Пам'ятки естетичної думки (видавнича серія)

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
ludens 
VIP


З нами з: 14.01.10
Востаннє: 18.06.18
Повідомлень: 417

2014-02-09 22:04  
Пам’ятки естетичної думки
(видавнича серія)


Багатотомна серія "Пам’ятки естетичної думки" знайомить читача з найвидатнішими творами з питань естетики, написаними діячами вітчизняної та зарубіжної науки, культури, мистецтва. Серія охоплює твори мислителів античного світу, доби Відродження та просвітительства, російських та українських класиків.
Дуже рідкісне видання. Українською мовою. Виходили тиражем всього 2250–3000 книг. Видавалось видавництвом "Мистецтво". Щороку виходило лише декілька книг. Друкувались протягом 1966–1990 років.

Перелік + Наявні посилання на книги, які є на толоціДені Дідро
Парадокс про актора

"Мистецтво", Київ, 1966 р., 144 стор.


Леся Українка
Про мистецтво

"Мистецтво", Київ, 1966 р., 296 стор.


Арістотель
Поетика

"Мистецтво", Київ, 1967 р., 144 стор.
Видатний старогрецький філософ Арістотель (384 — 322 рр. до н. е.) займає особливе місце в історії естетики. Геніальний учений-енциклопедист, намагаючись узагальнити досягнення античної думки в усіх галузях людського знання, не залишив поза увагою і проблем прекрасного; він вивчав відношення мистецтва до зображуваної дійсності, суть прекрасного, природу поетичного мистецтва, художньо-стильові відмінності літературних жанрів, питання стилю тощо.
Жоден з його творів не може рівнятись щодо впливу і популярності з трактатом «Поетика» («Про мистецтво поетичне»), який являє собою спробу осмислити досвід, нагромаджений старогрецькою поезією, театром та образотворчим мистецтвом, а також підсумувати теоретичні дослідження старогрецьких філософів. Важко переоцінити значення цього невеликого за своїм розміром, але вагомого своїм змістом трактату. «Поетика» Арістотеля є найдавніший твір в галузі естетики, який зберігся до наших часів.Нікола Буало
Мистецтво поетичне

"Мистецтво", Київ, 1967 р., 133 стор.
Віршований трактат Буало «Мистецтво поетичне» належить до найвидатніших пам’яток світової естетичної думки. Твір майже на три століття пережив свою історичну епоху і літературну практику, яка його породила. Буало рішуче виступав проти консерватизму сучасної йому літератури. Тимчасом його власна літературно-естетична концепція спрямована на регламентацію творчості, на канонізацію і увіковічнення практики класицизму — того методу, художні принципи якого він вважав вічними, незмінними і єдино вірними.
"Герої з романів". Діалог на взір Лукіянового. У цій пародії на тогочасні преціозні романи Буало наслідує давнього грецького сатирика Лукіяна («Діалоги неживих»). Написано її 1665 р., а надруковано лише 1701, коли померла Мадлен Скюдері — власне об’єкт цієї пародії.
"Лист до пана Перро, члена Французької академії". Листа написано 1700 року. Між Буало та Перро тяглася довга суперечка з приводу оцінки античної спадщини. Перро вихваляв твори своїх сучасників Шаплена, Демаре де Сен-Сорлена і гудив Гомера і Вергілія. Буало виступав в обороні давніх класиків.Г. Е. Лессінг
Лаокоон

"Мистецтво", Київ, 1968 р., 287 стор.
Трактат «Лаокоон» був написаний Лессінгом в бреславльський період життя (1760—1765 рр.). Працюючи в цей час секретарем генерал-губернатора Сілезії, він вперше дістав можливість не пов’язувати свою літературну діяльність з повсякденними турботами про матеріальне існування. Протягом майже п’ятирічного перебування в Бреславлі Лессінг не опублікував жодного рукопису, концентруючи основну увагу на вивченні життя (що дозволило йому написати згодом п’єсу «Мінна фон Барнхельм») та на підготовці узагальнюючої теоретичної праці з питань мистецтва. У 1763 р. він уже зміг скласти попередній план теоретичного трактату і передати його на обговорення М. Мендельсону і Ф. Ніколаї. Через два роки робота над першою частиною трактату була закінчена, і Лессінг, повернувшись у Берлін, віддав її до друку. У 1766 р. ця праця вийшла у світ.
Решту — дві частини трактату — він так і не написав. Про ті думки, які він хотів у них висловити, певне уявлення дають плани й нотатки до трактату і лист Лессінга до Ф. Ніколаї від 26 березня 1769 р. Однак, працюючи над першою частиною трактату, Лессінг включив до неї ряд питань, які спочатку мав намір висвітлити в його подальших частинах.
Трактат Лессінга «Лаокоон» неодноразово перевидавався в Німеччині і був перекладений у багатьох країнах світу.Олександр Довженко
Про красу

"Мистецтво", Київ, 1968 р., 531 стор.


Джорджо Вазарі
Життєписи найславетніших живописців скульпторів та архітекторів

"Мистецтво", Київ, 1970 р., 516 стор.
Відома робота італійського архітектора, живописця та мистецтвознавця XVI ст. Джорджо Вазарі вважається першою в світі історією мистецтва доби Відродження і чотирьох століть є головним джерелом знань про цю епоху. Особливий інтерес викликає те, що Вазарі був одним із діячів епохи Відродження, сучасником «титанів» цієї доби. Тому його книги, хоча іноді й тенденційні і не завжди точні, донесли до пас подих великого реалістичного мистецтва Італії XIV–XVI ст. Із 161 біографії, написаних Вазарі, вибрано 16 – про найвидатніших архітекторів, скульпторів та живописців. Книги Вазарі завжди викликають великий інтерес не тільки у художників, архітекторів, скульпторів та мистецтвознавців, але і у найширшого кола читачів, що цікавляться художньою спадщиною світової культури.


Микола Чернишевський
Естетичні відношення мистецтва до дійсності

"Мистецтво", Київ, 1970 р., 390 стор.
Революційно-демократична естетика Чернишевського відіграла визначну роль в утвердженні принципів реалізму, ідейності і народності як у російському, так і в українському мистецтві. Естетичні та критичні праці Чернишевського і тепер мають важливе ідейно-теоретичне та виховне значення. Основний твір Чернишевського, що увійшов до книжки, – це його дисертація «Естетичні відношення мистецтва до дійсності» – одне з найвищих досягнень світової естетичної думки домарксового періоду. У дисертації Чернишевський ґрунтовно розглядає з позицій філософського матеріалізму головні питання естетики, піддає нищівній критиці ідеалістичні концепції. У книжці зміст дисертаційної праці Чернишевського доповнюють кілька його статей, пов’язаних з головною темою «Естетичних відношень мистецтва до дійсності».


Тарас Шевченко
Про мистецтво

"Мистецтво", Київ, 1971 р., 333 стор.
До збірки «Тарас Шевченко про мистецтво» увійшли матеріали творчої спадщини великого митця, що безпосередньо розкривають його естетичні ідеї, його погляди на художню творчість, її естетичну, пізнавальну та суспільно-дійову роль, думки і висловлювання з приводу тих чи інших мистецьких явищ. У нашому виданні використані поезія й проза Тараса Шевченка, його щоденник і листи, а також мемуарна література про поета. Розподіл матеріалу по окремих розділах часом умовний, як умовною здебільшого є і сама класифікація цих розділів: чимало думок і висловлювань Шевченка – при всьому їх лаконізмі – настільки багатогранні, що не вкладаються часто в ту або іншу «рубрику». У середині кожного розділу матеріал подається в хронологічній послідовності, яка іноді порушується заради цілісності деяких думок. Збірка не претендує на вичерпну повноту матеріалу: в ній подається тільки найістотніше, що більшою або меншою мірою визначає естетичні погляди і творчі засади Тараса Шевченка.


Митрофан Довгалевський
Поетика. Сад поетичний

"Мистецтво", Київ, 1973 р., 435 стор.
Професор Києво-Могилянської академії Митрофан Довгалевський залишив нащадкам чудову перлину давньоукраїнської і світової поетичної культури – твір «Сад поетичний». Вперше перекладена на українську мову і видана в пропонованій серії, «Поетика» М. Довгалевського являє собою визначну пам’ятку естетичної думки України XVII–XVIII століть. Автор узагальнив те, що до нього було зроблено в галузі знань про літературу, про природу, призначення і функції мистецтва, про роди і види поетичних творів, поетичну мову, стиль тощо. Курс поетики М. Довгалевського до певної міри становить напівенциклопедичне зведення відомостей про давню українську науку поезії, яка безпосередньо впливала на естетичну практику. В «Саду поетичному» сучасний читач знайде не тільки важливі теоретичні положення давньої поетики, але й цікаві зразки поетичного мистецтва багатьох авторів, особливо античних. Книга має також велике пізнавальне значення, вона дає уявлення про той обсяг знань з галузі поетики і риторики, що їх здобували вихованці Київської академії.


Фрідріх Шіллер
Естетика

"Мистецтво", Київ, 1974 р., 359 стор.
Естетичний доробок Ф. Шіллера українською мовою видається вперше. Великий німецький письменник і демократ нещадно засуджував сучасне йому суспільство, яке тримається на «антагонізмі сил», експлуатації та класовій нерівності. Згубному впливові буржуазного суспільства на людину Ф. Шіллер протиставляє мистецтво як могутній соціальний фактор, спроможний повернути індивідові його первісну цілісність, гармонійність та універсальність. І хоч загальна естетична концепція Ф. Шіллера утопічна, його критика буржуазного суспільства актуально звучить і сьогодні. До збірки увійшли основні естетичні праці Ф. Шіллера: «Каллій, або про красу», «Про принадність і гідність», «Про патетичне», «Листи про естетичне виховання людини» та інші. Книжка розрахована не тільки на фахівців, а й на тих, хто цікавиться питаннями естетики.


Едвард Гордон Крег
Про мистецтво театру

"Мистецтво", Київ, 1974 р., 318 стор.


Федеріко Гарсіа Лорка
Думки про мистецтво

"Мистецтво", Київ, 1975 р., 189 стор.
Ім’я видатного іспанського поета і драматурга Федеріко Гарсіа Лорки (1898–1936) добре відоме в усьому світі. Трагічна загибель Лорки від рук франкістських убивць перетворила його ім’я на символ антифашистської боротьби іспанського народу. З року в рік зростає популярність поезії й театру Гарсіа Лорки серед радянської громадськості. У цій книжці читачі знайдуть основну частину естетичної спадщини Федеріко Гарсіа Лорки. Поетична есеїстика Лорки присвячена широкому колу проблем іспанського та світового мистецтва; вона пройнята глибоко демократичним пафосом і відбиває прагнення поета зробити шедеври світової культури, зокрема класичний іспанський театр, приступними якнайширшій аудиторії. Усе життя Лорка боровся за творчість в дусі найкращих традицій народного мистецтва Іспанії. На Україні естетична спадщина Федеріко Гарсіа Лорки видається вперше. Переклад здійснено за виданнями: Federico Garcia Lorca. Obras complétas Madrid, 1972; Lorca рог Lorca. La Habana, 1971.


Віссаріон Бєлінський
Думки про мистецтво

"Мистецтво", Київ, 1976 р., 334 стор.
Великий російський революційний демократ, філософ-матеріаліст, публіцист і критик В. Г. Бєлінський присвятив свій талант філософії, естетиці, літературній і театральній критиці. У вступній статті переконливо показано магістральну лінію ідейно-творчої еволюції від демократичного просвітительства і об’єктивного ідеалізму до революційного демократизму і матеріалістичної філософії. Збірник становить інтерес для всіх тих, хто цікавиться питаннями естетики і літературної критики, історії культури та філософії.


Ромен Роллан
Думки про мистецтво

"Мистецтво", Київ, 1977 р., 352 стор.
У книзі зібрано теоретичні праці і статті визначного французького письменника Ромена Роллана, присвячені питанням мистецтва. У них викладено основні засади його естетики, якими є реалізм і народність мистецтва, утвердження громадянського покликання митця. Вступна стаття, якою відкривається збірка, висвітлює еволюцію естетичних поглядів Ромена Роллана, пов’язану з формуванням його світогляду і визначенням ідейно-філософських та громадсько-політичних позицій. Книга розрахована на широкі кола читачів, які цікавляться літературою і театром.


Поль Лафарг
Про естетику і літературну критику

"Мистецтво", Київ, 1977 р., 303 стор.
Поль Лафарг – видатний діяч міжнародного робітничого і соціалістичного руху, мислитель і чудовий пропагандист марксизму. Особливе місце в його різноманітній та багатій творчій спадщині займають праці, присвячені літературі та мистецтву. Збірка містить твори Лафарга та окремі уривки з його праць, де розглядаються питання естетики та літературної критики. Українською мовою твори Лафарга видаються вперше. А деякі з творів, опублікованих у цій збірці, друкуються вперше у нашій країні.


Бертольт Брехт
Про мистецтво театру

"Мистецтво", Київ, 1977 р., 366 стор.
У збірці творів видатного мислителя і драматурга, засновника епічного театру ХХ століття Бертольта Брехта, яскравого представника соціалістичного реалізму НДР, відображено його погляди на роль митця в суспільному житті, розуміння проблем соціалістичного реалізму, партійності мистецтва.
Читач зможе простежити еволюцію театрально-естетичних засад Б. Брехта у нерозривному діалектичному зв'язку його ставлення до традицій і новаторства, усвідомити брехтівський принцип ефекту очуження, методи обробки драм інших авторів, зв'язок теорії епічного театру з системою театральних поглядів К. С. Станіславського.Уїльям Хогарт
Про красу

"Мистецтво", Київ, 1978 р., 223 стор.
Ця книга є першим виданням українською мовою одного з основних творів класичної естетики XVIII ст. У. Хогарт, відомий англійський художник і дослідник мистецтва. Його поглядам належить важливе місце в історії світової естетичної думки. Учення Хогарта, багато в чому випереджаючи свій час, відстоювало матеріалістичну лінію в розвитку естетики. До видання, крім основної теоретичної праці У. Хогарта – «Аналізу краси», – включено також його автобіографічні нотатки — цінне джерело відомостей про митця, про його суспільні та естетичні ідеали.


Лев Толстой
Про мистецтво

"Мистецтво", Київ, 1979 р., 355 стор.


Оноре де Бальзак
Думки про мистецтво

"Мистецтво", Київ, 1981 р., 253 стор.
До книжки ввійшли статті, есе, листи, рецензії, наведені повністю або фрагментарно, уривки із художніх творів, у яких відбито естетичні погляди великого французького письменника. У вступній статті дано стислий огляд російської і радянської критики про Бальзака, а також французької бальзакіани. Розрахована на широке коло читачів.


Павло Тичина
Про мистецтво і літературу

"Мистецтво", Київ, 1981 р., 285 стор.


Йоганн Вольфганг Гете
Поезія і правда

"Мистецтво", Київ, 1982 р., 280 стор.
Естетичні погляди та ідеї великого німецького поета й мислителя не втратили свого пізнавального, виховного й загальнокультурного значення. У виданні зібрано й систематизовано найвизначніше з літературознавчої й естетичної спадщини Й.-В. Гете, в якій висловлюється думка про громадське призначення мистецтва. Спостереження й роздуми над творчістю таких всесвітньо відомих діячів літератури й мистецтва, як Шекспір, Вінкельман, Вільгельм Майстер, Еккерман, Кальдерон, листування з Шіллером, висловлювання про античне й сучасне поетові мистецтво, про народну творчість слов’ян зацікавлять найширші читацькі кола. Розраховано на масового читача.


Клара Цеткін і Роза Люксембург
Про літературу і мистецтво
"Мистецтво", Київ, 1982 р., 223 стор.


Стендаль
Естетика реалізму

"Мистецтво", Київ, 1983 р., 276 стор.


Віктор Гюго
Мистецтво і народ

"Мистецтво", Київ, 1985 р., 356 стор.
Творчість великого французького поета, прозаїка і драматурга, передового громадського діяча, борця за передові ідеали здобула справді світове визнання. Велике значення мають для нас його публіцистичні, філософські, естетичні праці. Визначне місце серед них належить одному з найяскравіших творів Гюго в галузі теорії мистецтва — трактатові "Вільям Шекспір", написаному наприкінці 1864 року. До збірки включено також передмову до драми "Кромвель" (1827), що стала програмою прогресивного романтизму, роздуми про мистецтво з роману "Собор Паризької Богоматері", уривки з передмов до драматургічних і поетичних творів, поезії на мистецькі теми. Розраховано на всіх, хто цікавиться питаннями літератури й мистецтва.


Олександр Потебня
Естетика і поетика

"Мистецтво", Київ, 1985 р., 302 стор.


Райнер Марія Рільке
Думки про мистецтво і поезію

"Мистецтво", Київ, 1986 р., 292 стор.


Віхи в історії античної естетики
"Мистецтво", Київ, 1988 р., 286 стор.


Генріх Гейне
Про художню творчість

"Мистецтво", Київ, 1988 р., 352 стор.
До збірника ввійшли матеріали великої спадщини видатного німецького поета Г. Гейне. Книга містить окремі твори і фрагменти з робіт Г. Гейне, присвячених питанням естетики, окремим видам і жанрам мистецтва. Значна частина матеріалів публікується українською мовою вперше.


Андре Моруа
Мистецтво і життя

"Мистецтво", Київ, 1990 р., 360 стор.
До збірки входять твори Андре Моруа, в яких розкриваються естетичні погляди видатного французького письменника-реаліста. Особливу увагу приділено вивченню і популяризації митцем російської класичної літератури, зокрема вміщено уривки з його твору «Тургенєв», із статей, присвячених світовому значенню творчості Льва Толстого, а також нарис про А. Чехова. До книги увійшли праці про французьку класичну спадщину як джерело сучасної національної літератури, аналізуються твори великих реалістів минулого. Розрахована на всіх, хто цікавиться питаннями естетики та літературознавства.

+Луї Арагон. Зброєю слова, 1987, 272 с.
+ А. Луначарський. Про літературу і мистецтво, 1986.
+ Вінкельман Йоган Йоахім. Про художній ідеал прекрасного, 1990.
+ Франко, Іван Якович. Краса і секрети творчості: статті, дослідження, листи, 1980.


***

Будь ласка, не залишайте повідомлень. Тема створена для ознайомлення з серією.

***

Усі доповнення, зауваження, пропозиції залишайте на сторінці для обговорення.
Сторінка для обговорення
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти