Український історик / Ред. Л. Винар [У 40-ти т.] (1965-2005) [djvu] | Оцифровано Гуртом

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Останній раз роздавалося urkosh (2017-08-23)
Автор Повідомлення
taras1994 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 23.03.12
Востаннє: 30.11.16
Повідомлень: 5096

2013-01-04 17:53  
Український історик / Ред. Л. Винар [У 40-ти т.] (1965-2005) [djvu] | Оцифровано Гуртом

Український історик / Ред. Л. Винар [У 40-ти т.] (1965-2005) [djvu] | Оцифровано Гуртом


Мова: українська
Опис: Ідучи на зустріч нашим читачам ми змінили формат журналу на книжковий.
"Український історик" є одиноким українським історичним журналом у вільному світі. Український історичний журнал який появляється у Києві є виразником української історичної науки, перебуваючи під тиском і на послугах комуністичної партії. Тому на украхнських істориках та на українській громаді у вільному світі лежить обов`язок видавати репрезентативний історичний журнал.
Перелік томів:
Переглянути
2002_№XXXIX
ЗМІСТ
ВІД РЕДАКТОРА
“Український Історик” і розвиток грушевськознавства (У 135-літгя
народження М. Грушевського) 11
ТВОРЧА СПАДЩИНА МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Михайло Грушевський: До історії Переяславської Ради 1654 року 17
Лариса Пріцак: Невідома стаття Михайла Грушевського “До історії
Переяславської Ради 1654 року” 35
ПУБЛІЦИСТИКА М. С. ГРУШЕВСЬКОГО
Любомир Винар: Статті голови Української Центральної Ради: вступ .. 38
Михайло Грушевський: На переломі 40
Михайло Грушевський: Велика хвиля 44
Михайло Грушевський: Що воно? 46
Михайло Грушевський: Чорна пляма 48
Михайло Грушевський: Україна дійде до свого 50
Михайло Грушевський: Про гербові знаки України 52
Михайло Грушевський: Важна хвиля 53
Михайло Грушевський: Проект української конституції 54
Михайло Грушевський: Рятуймо Російську Федерацію 59
Михайло Грушевський: Державний герб України 60
Михайло Грушевський: Новий поділ України 62
Михайло Грушевський: Велике Різдво 66
Михайло Грушевський: Про монетну українську одиницю 67
Михайло Грушевський: Дезертирам українства 69
ПРОМОВИ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
Українська маніфестація в Київі 71
Збори Української Центральної Ради 77
Перший Всеукраїнський селянський з’їзд 78, 80
Перший Всеукраїнський селянський з’їзд у Київі 79, 82
У Київі 81
Другий Всеукраїнський військовий з’їзд 82, 83, 84
Оголошення універсалу і українська маніфестація 84
З’їзд українських правників 87
Засідання Ради військових депутатів 90
Третій Всеукраїнський військовий з’їзд 92, 93
Оголошення Української Республіки 94 АВТОБІОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА
Щоденник М. Грушевського за 1910 р. (Ігор Гирич, Ольга Тодійчук) 96
Фрагмент споминів Михайла Грушевського 1934 р. (Марія Магунь) 128
ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Віталій Масненко: Етнополітична функція української політичної
думки у рецепції Михайла Грушевського 154
Степан Заброварний: Економічні погляди Михайла Грушевського 164
Віталій Тельвак: Михайло Грушевський у Київському університеті
(до проблеми формування теоретико-методологічних поглядів) 186
Василь Ульяновський: Чому не було створено “празької історичної
школи” М. Грушевського? 209
Олександер Домбровський: Процес розвитку релігійної думки в інтерпретації Михайла Грушевського (Спостереження і роздуми) 257
Любомир Винар: До історії англомовного видання “Історії України-Руси Михайла Грушевського” 266
ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО 1917-1918
Владислав Верстюк: Михайло Грушевський: політична публіцистика
1917 року 280
Анна Процик: Михайло Грушевський в оцінці російських лібералів 290
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
Ася Гумецька: Світогляд і світосприймання Михайла Грушевського
крізь призму його поезії 295
Галина Бурлака: Літературна спадщина М. Грушевського в контексті
української літератури 308
СПІВРОБІТНИКИ М. ГРУШЕВСЬКОГО
Світлана Панькова: Сергій Шамрай: вибір шляху (Штрихи до біографії
небожа і учня Михайла Грушевського) 313
Ірина Костюк: Олександер Грушевський та становлення національної
науки і вищої школи на початку XX ст 339
Віталій Яремчук: Взаємини М. Грушевського та К. Харламповича
(Штрихи до реконструкції постатей визначних істориків) 364
МЕМУАРИСТИКА
Михайло Грушевський: Спогади минулого (селянство в революції*) 375
Микола Ковалевський: Як проголошено IV Універсал
(Пам’яті Михайла С. Грушевського) 380
Оксана Юркова: Дмитро Кравцов та його спогади про археографічну
експедицію до московського “дрєвлєхранилища” 383
Дмитро Кравцов: Археографічна експедиція до Москви для збору архівних матеріялів з історії, економіки і культури України
з найдавніших часів до наших днів 387
Валерій Левченко: Маловідомі спогади про М. Грушевського 402
Леонід Добровольський: Спогади про М. Грушевського 407

MISCELLANEA
Роман Дзюбан: Як одружився Михайло Грушевський 416
Світлана Панькова: Невідома фотографія М. Грушевського 423
Тарас Гунчак: Михайло Грушевський в контексті галицької дійсносте.. 428
АРХІВНІ МАТЕРІЯЛИ
Листи Михайла Грушевського до Володимира Винниченка
(Любомир Винар) 431
Листи М. Грушевського до М. Коцюбинського (Василь Горинь) 436
Листи М. Грушевського з фонду Ю. Романчука ЦЦІА України у Львові
(Валентина Кухар) 465
З листів до Михайла Грушевського (о. Юрій Мицик) 471
Листи Дмитра Дорошенка до Михайла Грушевського
(Любомир Винар, Світляна Панькова) 507
Листування Софії Русової з Михайлом Грушевським
(Надія Миронець, Лілія Гонюкова) 518
Листування І.А. Линниченка та М.С. Грушевського
(Вадим Хмарський) 538
Один лист з архіву Українського Історичного Товариства
(Алла Атаманенко) 548
КОНФЕРЕНЦІЇ, ЮВІЛЕЙНІ ЗАСІДАННЯ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ Історико-меморіяльний музей Михайла Грушевського відзначає ювілей
Великого Українця. (Микола Кучеренко, Галина Шевчук) 550
Під сильним крилом його світлого генія (Про відзначення 135-річчя від дня народження М. Грушевського у Державному меморіальному
музеї М. Грушевського у Львові) (Марія Магунь) 557
Слово-привітання учасникам ювілейної конференції (Любомир Винар) ..561 Презентація видань Українського Історичного Товариства у Науковій
Бібліотеці ім. Василя Стефаника у Львові. Вступне слово Л. Винара 564 Конференція з нагоди 135-річчя від дня народження М. Грушевського у Нью-Йорку (Алла Атаманенко) 568
ЗВЕРНЕННЯ І ПОВІДОМЛЕННЯ
Відкритий лист до Президента України Леоніда Кучми від Президії
Світової Наукової Ради при СКУ і голів наукових установ 571
Президія Українського Історичного Товариства про відзначення
Переяславської угоди 1654 року Президентом Леонідом Кучмою.... 572 Звернення у справі видання листування Михайла Грушевського 573
НАШІ АВТОРИ 575
2004-2005_№XLI_XLII

ЗМІСТ
ВІД РЕДАКТОРА
Грушевськознавство і наші завдання (у 70-ліття смерти
Михайла Грушевського) 7
ГРУШЕВСЬКОЗНАВСТВО
Валерій Ластовський. Михайло Грушевський про православну церкву
в Україні наприкінці XVII - у ХУПІ ст 14
Світлана Панькова. Михайло Грушевський і народна газета “Село”
у світлі мемуарних та епістолярних джерел 25
Віталій Тельвак. Польська грушевськіяна кінця XIX - початку XX ст 47
Галина Бурлака. Олександер Кониський: нові грані постаті
(листи до М. Грушевського) 60
Любомир Винар. Грушевськіяна Олександра Оглоблина 69
Марія Магунь. Михайло Жук і родина Гру шевських 76
ОЛЕГ КАНДИБА-ОЛЬЖИЧ: 1907 - 1944. У 60-ЛІТТЯ СМЕРТИ
Д-р Олег Кандиба і “Український Історик” 84
Любомир Винар, Алла Атаманенко. Олег Кандиба й Український
Науковий Інститут в Америці: 1937 - 1939 88
Любомир Винар. Діяльність Олега Кандиби-Кардаша в Другій світовій
війні (Замітки до листів Лева Шанковського) 149
Наталія Лисенко. Архів Олега Ольжича в Україні 162
ІСТОРІОГРАФІЯ
Олександер Оглоблин. Українська історіографія 1917 - 1956 172
СПОГАДИ
Євген Онацький. Мої спогади про події, зв’язані з Роттердамською
трагедією 220
Олександер Домбровський. Теофіл Коструба - призабутий історик 231
НАШІ ЮВІЛЕЇ
Алла Атаманенко, Галина Клинова. Д-р Олександер Домбровський
(До 90-річчя від дня народження) 240
З АРХІВУ
Василь Горинь. Листи М. Грушевського до М. Коцюбинського 252
IN MEMORIAM
Пам’яті д-р Марка Дмитровича Антоновича (1916 - 2005) 271
Отець д-р професор Олександер Баран (1926 - 2004) 278
Автобіографія о. д-ра Олександра Барана 281
РЕЦЕНЗІЙНІ СТАТТІ
Олег Романів. До історії конфлікту Михайла Грушевського
з галичанами у 1913 р 283
Thomas Prymak. Recent Bibliographies of English-Language Materials
Relating to Ukraine 291 РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ
Енциклопедія історії України. (Любомир Винар) 296
Василь Горинь. Катерина Грушевська: 1900 - 1943. (Алла Атаманенко).298 Stanislav Kul’chitsky. Nation-Building in the Independent Ukraine.
(Володимир Г оловко) 302
Mittenwald - Міттенвальд 1946 - 1951. (Ярослав Розумний) 307
Der ukrainische Hunger-Holocaust. (Олександер Домбровський) 310
БІБЛІОГРАФІЧНІ НОТАТКИ - BIBLIOGRAPHICAL NOTES
Українські історики XX століття. Біобібліографінний довідник;
Ярослав Царук. Трагедія волинських сіл 1943 - 1944 pp. Українські та польські жертви збройного протистояння: Володимир-Волинський район; Світовий Конгрес Українців. VIII конгрес СКУ. Звіти 1998 - 2003; Cultures and Nations of Central and Eastern Europe. Essays in Honor of Roman Szporluk. (JI. Винар) 313
ДОКУМЕНТАЦІЯ
Акція протесту проти фальсифікації виборів Президента України
Привіт Президентові України достойному Вікторові Ющенку 317
Заява УІТта членів Редколегії “Українського Історика 318
Лист до Президента Буша в справі фальсифікації виборів 321
Заява Світової Наукової Ради СКУ 322
Open Appeal to Ukrainian Universities, Scholarly Institutions and Scholars 322
Лист президенту Національної Академії Наук України 323
Лист до Нобелівського комітету 324
КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ Урочиста Академія у Державному Меморіяльному Музеї
Михайла Грушевського у Львові (Марія Магунь) 326
Міжнародна конференція, присвячена вивченню діяспори
(Алла Атаманенко) 329
Слово-привіт Президента УІТ учасникам конференції 334
Відзначення Ювілею д-ра Олександра Домбровського
в Нью-Йорку (Любомир Винар) 336
ХРОНІКА
40-ліття Українського Історичного Товариства (1965 - 2005)
Звернення Президії і Світової Ради УІТ 339
Міжнародний Академічний Комітет для відзначення 40-ліття УІТ ....342
Звернення Світової Наукової Ради СКУ 343
Відійшли у вічність 345
Вітаємо Ювілятів 346
Діяльність Українського Історичного Товариства 347
Видання УІТ 348
Світова Дорадча Рада УІТ 348
XX Міжнародний Конгрес істориків в Австралії 349
Звернення до членів УІТ і передплатників “Українського Історика” 349
ОДЕРЖАНІ ВИДАННЯ - BOOKS RECEIVED 351
НАШІ АВТОРИ
355
Редактор: Любомир Винар
Місце видання: Нью-Йорк, Київ, Торонто, Мюнхен, Львів
Видавництво: Українське історичне товариство
Формат: djvu
Кількість сторінок: 8043

Джерело: diasporiana - книги
сканування - taras1994
обробка - balik2
книга оцифрована у рамках проекту "Оцифрування книг Гуртом"

Особиста оцінка: 0 - не читав


Золотий реліз (завантажене не впливає на рейтинг)
 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2014-12-18 18:45
 Розмір:   315 MB 
 Оцінка літератури:   9.9/10 (Голосів: 13)
   
taras1994 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 23.03.12
Востаннє: 30.11.16
Повідомлень: 5096

2013-01-04 18:03  
Навряд чи зможемо всі томи зібрати.
olexa3007 
Новенький


З нами з: 20.12.13
Востаннє: 16.08.17
Повідомлень: 22

2014-01-22 10:57  
ДАЙТЕ будь ласка РОЗДАЧУ!!!
anatol2012s 
Новенький


З нами з: 02.07.14
Востаннє: 22.03.15
Повідомлень: 2

2014-07-02 22:41  
а чому я отримав не 275MB, а тільки 47KB? Як почитати часопис в djvu?
balik2 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 19.01.11
Востаннє: 24.08.17
Повідомлень: 1288

2014-07-03 08:30  
anatol2012s
спочатку тре почитати що таке торент і мати встановлений торент клієнт. тоді все буде як потрібно

taras1994 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 23.03.12
Востаннє: 30.11.16
Повідомлень: 5096

2014-08-04 21:46  
Український історик_2002_№XXXIX
Український історик_2004-2005_№XLI_XLII

додав ще дві книги

taras1994 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 23.03.12
Востаннє: 30.11.16
Повідомлень: 5096

2014-12-18 18:43  
Український історик_1996_№01-04_128-131
Український історик_2000_№01-03_144-146
Український історик_1997_№01-04_132-135

додав ще три книги

balik2 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 19.01.11
Востаннє: 24.08.17
Повідомлень: 1288

2016-11-11 10:58  
можливо хтось може допомогти з пошуком відсутніх номерів? хотілось би мати всі випуски зроблені
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти