Льовочкіна А.М. Етнопсихологія (2002) [pdf]

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
Anonymous 2014-03-23 12:31  
Льовочкіна А.М. Етнопсихологія (2002) [pdf]


Мова: українська
Опис:
У посібнику висвітлюються актуальні питання етнічної психології як науки про психічну своєрідність людей, які належать до різних етнічних об’єднань — родоплемінних утворень, народностей, націй.
Розглянуті основні наукові та прикладні проблеми етнопсихології. Детально аналізуються такі поняття, як етнічний склад, національний характер, етнічні стереотипи, етнічні конфлікти, етноцентризм та ін. Описуються особливості ділового спілкування з різними етнічними групами. Для студентів, викладачів, психологів і соціологів.

Автор: Льовочкіна А.М.
Місце видання: Київ
Формат: pdf
Рік видання: 2002
Кількість сторінок: 143
Джерело: Інше
Особиста оцінка: 10 - мені сподобалося, для психологів, те що потрібно.
Зміст
РОЗДІЛ 1. ЕТНОПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ЕТНОПСИХОЛОГІЇ

1. Етнопсихологія як галузь психологічної науки
2. Зв’язок етнопсихології з іншими науками
3. Предмет і об’єкт дослідження етнопсихології
4. Основні етапи розвитку уявлень про предмет етнопсихології
4.1. Стародавній світ і дослідження відмінностей між народами
4.2. Європейські вчені про психологію народів (середина XVIII — перша половина ХІХ ст.)
4.3. Друга половина ХІХ ст. — становлення етнічної психології
4.4. Етнопсихологічні дослідження в Росії та Україні
4.5. Етнічна психологія 20–30-х років ХХ ст. у Росії та її дискредитація
4.6. Психологічна сутність основних понять етнопсихології
4.7. Основні напрями розвитку сучасної етнопсихологічної науки
4.8. Відродження вітчизняної етнопсихології
5. Методологічні принципи та методи етнопсихології
5.1. Методологічні принципи етнопсихології
5.2. Основні методи етнопсихології
5.3. Природний експеримент в етнопсихології
5.4. Лабораторний експеримент в етнопсихології
5.5. Метод інтерв’ю як засіб побудови моделі етнічних ситуацій

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМА ЕТНОСУ ТА НАЦІЇ В ЕТНОПСИХОЛОГІЇ

1. Психологічна характеристика етносу
2. Умови походження та модифікації етносу
3. Поняття маргінальності
4. Соціально-психологічна сутність поняття “нація”. Основні етнічні та культурологічні ознаки нації
5. Поняття про національну ідентифікацію. Сучасні процеси національного та державного будівництва

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ СТАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕТНОСУ

1. Психічний склад етносу
1.1. Структурні компоненти психічного складу
1.2. К. Юнг про архетипи колективного підсвідомого як основи психічного складу етносу
2. Ментальність як інтегральна етнопсихологічна ознака нації
2.1. Ментальність та її компоненти
2.2. Поняття про національну ідею та шляхи її реалізації
3. Психологічна суть і зміст національного характеру
3.1. Основні структурні компоненти національного характеру
3.2. Діалектика національного та загальнолюдського в національному характері. Фактори розвитку національного характеру
3.3. Д. Чижевський про риси українського національного характеру
4. Національна свідомість
4.1. Визначення національної свідомості, її головні ознаки
4.2. Мова та національна свідомість етносу
5. Етнічна самосвідомість

РОЗДІЛ 4. ОСНОВНІ ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕТНОСУ

1. Проблема етнічної установки в етнопсихології
2. Етнічні стереотипи, їхня структура та зміст. Причини стереотипізації
2.1. Основні соціальні функції стереотипів
2.2. Психологічні механізми засвоєння соціотипової поведінки: соціалізація, наслідування, ідентифікація
2.3. Поняття про автостереотипи та гетеростереотипи. Явище “ефекту призми”
2.4. Етноцентризм: його ознаки та умови виникнення
2.5. Етноцентризм і націоналізм. Роль масової інформації у формуванні етностереотипів
2.6. Роль практичного психолога у розв’язанні проблеми зниження етноцентризму та стереотипізації оцінок
3. Етнічні конфлікти
3.1. Сутність етнічних конфліктів, їх об’єктивні та суб’єктивні умови виникнення
3.2. Види етнічних конфліктів і стадії їх розвитку
3.3. Стратегії поведінки в етнічному конфлікті та шляхи його подолання

РОЗДІЛ 5. ЕТНОПСИХОЛОГІЯ УКРАЇНЦІВ

1. Загальний підхід до вивчення особливостей українського етносу
2. Екологічний чинник
3. Взаємодія з іншими народами та формування українського національного характеру
4. Вплив геополітичного чинника на український національний характер
5. Вплив історичного чинника на формування української самосвідомості
6. Вплив релігії
7. Сім’я і формування українського національного характеру

РОЗДІЛ 6. ЕТНІЧНІ ТРАДИЦІЇ ТА ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ

1. Знайомство, звернення, привітання
2. Ділове листування і телефонні розмови
3. Подарунки діловим партнерам
4. Діловий етикет у різних країнах
4.1. Особливості британського ділового стилю
4.2. Американці й ділові стосунки
4.3. Ділове співробітництво у Франції
4.4. Мова ділового спілкування в Німеччині
4.5. Ділове спілкування з японцями
4.6. Діловий стиль та етикет у Китаї
4.7. Діловий світ Швеції
4.8. Ділове спілкування з італійцями
4.9. Особливості ведення бізнесу в Іспанії
4.10. Партнерство з корейськими бізнесменами
4.11. Бізнес в арабському світі

Книги по психології: Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2014-03-23 12:31
 Розмір:   1 MB 
 Оцінка літератури:   9.8/10 (Голосів: 6)
   
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти