черкаська Є., Єрофєєв І. Устим Кармалюк: збірник документів (1948) [djvu] | Оцифровано Гуртом

Черкаська Є., Єрофєєв І. Устим Кармалюк: збірник документів (1948) [djvu] | Оцифровано Гуртом

Мова: українська, російська
Опис:
Збірник документів про героя народних легенд та переказів — Устима Кармалюка складено на основі документів, які зберігаються в Центральному Державному Історичному Архіві.
Це здебільшого судові акти та реляції, що є головним джерелом для дослідження діяльності Устима Кармалюка.
Вони висвітлюють весь період його діяльності - від початку в 1812 році до загибелі в 1835 році і притягнення до відповідальності органами влади його спільників в 1837 — 1845 рр.
Зміст

І. Єрофєєв і П. Лавров. Устим Кармалюк 9
Список скорочених слів 26
Документи:
Лкі. 1787 р. лютого 27. — Витяг з метричного запису про
народження Устима Кармалюка 27
№2. 1818 р. вересня 20. — 3 сентенції справи Кармалюка в
комісії військового суду при Кам’янець-Подільському «ор-
донанс-гаузе» про вироки військового суду над Кармалюком
в 1814 та 1818 роках 27
№3. 1822 ,р. березня 6. у- Рапорт головчинецької економії
Літинському нижньому земському суду про напад Карма¬
люка та його товаришів на шляхтича Опаловського і
прохання економії про допомогу 33
№4. 1822 р. березня 12..— 3 рапорта економії села Овсяників
Літинському нижньому земському суду про напад Карма¬
люка на заможного хуторянина—«хозяина» села Овсяників
Леська Базилицького 34
№ 5. 1822 р. березня 12. — Свідчення Леська Базилицького в
комісії Літинського земського суду про напад на нього
Кармалюка 35
№ 6. 1822 р. березня 15. — Рішення комісії Літинського ниж¬
нього земського суду про вжиття заходів з допомогою
військових частин та верхової шляхти для арешту Кар¬
малюка і його товаришів 36
№ 7. 1822 р. березня 22. — Рапорт комаровецької економії
Літинському нижньому земському суду про арешт Карма¬
люка та ного товарицііз шляхтою сіл Шеїнців і Галузинців . 37
Лк8. 1822 р. березня 24.—Допит Устима Кармалюка в при¬
сутності літинського земського ісправника і засідателів та
свідчення його про себе. Кармалюк називає себе прибраним
ім’ям Василя Гавриленка,. 39
№9. 1822 р. березня 27. — Свідчення в комісії Літинського
нижнього земського суду дружини Кармалюка Марії Анто¬
нівни Щерби про перебування у неї чоловіка та про допо¬
могу, яку він подавав їй з 1818 по 1822 рік 41
№ 10. 1822 р. березня 27. — Свідчення в комісії Літинського
нижнього земського суду Кармалюкового старшого сина
Івана про перебування батька в родині та його допомогу
сім’ї 42
№ 11. 1822 р. березня 28. — Очна ставка Устима Кармалюка
з синами в комісії Літинського нижнього земського суду. . 43
№ 12. 1822 р. березня 28. — Очна ставка Кармалюка з дру¬
жиною Марією Щербою та двоюрідними братами в комісії
Літинського нижнього земського суду 44
№13. 1822 р. березня 28. — Свідчення Устима Кармалюка про
себе в комісії Літинського нижнього земського суду. .45
№ 14. 1822 р. березня 29. — 3 свідчень унтер-офіцера і солдатів
Літинської інвалідної команди в слідчій комісії Літинського
нижнього земського суду про те, що Кармалюк був у
кам’янець-подільській тюрмі старостою серед в’язнів. .48
№ 15. 1822 р. березня 29. — 3 свідчень селян сіл Головчинців
та Овсяників в комісії Літинського нижнього земського суду
про життя й діяльність Кармалюка за час з 1809 по 1822 рік. 49
№ 16. 1822 р. квітня 24. — Довідка командира Літинської інва¬
лідної команди, яка була надіслана до слідчої комісії
Літинського нижнього земського суду про вчинки Карма¬
люка з 1814 до 1818 року 52
№ 17. 1822 р. жовтня 21. — 3 журналу Подільського губерн¬
ського правління. Про покарання Кармалюка і Хрона в місті
Кам’янці 25-го жовтня 1818-го року 25-ма ударами батога
«с выставлением указных знаков» і засланням на Сибір та
про втечу їх з Вятської губернії. Окремо дано прикмети
Кармалюка. 53
№18. 1822 р. листопада 1. — Указ Подільського губернського
правління Кам’янецькому повітовому суду про негайний
розгляд справи Кармалюка 55
№ 19. 1822 р. грудня 6. — Пропозиція подільського військо¬
вого губернатора Бахметьева Кам’янецькому повітовому
суду про негайний розгляд справи Кармалюка та про -вжит¬
тя заходів для впіймання товариша Кармалюка — Чорно¬
морця 56
№ 20. 1823 р. лютого 3. — Пропозиція виконуючого обов’язки
подільського цивільного губернатора і віце-губернатора
графа Грохольського Кам’янецькому повітовому суду про
розгляд справи Кармалюка, незважаючи на «прошение»
його, з приводу якого виязлено, що відібрані у Кармалюка
під час арешту 8 карбованців витрачені на кайдани для
нього і його співучасників 57
№ 21. 1823 р. лютого 21. — Вирок Кам’янецького повітового
суду, затверджений Подільським головним судом, про по¬
карання Кармалюка 101-м ударом батога та заслання на
довічну каторгу, а дружини його 50-ма ударами різок та
4-тижневим ув’язненням 58
№ 22. 1823 р. березня 13.— Список одинадцяти в’язнів кам’я¬
нецької фортеці, які під проводом Кармалюка вчинили
змову і втечу з тюрми 61
№ 23. 1823 р. березня 13. — Витяг • з справи слідчої комісії
Кам’янецького суду про організацію Кармалюком і його
товаришами змови і втечі з кам’янецької фортеці .64
№ 24. 1823 р. березня 14.— Рапорт виконуючого обов’язки
подільського цивільного губернатора і віце-губернатора гра¬
фа Грохсльського цесаревичу Костянтину Павловичу про
змову і втечу одинадцяти в’язнів кам’янецької фортеці та
про вжиття заходів для виловлення їх 66
№ 25. 1823 р. квітня 3. — Затвердження виконуючого обов’язки
подільського цивільного губернатора графа Грохольського
вироку Подільського головного суду про покарання Кар-
малюка 101-м ударом батога, тавруванням і засланням на
довічну каторгу 69
№ 26. 1823 р. квітня 3. — Наказ виконуючого обов’язки поділь¬
ського цивільного губернатора і віце-губернатора графа
Грохольського Подільському губернському правлінню про
відповідальність його за виконання вироку Подільського
головного суду над Кармалюком і його дружиною ... 71
№ 27. 1826 р. січня 22.—Повідомлення летичівського земсько¬
го ісправника літинському земському ісправникові про від¬
правку до нього заарештованих Клопотовського і Кочаров-
ського та про невдалі розшуки Малярчуків, запідозрених
в справі Кармалюка 72
№ 28. 1826 р. червня 9. — 3 рапорта подільського віце-губер¬
натора графа Грохольського цесаревичеві Костянтину Пав¬
ловичу про затвердження Подільським головним судом
вироку над втікачами з кам’ннецької фортеці .... 72
№ 29. 1826 р. листопада 24. — 3 повідомлення Летичівського
нижнього земського суду Літинському нижньому земському
суду про доручення засідателеві суду Мегердичу зловити
Кармалюка з допомогою військових частин 74
№ ЗО. 1826 р. грудня 4. — Наказ подільського губернатора
графа Грохольського літинському земському ісправникові
про організацію ним шляхетських загонів для виловлений
повстанців із загонів Кармалюка 75
№ 31. 1826 р. грудня 7. — Повідомлення Літинського нижнього
земського суду літинському земському ісправникові Кола-
ковському про напад Кармалюка на шляхтича села Комаро-
вців Петра Островського 76
№ 32. 1826 р. грудня 9. — 3 свідчень шляхтича Петра Остров¬
ського, в присутності літинського земського ісправника і
засідателя Кожуховського, про нап-'д на нього «разбойников»
та обвинувачення ним економа Солоиицького в співчутті
тим, що нападали 77
№ 33. 1826 р. грудня 10. — Повідомлення летичівського зем¬
ського ісправника Войціцького літинському земському
ісправникові про відправку до нього шляхтича Клопотов¬
ського та про відсутність на місці Івана Малярчука, який
«с 1824-го года находится в бегах». Обидва були запідозрені,
як співучасники Кармалюка 79
№ 34. 1826 р. грудня 18. — Прикмети Кармалюка та його това¬
ришів, а також опис коней і саней, на яких прибули вони
до села Думенків . * 79
№ 35. 1826 р. грудня 19. — 3 наказу Літинського нижнього
земського суду економіям про вжиття заходів для злов¬
лення співучасників Кармалюка — Івана Литвинюка та
інших 81
№ 36. 1826 р. грудня 20. — Відношення могилівського земсько¬
го ісправника Влажієвського літинському земському ісправ¬
никові про невдалі розшуки учасників загонів Кармалюка . 82
№ 37. 1826 р. грудня 20. — Наказ подільського губернатора
графа Грохольського міській і земській поліції про вжиття
заходів для арешту Івана Литвинюка і його товаришів-
повстанців із загонів Кармалюка 83
№ 38. 1826 р. грудня 21.—Допит літинським земським ісправ-
ником селян с. Думенків про причини невдачі облави на
Кармалюка та його спільників 84
№ 39. 1826 р. грудня 29. — 3 повідомлення Летичівського ниж¬
нього земського суду літинському земському ісправникові
про арешт селянина Грицька Жука, запідозреного в прина¬
лежності до спільників Кармалюка 85
№ 40. .1827 р. січня 21. — Повідомлення Подільського губерн¬
ського правління Літинському нижньому земському суду
про те, що воно дало наказ управителям економій та поліції
вжити заходів для арешту Литвинюка і його товаришів —
співучасників Кармалюка 86
№ 41. 1827 р. березня 4. — Повідомлення Подільського губерн¬
ського правління літинському земському ісправникові про
наказ генерала 2-ої армії Байкова військовим частинам на
Поділлі допомогти місцевим органам влади схопити учасни¬
ків загонів Кармалюка 89
№ 42. 1827 р. березня 5. — Виписка про розташування військ
2-ої армії в Літинському, Летичівському і Могилівському
повітах 90
№ 43. 1827 р. квітня 7. — 3 повідомлення Летичівського ниж¬
нього земського суду Літинському повітовому суду про ви¬
конання засідателем Кондратським вимог суду щодо відря¬
дження людей, потрібних у справі Кармалюка .... 90
№ 44. 1827 р. червня 17. — 3 свідчень «загонового» шляхтича
Івана Вишніовського в Летичівському нижньому земському
суді про те, що він не знав Кармалюка 92
№ 45. 1827 р. червня 17. — 3 свідчень Устима Кармалюка про
себе в Летичівському нижньому земському суді .... 93
№ 46. 1827 р. червня 17. — 3 свідчень Василя Добровольського
в Летичівському нижньому земському суді про зв’язки його
з Кармалюком 94
№ 47. 1827 р. червня 17. — 3 свідчень в Летичівському ниж¬
ньому земському суді. шляхтича Антонія Ольшевського про
те, як він зрадив Кармалюкові 96
№ 48. 1827 р. червня 17. — 3 свідчень в Летичівському ниж¬
ньому земському суді співучасника Кармалюка — Ілька
Сотничука про жорстоку експлуатацію його родини помі¬
щиком села Нового Майдана Гдовським 97
№ 49. .1827 р. червня 17. — 3 свідчень в Летичівському ниж¬
ньому земському суді «загонового» шляхтича Вітвіцького
про те, що він «Карманюка вовсе не знает» 98
№ 50. 1827 р. червня 17. — Рапорт засідателів суду Хмелев-
ського і Кондратського Летичівському нижньому земському
суду про арешт Вітвіцького, запідозреного як співучасни¬
ка Кармалюка 99
№ 51. 1827 р. червня 22/—3 указу Летичівського нижнього
земського суду засідателеві суду Хмелевському про прове¬
дення «большого повального обыска» у селян, які не допо¬
могли поміщикові Янчевському схопити Кармалюка 101
№ 52. 1827 р. червня 23. — 3 журналу Летичівського ниж¬
нього земського суду. Про те, як поміщик Янчевський
17-го червня захопив Кармалюка. Під час арешту Кармалюк
закликав селян, «чтобы не повиновались своим помещикам» . 101
№ 53. 1827 р. червня 23. — 3 журналу Летичівського нижнього
земського суду. Про переховування Кармалюка у євреїв
Мордки і Юдки та відмовлення Кармалюка виказати лю¬
дей, у яких він переховувався 105
№ 54. 1827 р. червня 25. — 3 свідчень селян села Кальної-
Деражні в Літинському нижньому земському суді про роз¬
дачу Кармалюком грошей бідним 105
№ 55. .1827 р. червня 25. — 3 свідчень селян села Кальної-
Деражні в Літинському нижньому земському суді про за¬
клик Кармалюка до селян в’язати поміщиків .... 108
№ 56. 1827 р. червня 25. — 3 свідчень селян села Нового Май¬
дана в Летичівському нижньому земському суді про пока-*
рання їх поміщиком Гдовським 10-ма ударами різок кожного
за те, що не спіймали Сотничука — співучасника Кармалюка. 110
№ 57. 1827 р. червня 25. — 3 свідчень селянки села Нового
'Майна -М. Слюсар в Летичівському нижньому земському
суді про фізичне знущання поміщика над кріпаками 111
№ 58. 1827 р. червня 25. — Таємний наказ-«публикация»
з Летичівського нижнього земського суду в повіт управи¬
телям економій про негайний розшук співучасника Карма¬
люка— Яна Глембоцького та прикмети останнього .112
№ 59. 1827 р. червня 27. — Рапорт засідателя Хмелевського
Летичівському нижньому земському суду про поведінку
селян села Кальної-Деражні, які «лениво» допомагали помі¬
щикові Янчевському в захопленні Кармалюка .... 112
№ 60. 1827 р. червня 27. — Рапорт засідателя Кондратського
Летичівському нижньому земському суду про перехову¬
вання священиком Томачинським селянина Матвія Світо¬
вого, запідозреного в справі Кармалюка 114
Л*2 61. 1827 р. червня 27. — Допит.і свідчення в Летичівському
нижньому земському суді матері та дружини селянина
Матвія Світового про переховування останнього священи¬
ком Томачинським 114
№ 62. 1827 р. червня 29. — Пропозиція виконуючого обов’язки
подільського цивільного губернатора Гірса Летичівському
нижньому земському суду про надіслання до нього відо¬
мостей про те, як було схоплено Кармалюка разом з
товаришами 116
№ 63. 1827 р. липня 2. — Наказ-«публикация» з Летичівського
нижнього земського суду в повіт управителям економій і
соцьким про арешт у справі Кармалюка мешканця містечка
Снитівки Меєра Фонфача та прикмети останнього .117
№ 64. 1827 р. липня 4.— Свідчення шляхтича Гната Ольшев-
ського в Летичівському нижньому земському суді про те,
що син його Антоній Ольшевський дав зобов’язання поліції
виказати Кармалюка 117
№ 65. 1827 р. липня 5. — Очна ставка в Летичівському ниж¬
ньому земському суді Кармалюка з мешканцями містечка
Волковинців, у яких він переховувався 119
№ 66. 1827 р. липня 9. — Повідомлення Літинського нижнього
земського суду Летичівському нижньому земському суду
про вжиті заходи для арешту співучасників Кармалюка .120
№ 67. 1827 р. липня 9. — 3 журналу Летичівського нижнього
земського суду. Відповідь на запит подільського віце-
губернатора Гірса про те, як було 17-го червня схоплено
Кармалюка і його товаришів через зраду шляхтича Оль-
шевського 120
№ 68. 1827 р. липня 17. — 3 журналу Летичівського нижнього
земського суду. Про прохання суду до Літинського, Моги¬
лівського, Ушицького, Кам’янецького і Проскурівського
нижніх земських судів вжити заходів для виловлення спів¬
учасників Кармалюка 122
№ 69. 1827 р. липня 17. — Пропозиція подільського віце-губер¬
натора Гірса Летичівському нижньому земському суду
вжити заходів для арешту запідозрених у справі Кармалюка
Фелікса Янковського і Матвія Вовконюка 123
№ 70. 1827 р. липня 20. — 3 повідомлення Літинського ниж¬
нього земського суду Летичівському нижньому земському
суду про вжиті заходи для арешту «загонових» шляхтичів
Глембоцьких — співучасників Кармалюка 124
№ 71. 1827 р. липня 26. — Свідчення в Літинському нижньому
земському суді селянина села Гулів Микити Колосюка про
зустріч його з Литвинюком та про раптову появу Кармалюка
в одежі поліцій ного урядовця 125
№ 72. 1827 р. липня 29. — 3 свідчень в Летичівському ниж¬
ньому земському суді шляхтича Чарновського — співучас¬
ника Кармалюка 126
№ 73. 1827 р. липня 29. — Очна ставка Кармалюка з Чарнов-
ським в Летичівському нижньому земському суді .127
№ 74. 1827 р. липня ЗО. — 3 прохання поміщиці Н. Островської
до царя Миколи І про повернення їй збитків, завданих
нападом Кармалюка, коштом місцевих селян — «укрыва¬
телей разбойников» 128
№ 75. 1827 р. серпня 4. — 3 свідчень селян містечка Снитівки
в Летичівському нижньому земському суді в справі належ¬
ності їх односельців — Сидора Левкова і Сави Антонюка
до спільників Кармалюка 129
№ 76. 1827 р. серпня 5. — Рапорт засідателя Хмелевського
Летичівському нижньому земському суду про відправку до
суду селянина Романа Музики та про відсутність «на грун¬
те» селянина Василя Кривенького. Обидва були запідозрені
в співучасті з Кармалюком 131
№ 77. 1827 р. серпня 6. — Повідомлення Старокостянтинів-
ського нижнього земського суду Літинському нижньому
земському суду про відсутність в повіті як цимбаловецької
корчми, так і шинкаря, у якого переховувався Кар¬
малюк 131
№ 78. 1827 р. серпня 6. — Допит селян села Нетечинців
Нових в Летичівському нижньому земському суді про пове¬
дінку Василя Добровольського 132
№ 79. 1827 р. серпня 8.— З свідчень в Летичівському ниж¬
ньому земському суді чабана села Старої Гути В. Л. Кри¬
венького про його зустріч з Кармалюком 133
№ 80. 1827 р. серпня 8. — Повідомлення Могилівського ниж¬
нього земського суду Летичівському нижньому земському
суду про відсутність в Могилівському повіті Яна Глембо-
цького — співучасника Кармалюка 134
•№ 81. 1827 р. серпня 8. — Рапорт Летичівському нижньому
земському суду засідателя цього суду Хмелевського про
вжиті заходи для арешту співучасників Кармалюка . . . 135
№ 82. 1827 р. серпня 8. — 3 свідчень в Летичівському ниж¬
ньому земському суді селяики села Старої Г у ги Ярими
Барської про те, що вона не була знайома з співучасниками
Кармалюка 135
№ 83. 1827 р. серпня 16.—Лист поліцмейстера Барської міської
поліції до Летичівського нижнього земського суду про
арешт хлопчика Кіндрата Шевчука, запідозреного в справі
Кармалюка 136
№ 84. 1827 р. серпня 18. — Допит в Летичівському нижньому
земському суді хлопчика Кіндрата Шевчука .... 137
№ 85. 1827 р. серпня 23. — Рапорт засідателя Боржевського
Літинському нижньому земському суду про обшук корчми
і арешт шинкаря Берковича, запідозреного в справі Кар¬
малюка 137
№ 86. 1827 р. грудня 14. — 3 рапорта Літинської міської полі¬
ції подільському цивільному губернаторові про вчинення
Кармалюком «бунта» в літинській фортеці. Тюремники,
боючись Кармалюка, прикували його «на цепи» .... 138
№ 87. 1827 р. грудня 14. — Вимога літинського повітового
стряпчого до Літинського повітового суду про негайний
розгляд справи 11-ти «арестантов» — Кармалюка та його
співучасників 140
№ 88. 1827 р. грудня 27. — Указ Подільського губернського
правління Літинському повітовому суду про негайний роз¬
гляд справи Кармалюка і його товаришів, у зв’язку з їх
спробою утекти з тюрми 140
№ 89. 1827 р. — Опис та оцінка майна «загонового» шляхтича
Олександра Вітвіцького 142
№ 90. 1827 р. — Опис та оцінка майна економа села Комаро-
вців Івана Солоницького, заарештованого в справі Кар¬
малюка 142
№ 91. 1828 р. січня 2. — Рапорт засідателя Вінницького ниж¬
нього земського суду цьому ж суду про хворість та зали¬
шення на догляд економії селянина Клима Древицького,
обвинуваченого в переховуванні Кармалюка 143
№ 92. 1828 р. січня 10. — Відкритий лист Барської міської по¬
ліції до Літинського повітового суду про відправку до суду
Арона' Клебанського, запідозреного в справі Кармалюка . 144
№ 93. 1828 р. січня 17. — Відношення літинського повітового
стряпчого до Літинського повітового суду про виконання су¬
дом указу Подільського .губернського правління щодо негай¬
ного розгляду справи Кармалюка та його товаришів . . . 144
№ 94. 1828 р. лютого 29. — З^урналу Подільського головного
суду. Про затвердження ним вироку Літинського повітового
суду над Кармалюком та його співучасниками .... 145
№ 95. 1828 р. березня 6. — 3 рапорта Кам’янецького нижнього
земського суду Подільському головному суду про виконан¬
ня ним вимог суду по допиту заарештованих у справі Кар¬
малюка «загонових» шляхтичів Глембоцького і Поповського
та про перебування останніх у кам’янецькій тюрмі . . . 150
№ 96. 1828 р. березня 16. — 3 рапорта Кам’янецького нижнього
земського суду Подільському головному суду про очну
ставку Кармалюка з Глембоцьким і Поповським ... 151
№ 97. 1828 р. червня 17. — 3 пропозиції подільського губерна¬
тора графа Грохольського Подільському головному суду
про надіслання до нього справи Кармалюка та його спів¬
учасників 152
№ 98. 1829 р. лютого 27. — Рапорт подільського губернатора
графа Грохольського цесаревичеві Костянтину Павловичу
про розпорядження Подільського губернського правління
літинській слідчій комісії в справі Кармалюка (в травні
1822 року) стягнути гроші, витрачені на естафету, з Карма¬
люка та його співучасників 153
№ 99. 1829 р. червня 5. — Пропозиція виконуючого обов’язки
подільського цивільного губернатора Гірса Подільському
головному суду про з’ясування справи щодо стягнення гро-
, шей, витрачених на естафету з міста Летичева до Поділь¬
ського губернського правління в 1822 році, з повідомленням
про появу на Поділлі загонів Кармалюка 154
№ 100. 1829 р. листопада 27. — Рапорт подільського губерна¬
тора графа Грохольського цесаревичеві Костянтину Пав¬
ловичу про сплату летичівському поштовому чиновникові
Андрєєвському грошей, витрачених на естафету, коштом
продажу з публічних торгів майна дружини Кармалюка . 155
№ 101. 1831 р.' липня 16. — Донесення засідателя Беньков-
ського літинському земському ісправникові про проведення
загального обшуку у шинкаря Бравермана, запідозреного в
справі Кармалюка 157
№ 102. 1831 р. липня 30. — Повідомлення командуючого ре¬
зервною бригадою 5-ої і 6-ої піхотних дивізій Літинському
нижньому земському суду про перебування в Архангел-
городському полку Павла Богданова — Кармалюка і про
втечу його в серпні 1830 року 157
№ 103. 1831 р. серпня 5. — Повідомлення Ушицького нижнього
земського суду Літинському земському суду про доручення
засідателеві Андрєєвському заарештувати і відправити до
суду Даніеля Хмеліовського, запідозреного в справі Кар¬
малюка 158
№ 104. 1831 р. серпня 12.—Повідомлення Летичівської міської
поліції Літинському нижньому земському суду про прове¬
дення загального обшуку у летичівського міщанина Воло¬
шина, запідозреного в справі Кармалюка 159
№ 105. 1831 р. серпня 27. — Відношення Могилівського ниж¬
нього земського суду до Літинського нижнього земського
суду про проведення обшуку у Аврума Сокольницького, за¬
підозреного в спргіві Кармалюка . 159
№ 106. 1831 р. жовтня 1. — Рапорт економії містечка Ялтушко¬
ва Літинському нижньому земському суду про відправку до
суду Яна Хмеліовського та про те, що Василя Хмеліовського
на місці нема 160
№ 107. 1831 р. жовтня 23. — 3 екстракту справи Кармалюка в
Літинському нижньому земському суді. Про арешт Карма¬
люка економом села Нової Синяви Секлецьким та допит
його в Літинському нижньому земському суді 9-го грудня
1830 року 160
№ 108. 1831 р. жовтня 23. — 3 екстракту справи Кармалюка
в Літинському нижньому земському суді. Повідомлення
комісії військового суду катеринославського «внутреннего
батальона» Літинському нижньому земському суду про те,
що Кармалюк в цій комісії під судом не перебував. .163
№ 109. 1831 р. жовтня 23. — 3 екстракту справи Кармалюка
в Літинському нижньому земському суді. Про перебування
Кармалюка на Поділлі під прибраним ім’ям Головатого та
прикмети його 164
№ 110. 1831 р. жовтня 23. — 3 екстракту справи Кармалюка
в Літинському нижньому земському суді. Про намагання
Кармалюка на очних ставках не виказати людей, у яких
він переховувався 164
№111. 1831 р. жовтня 23. — 3 екстракту справи Кармалюка в
Літинському нижньому земському суді. Про засудження
Кармалюка Подільським головним судом в березні 1828-го
року до кари 101-м ударом батога та заслання на каторжні
роботи' в Сибір 165
№ 112. 1831 р,'жовтня 23. — 3 екстракту справи Кармалюка в
Літинському нижньому земському суді. Про вирок Поділь¬
ського головного суду в червні 1828-го року над співучас¬
никами Кармалюка 165
№ 113. 1831 р. жовтня 23. — 3 екстракту справи Кармалюка
в Літинському нижньому земському суді. Про перебування
Кармалюка в 1827 році в селі Нова Синява 166
№ 114. 1831 р. жовтня 23. — 3 екстракту справи Кармалюка.
Свідчення Кармалюка в Літинському нижньому земському
суді про перебування його з товаришами (в 1826 році) в
селі Думенках та вчинення нападу на шляхтича Остров-
ського 167
№ 115. 1831 р. жовтня 23. — 3 екстракту справи Кармалюка в
Літинському нижньому земському суді. Про очну ставку
Кармалюка з його співучасниками 167
№ 116. 1831 р. жовтня 23. — 3 екстракту справи Кармалюка в
Літинському нижньому земському суді. Свідчення Явдохи
Блажкун про переховування Кармалюка в родині Блажкунів
під прибраним ім’ям Василя Чумака 168
№ 117. 1831 р. жовтня 23. — 3 екстракту справи Кармалюка в
Літинському нижньому земському суді. Про заарештування
Кармалюка економом села Нової Синяви Секлецьким через
зраду Параски Блажкун 168
■№ 118. 1831 р. жовтня 23. — 3 екстракту справи Кармалюка в
Літинському нижньому земському суді. Свідчення шляхтича
Павла Заржицького про те, як він перевіз через заставу
Кармалюка (в листопаді 1830 року) 169
№ 119. 1831 р. жовтня 23. — 3 екстракту справи Кармалюка в
Літинському нижньому земському суді. Свідчення селян
села Чешок про поведінку шляхтича Павла Заржицького
і шинкарки Рухлі, обвинувачених в переховуванні Кар¬
малюка 170
№ 120. 1831 р. жовтня 23. — 3 екстракту справи Кармалюка в
Літинському нижньому земському суді. Довідка новосиняв-
ської економії до суду про поведінку селян села Нової Си¬
няви братів Блажкунів 170
№ 121. 1831 р. жовтня 23. — 3 екстракту справи Кармалюка в
Літинському нижньому земському суді. Про те, що помі-
щиця села Головчинців Пігловська через «дряхлость» не
могла впізнати речі, які були відібрані Кармалюком під час
нападу на неї в 1815 році 171
№ 122. 1831 р. жовтня 23. — 3 екстракту справи Кармалюка.
Свідчення Кармалюка про себе на «передопросе» в Літин¬
ському нижньому земському суді 13-го грудня 1830-го року. 172
№ 123. 1831 р. жовтня 23. — 3 екстракту справи Кармалюка.
Свідчення в Літинському нижньому земському суді економа
Івана Креповича про поведінку Кармалюка під час переве¬
зення його до міста Літина 174
№ 124. 1831 р. жовтня 23. — Донесення новокостянтинівського
писаря Літинському нижньому земському суду про втечу
з села Миколи Николюка — спільника Кармалюка . 174
№ 125. 1831 р. жовтня 23. — 3 екстракту справи Кармалюка.
Очна ставка в Літинському нижньому земському суді
Кармалюка з Блажкунами 175
№ 126. 1831 р. жовтня 23. — 3 екстракту справи Кармалюка.
Свідчення Блажкунів в Літинському нижньому земському
суді про переховування ними Кармалюка 175
№ 127. 1831 р. листопада 10.— Рапорт засідателя Мегердича
до Летичівського нижнього земського суду про проведення
загального обшуку в селах Баранівці і Крутибородинцях
у справі поведінки селян Василя Дунаєвського і Петра
Міняйли 176
№ 128. 1831 р. листопада 11. — Повідомлення Летичівеької
міської поліції Літинському повітовому суду про перебу¬
вання в літинській тюрмі трьох братів Блажкунів — спіль¬
ників Кармалюка 177
№ 129. 1831 р. листопада 17. — Указ Подільського губерн¬
ського правління Літинському повітовому суду про заува¬
ження членам Могилівського і Летичівського нижніх судів
та житомирському ісправникові за невиконання вимог Літин¬
ського нижнього суду щодо відрядження людей, потрібних
для розгляду справи Кармалюка 177
№ 130. 1831 р. грудня 3. — 3 вироку Літинського повітового
суду. Про покарання Кармалюка 101-м ударом батога, тав¬
руванням та засланням на Сибір 179
№ 131. 1831 р. грудня 3. — 3 вироку Літинського повітового
суду. Про покарання селян села Нової Синяви братів Блаж¬
кунів — спільників Кармалюка 179
№ 132. 1831 р. грудня 19. — Рапорт Літинського повітового
суду Подільському головному суду про закінчення розгляду
справи Кармалюка та його спільників селян Блажкунів .180
№ 133. 1832 р. березня 26. — Пропозиція подільського цивіль¬
ного губернатора Луб’яновського Подільській уголовній
палаті про негайний розгляд справи селян села Нової
Синяви братів Блажкунів 181
№ 134. 1832 р. квітня 23. — Повідомлення подільського ци¬
вільного губернатора Луб’яновського київському цивіль¬
ному губернаторові про втечу Кармалюка з літинської
тюрми, з проханням провести розшук останнього в Київ¬
ській губернії. Окремо подані прикмети Кармалюка 182
№ 135. 1832 р. травня 17.— Наказ київського губернатора
міській і земській поліції про негайний розшук на місцях
Устима Кармалюка 182
№ 136. 1832 р. червня 4. — Пропозиція (вдруге) подільського
цивільного губернатора Луб’яновського Подільській уго-
ловній палаті про негайне закінчення, за наказом Миколи І,
розгляду справи братів Блажкунів—спільників Кармалюка. 183
№ 137. 1832 р. червня 13. — Рапорт чигиринського городничого
виконуючому обов’язки київського цивільного губернатора
Пасеєку про те, що після розшуків у місті Черкасах
Кармалюка не знайдено 184
№ 138. 1832 р. липня 28. — Прохання до подільського цивіль¬
ного губернатора Луб’яновського заарештованих у справі
Кармалюка братів Блажкунів про розгляд їх справи
в зв’язку з довготривалим перебуванням у тюрмі . . . 185-
№ 139. 1832 р. серпня 10. — Вирок Подільської уголовної
палати селянам села Нової Синяви братам Михайлові та
Андрію Блажкунам 186
№ 140. 1832 р. серпня 31. — 3 екстракту справи Кармалюка.
Свідчення Петра Копчука в Подільській уголовній палаті
про третю втечу Кармалюка з Сибіру, появу його на Поділлі
під прибраним ім’ям Головатого та збирання навколо нього
спільників 187
№ 141. 1832 р. листопада 11. — 3 рапорта засідателя Кондрат-
ського Летичівському нижньому земському суду про участь
селян в загонах Кармалюка 187
№ 142. 1832 р. листопада 17. — 3 екстракту справи Кармалюка.
Скарга Блажкунів до Подільської уголовної палати на
помсту поміщика Беліовського та про невинність їх у
справі переховування Кармалюка 188
№ 143. 1832 р. грудня 9. — Повідомлення Подільського гу¬
бернського правління Подільській уголовній палаті про
непридатність до військової служби селян села Нової Си¬
няви Блажкунів та відправку їх в заслання на Сибір . . 189
№ 144. 1833 р. листопада 8. — Наказ засідателя Летичівського
земського суду Жабронського управителям економій про
вжиття заходів для зловлення Кармалюка 189
№ 145. 1833 р. листопада 11. — 3 рапорта засідателя Кондрат-
ського Летичівському земському суду про вжиття заходів
для арешту і таємного нагляду за селянами, запідозреними
у виступах проти поміщиків 190
№ 146. 1833 р. листопада 18. — Заява підполковника Дембі- .
цького до Летичівського нижнього земського суду про на¬
пад на нього Кармалюка 191
№ 147. 1833 р. грудня 9. — 3 повідомлення урядовця особли¬
вих доручень Візерського ушицькому земському ісправни¬
кові про приїзд Кармалюка до містечка Калюс. Візерський
вимагає вжити заходів для зловлення Кармалюка . . . 192
№ 148. 1833 р. грудня 29. — 3 свідчень Марії Назарчукової
в Літинському нижньому земському суді про перебування
Кармалюка в своїй родині та про те, який він носив одяг . 192
№ 149. 1833 р. грудня 29.— З свідчень Марії Назарчукової в
Літинському нижньому земському суді про те, як Кармалюк
одружив свого сина Остапа та, прощаючись з сім’єю, гово¬
рив: «треба вибиратись у далекий край» 193
-№ 150. 1834 р. липня 5. — 3 рапорта Летичівського повітового
суду ' подільському цивільному губернаторові Лашкарьову
про згоду ув’язнених в літинській тюрмі Ганни Зелінської
і Марії Рекрутки виказати Кармалюка 194
•№ 151. 1834 р. липня 14. — Дозвіл подільського цивільного гу¬
бернатора Летичівському повітовому суду про звільнення
з тюрми на поруки Рекрутки і Зелінської з дорученням
урядовцеві Непорожньому мати нагляд за ними . . . . 196
№ 152. 1834 р. липня 20. — Прохання київського військового,
подільського і волинського генерал-губернатора графа ""Ле¬
вашова до подільського цивільного губернатора про наді¬
слання йому відомостей щодо зловлення Кармалюка через
зраду Рекрутки і Зелінської 197
.№ 153. 1934 р. серпня 8. — Рапорт виконуючого обов’язки ле¬
тичівського земського ісправника Ковалевського поділь¬
ському цивільному губернаторові Лашкарьову про затри¬
мання в тюрмі Марії Рекрутки і Ганни Зелінської у
зв’язку з засудженням їх до «торговой казни», з проханням
дати дозвіл звільнити їх на поруки 197
-№ 154. 1834 р. серпня 8'. — Рапорт урядовця особливих дору¬
чень Непорожнього подільському цивільному губернаторові
Лашкарьову про відмовлення Летичівського повітового суду
звільнити з тюрми на поруки Зелінську і Рекрутку . . . 198
№ 155. 1834 р. серпня 11.—Повідомлення подільського ци¬
вільного губернатора урядовцеві Непорожньому про затри¬
мання в тюрмі Зелінської і Рекрутки, в зв’язку з засуджен¬
ням їх до «торговой казни» 199
№ 156. 1834 р. серпня 17. — 3 повідомлення Літинської міської
поліції Літинському земському суду про смерть в тюрмі
Кармалюкового старшого сина Івана 200
№ 157. 1835 р. травня ЗО. — Рапорт снитівецької економії ле¬
тичівському земському ісправникові про появу Кармалюка
в містечку Снитівці 200
№ 158. 1835 р. серпня 14.—Наказ засідателя летичівського
земського суду Мегердича управителям селищ та містечок
про вжиття заходів для арешту Кармалюка і його спільни¬
ків. які вчинили напад на поміщицю Поплінську. Окремо
зафіксовано прикмети співучасників Кармалюка . . . 201
№ 159. 1835 р. серпня 18. — 3 свідчень в Літинському ниж¬
ньому земському суді Петра Копчука про прикмети Карма¬
люка і товариша його Андрія 202
№ 160. 1835 р. серпня 19. — 3 свідчень в Летичівському зем¬
ському суді селянина села Кальної-Деражні Семена Кли¬
мова про прикмети Кармалюка і товариша його Андрія . . 203
-№ 161. 1835 р. серпня 19.—Донесення членів Летичівського
земського суду цьому ж суду ‘з описом будинку в містечку
Деражні, в якому перебували Кармалюк та його спів¬
учасники 204
№ 162. 1835 р. серпня 20. — Повідомлення летичівського зем¬
ського ісправника Ковалевського Летичівському земському
суду про переховування Кармалюка в містечку Снитівці
у дворі однодвірця Фелікса Вітвіцького 205
№ 163. 1835 р. серпня 22. — Допит та свідчення в Летичів¬
ському земському суді однодвірця Фелікса Вітвіцького з
приводу переховування ним Кармалюка. Відмова Вітві¬
цького визнати обвинувачення про його знайомство з Кар-
малюком 205
№ 164. 1835 р. серпня 23. — Оповіщення з Летичівського зем¬
ського суду в повіт про збройний напад на поміщицю По-'
плінську з вимогою від управителів економій і шляхти
вжити заходів для арешту керівників нападу — Кармалюка
і Андрія. Окремо зафіксовано прикмети останніх . 206
№ 165. 1835 р. вересня 14. — Повідомлення літинського зем¬
ського ісправника Венциновича Летичівському земському
суду про невдалі розшуки Кармалюка та його співучасників. 207
№ 166. 1835 р. жовтня 10. — Повідомлення дворянина Федора
Рудковського Летичівському земському суду про вбивство
ним Кармалюка 208
ЛЬ 167. 1835 р. жовтня 10. — Рапорт поміщика села Каричин-
ців-Шляхових Яна Волинського Летичівському земському
суду про вбивство дворянином Рудковським Устима Кар¬
малюка 210
№ 168. 1835 р. жовтня 10. — Реєстр речей, знайдених у вби¬
того Устима Кармалюка . 211
№ 169. 1835 р. жовтня 10. — Постанова Летичівського зем¬
ського суду про виїзд членів суду до села Каричинців-
Шляхових для огляду тіла вбитого Кармалюка .... 212
№ 170. 1835 р. жовтня 11.— Протокол огляду тіла вбитого
Кармалюка (в селі Каричинцях-Волоських) летичівським по¬
вітовим лікарем Дроздовим і земським ісправником Кова-
левським 213
№ 171. 1835 р. жовтня 11. — Ухвала комісії Летичівського
земського суду про відправку тіла вбитого Устима Карма¬
люка до міста Летичева для показу заарештованим його
спільникам ... - *. .214
№ 172. 1835 р. жовтня 11. — Указ Летичівського земського
суду засідателеві Мегердичу про зібрання ним у селі
Каричинцях-Волоських відомостей на обвинуваченого за
зв’язки з Кармалюком підсудного Юрка Самкова для при¬
скорення розгляду справ інших підсудних 215
№ 173. 1835 р. жовтня 16. — 3 журналу Летичівського зем¬
ського суду. Про те, як підступно, з засідки поміщик Руд-
ковськиб убив Кармалюка, та характеристика особи Кар¬
малюка, як видатного ватажка поневолених селян . 216
№ 174. 1835 р. жовтня 23. — Повідомлення Ольгопольської
міської поліції Летичівському земському суду про відсут¬
ність в місті Ольгополі співучасників Кармалюка . . 217
№ 175. 1835 р. жовтня 25. — Прохання засідателя Летичів-
ського земського суду Жабронського до київського комен¬
данта про надіслання до суду відомостей на Петра Копчука,
в справі якого заарештовано 30 чоловік 218
№ 176. 1835 р. жовтня ЗО. — Оповіщення з Летичівського зем¬
ського суду в повіт з вимогою від управителів економій
оповісти на місцях про речі, знайдені у вбитого Кармалюка. 218
№ 177. 1835 р. листопада 1. — Повідомлення Ольгопольської
міської поліції Летичівському земському суду про припи¬
нення розшуку Кармалюка та про встановлення «бдитель¬
ного наблюдения» за його співучасником Андрієм 219
№ 178. 1835 р. листопада 7. — Повідомлення Могилівської
міської поліції Летичівському земському суду про відсут¬
ність в місті Могильові власників речей, знайдених у вби¬
того Кармалюка 219
№ 179. 1835 р. листопада 9. — Повідомлення Могилівської
міської поліції Летичівському земському суду про відсут¬
ність в місті Могильові «преступника» Андрія — товариша
Кармалюка 220
№ 180. 1835 р. листопада 15.—Повідомлення Вінницької міської
поліції Летичівському земському суду про розшукування та
відсутність в місті Вінниці Андрія—співучасника Кармалюка. 220
№ 181. 1835 р. листопада 22. — Повідомлення Літинського зем¬
ського суду до Летичівського земського суду про вжиті за¬
ходи для зловлення Андрія Словінського та його прикмети . 221
№ 182. 1835 р. грудня 4. — Рапорт засідателя Мегердича Лети¬
чівському земському суду про відправку до суду селян
села Кальної-Деражні для очних ставок з заарештованим
Семеном Климовим, обвинуваченим в переховуванні Кар¬
малюка 222
М 183. 1835 р. грудня 4. — Донесення уповноваженого від
адміністрації села Кальної-Деражні Франца Рудковського
засідателеві Летичівського земського суду Мегердичу про
заарештування ним Петра Копчука 223
№ 184. 1835 р. грудня 14. — Підписка селян села Кальної-
Деражні в Летичівському земському суді про взяття ними
на поруки Меланки Копчук — дружини підсудного Петра
Копчука 224
№ 185. 1835 р. грудня 19.—Опис та оцінка майна однодвірця
містечка СнитГвки Фелікса Олександровича Вітвіцького . 224
№ 186. 1835 р. грудня 19. — Прикмети Фелікса Олександро¬
вича ВІТВІЦЬКОГО 225
№ 187. 1835 р. грудня 23. — Повідомлення Літииської міської
поліції Летичівському земському суду про розшукування
та відсутність у місті Літині Андрія Словінського — спів¬
учасника Кармалюка 225
№ 188. 1835 р. грудня 30. — Повідомлення Летичівської міської
поліції Летичівському земському суду про смерть в тюрмі
Марфи Климової/обвинуваченої в переховуванні Кармалюка
і його товаришів 225
М 189. 1835 р. грудня 30. — Рапорт Летичівського земського
суду Летичівському повітовому суду про надіслання до
нього на розгляд справи 22-х підсудних, обвинувачених в
нападі на поміщицю Поплінську 226
№ 190. 1836 р. квітня 17. — Повідомлення Таращанського зем¬
ського суду Летичівському повітовому суду про надіслання
до суду опису майна селянина села Збаражівки Павла
Стадника, обвинуваченого як співучасника Кармалюка . 227
№ 191. 1836 р. травня 18. — Прохання засідателя Летичівського
повітового суду Кожуховського до кам’янець-подільського
коменданта Мартинова про надіслання в суд матеріалів на
Петра Копчука, в справі якого заарештовано більше 20-ти
чоловік 228
№ 192. 1836 р. травня 27. — Донесення командира Кам’янець-
Подільського «внутреннего гарнизонного батальона» майо-
ра Залевського кам’янець-подільському комендантові гене¬
рал-майору Мартинову про діяльність Петра Копчука—спів¬
учасника Кармалюка 229
№ 193. 1836 р. вересня 28. — 3 екстракту справи Кармалюка
в Летичівському повітовому суді. Про вжиті шляхтою і
царськими урядовцями Поділля з ходи щодо боротьби
в Кармалюком та його співучасниками і про загибель Карма¬
люка 230
№ 194. 1836 р. жовтня 25. — Прохання подільського губерн¬
ського прокурора Алфьорова до Подільської уголовно! па¬
лати про розгляд нею справи 17-ти підсудних, обвинува¬
чених у нападі на Поплінську 233
№ 195. 1836 р. жовтня 29. — 3 журналу Подільської уголовно!
палати про затвердження нею вироку Летичівського пові¬
тового суду над підсудними, обвинуваченими в нападі на
посесоршу Поплінську та в переховуванні Кармалюка і його
товаришів 233
№ 196. 1836 р. — Список заарештованих людей в справі Кар¬
малюка, які перебували в міській літинській тюрмі . 241
№ 197. 1837 р. березня 24.— Рапорт обер-прокурора Сенату
Карніолінл-Пінського міністрові юстиції Д. В. Дашкову про
рішення Сенату в справі Кармалюка віддати «более 9-ти
человек простолюдинов» до тілесного покарання 242
№ 198. 1837 р. березня 24. — Відомість про ув’язнених в місті
Летичеві з 1833 року одинадцяти «арестантов», обвинуваче¬
них в участі в загонах Кармалюка , 242
№ 199. 1837 р. травня 21. — Рішення 11 відділу департаменту
Міністерства юстиції про вияснення причин щодо затри¬
мання в Сенаті розгляду справи ув’язнених з 1833 року
більше 100 чоловік, обвинувачених як співучасників Кар¬
малюка .243
№ 200. 1837 р. травня 22. — Вимога міністра юстиції Д. В. Даш¬
кова до виконуючого обов’язки обер-прокурора Сенату
Карніоліна-Пінського про надіслання довідки щодо причин
ваіримання в Сенаті (з червня 1835 р. по березень 1837 р.)
розгляду справи співучасників Кармалюка, в зв’язку з необ¬
хідністю довести про це до відома Миколи І . 245
№ 201. 1837 р. травня 28. — 3 рапорта виконуючого обов’язки
обер-прокурора Сенату Карніоліна-Пінського міністрові
юстиції Д. В. Дашкову про закінчення розгляду справи
138-ми підсудних, обвинувачених як спільників Кар¬
малюка - 245
№ 202. 1837 р. червня 5. — Повідомлення статс-секретаря
Сенату А. Танеева Д. Н. Блудову про розгляд Миколою І
справи співучасників Кармалюка, ув’язнених з 1833 року . 247
№ 203. 1837 р. липня 6. — 3 доповіді по департаменту Міністер¬
ства юстиції «По делу о разбойничьей шайке Карманюка»:
1) вирок Подільської уголовно! палати (грудень 1834
року); 2) думка начальника Подільської губернії (грудень
1835 року); 3) рішення Сенату (жовтень 1836 року) в справі
співучасників Кармалюка. ув’язнених з 1833 року . 247
№ 204. 1837 р. липня 6. — 3 доповіді начальника 11-го відділу
департаменту Міністерства юстиції, де говориться про напад
Кармалюка на підполковника Дембіцького 255
№ 205. 1837 р. — 3 таблиці підсудних у справі Кармалюка, а
відомостями про те, в чому обвинувачуються та до якої
кари, згідно рішень Сенату, засуджені 256
№ 206. 1838 р. січня 15. — Вирок Подільської уголовної па¬
лати, затверджений Сенатом, про покарання 10-ма ударами
канчуків та заслання на каторгу до Сибіру Прокопа Проци¬
кова за переховування Кармалюка та його товаришів . . 269
№ 207. 1838 р. липня 27. — 3 журналу комісії прохань по пере¬
гляду скарги поміщиці Поплінської з обвинуваченням де-
ражнянської єврейської общини в підтримці Кармалюка і
його спільників 269
№ 208. 1839 р. червня 1. — Прохання поміщиці М. Поплінської
до міністра юстиції Д. Н. Блудова про стягнення з дераж-
нянської єврейської общини коштів для повернення їй
збитків, завданих нападом Кармалюка, з обвинуваченням
єврейської общини в переховуванні тих, що нападали . . 271
.№ 209. 1839 р. серпня ЗІ. — 3 указу Сенату про відшкодування
єврейською общиною містечка Деражні збитків поміщиці
Поплінській, спричинених нападом Кармалюка .... 272
'№ 210. З церковного літопису села Каричинців-Шляхових.
Про боротьбу покрїпаченого люду Поділля на чолі з Кар-
малюком проти поміщиків і шляхти та трагічну його
загибель 275
Перекази, легенди та пісні про Устима Кармалюка . . ; 277
Найважливіші дати життя і діяльності Кармалюка . : . 290
Бібліографія 295
Покажчик імен 298
Покажчик географічних назв 319
Список ілюстрацій 327

Упорядники: Є. Черкаська та І. Єрофєєв за редакцією К. Гуслистого і П. Лаврова
Місце видання: Київ
Видавництво: Українське видавництво політичної літератури
Формат: djvu
Кількість сторінок: 344
Джерело: Оцифровано для Гуртом. Книгу відсканував володимирко2
книга оцифрована у рамках проекту
"Оцифрування книг Гуртом"Золотий реліз (завантажене не впливає на рейтинг)
 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2015-04-14 20:23
 Розмір:   9 MB 
 Оцінка літератури:   10/10 (Голосів: 6)
   
rutter 
Забанено
Забанено


З нами з: 26.02.13
Востаннє: 15.07.17
Повідомлень: 222

2015-04-14 21:45  
Книги про Карманюка та Довбуша, це ті книги, які український націоналіст, має читати якнайперше
Це настільні книги

duben 
Свій


З нами з: 03.05.09
Востаннє: 23.08.17
Повідомлень: 129

2015-04-14 22:53  
Треба почитати. Сподіваюсь там є і про побратимів повстанця Кармалюка - Аврума Іцковича, Абрашка Дувидовича, Арона Віняра.
virtus8hur 
Попереджень: 1
Попереджень: 1 


З нами з: 06.02.10
Востаннє: 22.08.17
Повідомлень: 3218

2015-04-14 22:56  
Почистив тему.
Прошу всіх утримуватись від флуду.

rutter 
Забанено
Забанено


З нами з: 26.02.13
Востаннє: 15.07.17
Повідомлень: 222

2015-04-14 23:01  
Одне мені не подобається у Карманюка - його дружба з жидами.
Всі напевно знають, а хто не знає, доповідаю - скупниками награбованого (баригами) в царській Росії, в переважній більшості своїй, виступали жиди.
Ну і відповідно, ті хто хоча б трішки розуміється на ОРД, знають, що скупники співрацюють з "органами"
А про жидів-побратимів Карманюка, я вже помовчу.

virtus8hur
я не зрозумів, ти що, за земляка образився?
Я поганого, про Карманюка не писав і не буду писати

маленький хлопчик
jarpen76
Михайло З
кінчайте но холіварити у тематичній гиляці

Ярпен 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 09.10.13
Востаннє: 22.08.17
Повідомлень: 1873

2015-04-15 14:15  
rutter написано:

маленький хлопчик
jarpen76
Михайло З
кінчайте но холіварити у тематичній гиляці

rutter таке написання виділеного слова це слід розцінювати як знущання наді мною чи над українською мовою?

І щодо Кармалюка (у документах Карманюка). Комуняки його підтягували під свою ідеологію, робили із нього "провідника антикріпосницького руху". Ним він не був як і не був націоналістом. Особливо цікаво звучить твердження, шо грабував багатих, а роздавав бідним. Бідного не дуже й то пограбуєш.

rutter 
Забанено
Забанено


З нами з: 26.02.13
Востаннє: 15.07.17
Повідомлень: 222

2015-04-15 19:15  
jarpen76 написано:
rutter таке написання виділеного слова це слід розцінювати як знущання наді мною чи над українською мовою?

в українській граматиці прийнято писати слова, так, як вони вимовляються. Слово, яке Ви підкреслили, саме так у нас і вимовляється
Ви я бачу, є носієм та апологетом "найщирішої мови". Хочете навязати мені, як говорити?
Безумовно, Ви можете приїхати до мене на Батьківщину, та повчити нас, селюків, справжньої української.
Думаю, ми Вас також дечому навчимо

І щодо Карманюка
Він більший націоналіст, ніж ярош. І в меті, і в засобах. А найбільше - у відчутті часу, та місця. Повірте мені на слово

Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти