Грицюк Ю. І., Рак Т. Є. Програмування мовою с++ (2011) [djvu]

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
taras1994 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 23.03.12
Востаннє: 30.11.16
Повідомлень: 5094

2012-12-19 11:59  
Грицюк Ю. І., Рак Т. Є. Програмування мовою с++ (2011) [djvu]

Грицюк Ю. І., Рак Т. Є. Програмування мовою с++ (2011) [djvu]


Мова: українська
Опис:
У навчальному посібнику розглянуто різні аспекти програмування мовою С++. У початкових розділах Грунтовно описано синтаксис та семантику основних стандартних конструктивних компонентів мови: лексем, виразів, операторів, функцій. Значну увагу приділено різновидам типів даних, зокрема опрацюванню масивів, символьних рядків, структур тощо. Далі у посібнику даються особливості застосування покажчиків і С++-функцій, механізм використання засобів програмування для розширення їх можливостей, наведено механізм реалізації С++-специфікаторів і спеціальних операторів, даються основні поняття про структури і об'єднання даних.

Викладений матеріал базується на стандарті ANSI/ISO мови програмування С++, а також зазначено нововведення, які затверджені в стандарті ANSI/ISO 14882:2003. Наведено важливу для практичного використання та програмування інформацію про додаткові можливості компілятора, середовища та бібліотек Воrland С/С++.

Видання призначено для курсантів і студентів, які вивчають програмування в рамках різних навчальних дисциплін, а також для всіх, хто бажає самостійно опанувати технологію програмування мовою С++.

Автор: Грицюк Ю. І., Рак Т. Є.
Місце видання: Львів
Видавництво: ЛБУ БЖД
Формат: dlvu
Зімст:
Переглянути
ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.............................................................................................................9

ВСТУП.......................................................................................................................11

Розділ 1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ C++ .... 13

1.1. Витоки мови програмування C++...................................................................13

1.1.1. Причини створення мови програмування С......................................................13

1.1.2. Передумови виникнення мови програмування C++.........................................16

1.1.3. Поява мови програмування C++.........................................................................17

1.1.4. Етапи вдосконалення мови програмування C++..............................................19

1.2. Поняття про технологію структурного програмування.............................22

1.2.1. Структурний підхід до проектування програм.................................................23

1.2.2. Принцип поділу програми на окремі модулі.....................................................24

1.2.3. Методологія покрокової деталізації програми..................................................25

1.3. Основні ознаки об'єктно-орієнтованого програмування...........................27

1.3.1. Поняття про механізм реалізації програм методом інкапсуляція...................28

1.3.2. Поняття про властивість поліморфізму.............................................................28

1.3.3. Поняття про використання процесу успадкування..........................................29

1.4. Зв'язок мови програмування C++ з мовами Java і C#................................ЗО

Розділ 2. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ C++........33

2.1. Розроблення найпростішої С++-програми....................................................33

2.1.1. Особливості введення коду програми................................................................34

2.1.2. Компілювання програми.....................................................................................34

2.1.3. Виконання програми............................................................................................35

2.1.4. Аналіз рядків коду програми..............................................................................35

2.1.5. Оброблення синтаксичних помилок..................................................................38

2.2. Розроблення навчальної програми.................................................................39

2.2.1. Присвоєнням значень змінним...........................................................................39

2.2.2. Введення з клавіатури даних у програму..........................................................40

2.2.3. Деякі можливості виведення даних....................................................................42

2.2.4. Введення нового типу даних...............................................................................42

2.3. Функції- "будівельні блоки" С++-програми...............................................44

2.3.1. Основні поняття про функції..............................................................................44

2.3.2. Загальний формат визначення С++-функцій.....................................................46

2.3.3. Передавання аргументів функції........................................................................47

2.3.4. Повернення функціями аргументів....................................................................49

2.3.5. Спеціальна функція mainQ...................................................................................51

2.4. Поняття про логічну та циклічну настанови...............................................51

2.4.1. Логічна настанова if..............................................................................................51

2.4.2. Циклічна настанова for.........................................................................................52

2.5. Структуризація С++-програми........................................................................53

2.5.1. Поняття про блоки програми..............................................................................54

2.5.2. Механізм використання оператора "крапки з комою" та особливості

розташування настанов.......................................................................................55

2.5.3. Практика застосування відступів.......................................................................55

2.6. Елементи визначення мови програмування C++........................................56

2.6.1. Поняття про ключові слова.................................................................................56

2.6.2. Розроблення ідентифікаторів користувача.......................................................57

2.6.3. Механізм використання стандартної бібліотеки..............................................57

Розділ 3. ОСНОВНІ ТИПИ ДАНИХ У МОВІ ПРОГРАМУВАННЯ C++..59

3.1. Оголошення змінних.........................................................................................60

3.1.1. Локальні змінні....................................................................................................60

3.1.2. Формальні параметри..........................................................................................61

3.1.3. Глобальні змінні...................................................................................................62

3.2. Поняття про модифікатори типів даних.......................................................63

3.3. Поняття про літерали.......................................................................................66

3.3.1. Шістнадцяткові та вісімкові літерали................................................................68

3.3.2. Рядкові літерали...................................................................................................68

3.3.3. Символьні керівні послідовності.......................................................................68

3.4. Механізм ініціалізації змінних........................................................................69

3.5. Оператори С++-програми................................................................................71

3.5.1. Поняття про вбудовані оператори......................................................................71

3.5.2. Арифметичні оператори......................................................................................71

3.5.3. Оператори інкремента і декремента..................................................................72

3.5.4. Оператори відношення та логічні оператори....................................................74

3.6. Особливості запису арифметичних виразів.................................................77

3.6.1. Перетворення типів у виразах............................................................................77

3.6.2. Перетворення, що відбуваються зі змінними типу bool...................................77

3.6.3. Операція приведення типів даних......................................................................78

Розділ 4. ПОНЯТТЯ ПРО НАСТАНОВИ КЕРУВАННЯ ХОДОМ

ВИКОНАННЯ C++-ПРОГРАМИ.............................................................80

4.1. Механізм використання настанови вибору if...............................................80

4.1.1. У мовний вираз.....................................................................................................82

4.1.2. Вкладені if-настанови...........................................................................................82

4.1.3. Конструкція "сходинок" if-else-if.........................................................................84

4.2. Механізм використання настанови багатовибірного розгалуження

switch....................................................................................................................85

4.2.1. Особливості роботи настанови...........................................................................85

4.2.2. Організація вкладених настанов багатовибірного розгалуження...................88

4.3. Механізм використання настанови організації циклу for.........................89

4.3.1. Варіанти використання настанови організації циклу for..................................91

4.3.2. Відсутність елементів у визначенні циклу........................................................92

4.3.3. Механізм реалізації нескінченного циклу.........................................................93

4.3.4. Цикли часової затримки роботи програми........................................................94

4.4. Механізм використання інших ітераційних настанов...............................94

4.4.1. Ітераційна настанова while...................................................................................94

4.4.2. Ітераційна настанова do-while..............................................................................96

4.4.3. Механізм використання настанови переходу continue......................................98

4.4.4. Механізм використання настанови break для виходу з циклу.........................98

4.4.5. Організація вкладених циклів..........................................................................100

4.5. Механізм використання настанови goto......................................................101

4.5.1. Настанова goto - настанова безумовного переходу........................................101

4.5.2. Приклад використання настанов керування ходом виконання програм......102

Розділ 5. МАСИВИ ТА РЯДКИ - ЗАСОБИ ГРУПУВАННЯ

ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНИХ МІЖ СОБОЮ ЗМІННИХ.........................104

5.1. Одновимірні масиви........................................................................................104

5.1.1. Організація контролю меж масивів..................................................................106

5.1.2. Сортування елементів масиву...........................................................................107

5.2. Побудова символьних рядків.........................................................................109

5.2.1. Оголошення рядкового літерала.......................................................................109

5.2.2. Зчитування рядків з клавіатури........................................................................110

5.3. Застосування бібліотечних функцій для оброблення рядків...................111

5.3.1. Механізм використання функції Strcpy()...........................................................Ill

5.3.2. Механізм використання функції Strcat()...........................................................112

5.3.3. Механізм використання функції Strcmp()..........................................................113

5.3.4. Механізм використання функції Strlen()...........................................................114

5.3.5. Механізм використання ознаки завершення рядка........................................116

5.4. Дво- та багатовимірні масиви........................................................................117

5.4.1. Організація двовимірних масивів.....................................................................117

5.4.2. Організація багатовимірних масивів................................................................118

5.5. Ініціалізація елементів масивів.....................................................................119

5.5.1. Ініціалізація елементів "розмірних" масивів...................................................119

5.5.2. "Безрозмірна" ініціалізація елементів масивів................................................123

5.6. Проблема організації масиву рядків............................................................124

5.6.1. Побудова масивів рядків...................................................................................124

5.6.2. Приклад використання масивів рядків............................................................125

Розділ 6. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЖЧИКІВ................128

6.1. Основні поняття про покажчики..................................................................128

6.2. Механізм використання покажчиків у поєднанні з операторами

присвоєння.......................................................................................................129

6.2.1. Оператори роботи з покажчиками...................................................................129

6.2.2. Важливість застосування базового типу покажчика......................................131

6.2.3. Присвоєння значень за допомогою покажчиків.............................................132

6.3. Механізм використання покажчиків у виразах.........................................133

6.3.1. Арифметичні операції над покажчиками........................................................133

6.3.2. Порівняння покажчиків.....................................................................................135

6.4. Покажчики і масиви - взаємозамінні поняття...........................................136

6.4.1. Основні відмінності між індексуванням елементів масивів і

арифметичними операціями над покажчиками..............................................137

6.4.2. Механізм індексування покажчика..................................................................139

6.4.3. Взаємозамінність покажчиків і масивів...........................................................139

6.4.4. Масиви покажчиків............................................................................................140

6.4.5. Покажчики і рядкові літерали...........................................................................143

6.4.5. Приклад порівняння покажчиків......................................................................144

6.5. Механізм ініціалізації покажчиків...............................................................145

6.5.1. Домовленість про використання нульових покажчиків................................145

6.5.2. Покажчики і 16-розрядні середовища.............................................................146

6.5.3. Багаторівнева непряма адресація.....................................................................147

6.6. Виникнення проблем під час використання покажчиків.......................148

6.6.1. Поняття про неініціалізовані покажчики........................................................148

6.6.2. Некоректне порівняння покажчиків................................................................149

6.6.3. Не встановлення покажчиків............................................................................150

Розділ 7. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ С++-ФУНКЦІЙ...............152

7.1. Правила дії областей видимості функцій....................................................152

7.1.1. Локальні змінні..................................................................................................152

7.1.2. Оголошення змінних у ітераційних настановах і настановах вибору..........157

7.1.3. Формальні параметри........................................................................................158

7.1.4. Глобальні змінні.................................................................................................159

7.2. Передача покажчиків і масивів як аргументів функціям.......................161

7.2.1. Виклик функцій з покажчиками.......................................................................161

7.2.2. Виклик функцій з масивами.............................................................................162

7.2.3. Передача рядків функціям................................................................................165

7.3. Аргументи основної функції main(): arge і argv............................................167

7.3.1. Передача програмі числових аргументів командного рядка.........................169

7.3.2. Перетворення числових рядків у числа...........................................................170

7.4. Механізм використання настанови return у функціях..............................171

7.4.1. Завершення роботи функції..............................................................................171

7.4.2. Повернення значень з функції..........................................................................172

7.4.3. Функції, які не повертають значень (void-функції).........................................174

7.4.4. Повернення покажчиків з функції...................................................................175

7.4.5. Прототипи функцій...........................................................................................177

7.4.6. Заголовки у С++-програмах..............................................................................178

7.4.7. Організація рекурсивних функцій...................................................................179

Розділ 8. ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ С++-ФУНКЩЙ.......................182

8.1. Способи передачі аргументів функціям......................................................182

8.1.1. Механізм передачі аргументів у мові програмування C++...........................183

8.1.2. Механізм використання покажчика для забезпечення виклику функції

за посиланням....................................................................................................183

8.2. Поняття про посилальні параметри............................................................185

8.2.1. Механізм дії посилальних параметрів.............................................................186

8.2.2. Варіанти оголошень посилальних параметрів................................................188

8.2.3. Механізм повернення посилань.......................................................................189

8.2.4. Створення обмеженого (безпечного) масиву..................................................192

8.2.5. Поняття про незалежні посилання...................................................................193

8.2.6. Врахування обмежень під час використання посилань.................................195

8.2.7. Механізм перевизначення функцій..................................................................195

8.2.8. Поняття про ключове слово overload................................................................198

8.3. Механізм передачі аргументів функції за замовчуванням.....................198

8.3.1. Можливі випадки передачі аргументів функції за замовчуванням..............199

8.3.2. Порівняння можливості передачі аргументів функції за замовчуванням

з її перевизначенням..........................................................................................201

8.3.3. Механізм використання аргументів, що передаються функції за

замовчуванням...................................................................................................202

8.4. Перевизначення функцій і неоднозначності, що при цьому

виникають........................................................................................................203

Розділ 9. C++- СПЕЦИФІК АТ ОРИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ОПЕРАТОРИ.....206

9.1. Специфікатори типів даних...........................................................................206

9.1.1. Застосування специфікатора типу даних const................................................206

9.1.2. Застосування специфікатора типу даних volatile..............................................209

9.2. Поняття про специфікатори класів пам'яті................................................210

9.2.1. Застосування специфікатора класу пам'яті auto..............................................210

9.2.2. Застосування специфікатора класу пам'яті extern...........................................211

9.2.3. Статичні змінні...................................................................................................213

9.2.4. Регістрові змінні.................................................................................................216

9.2.5. Походження модифікатора register...................................................................218

9.3. Поняття про порозрядні оператори..............................................................219

9.3.1. Порозрядні оператори І, АБО, що виключає АБО і НЕ.................................220

9.3.2. Оператори зсуву.................................................................................................224

9.4. Поняття про спеціальні оператори розширення можливостей мови

C++.....................................................................................................................226

9.4.1. Перерахунки - списки іменованих цілочисельних констант........................226

9.4.2. Створення нових імен для наявних типів даних.............................................229

9.4.3. Оператор "знак запитання"...............................................................................229

9.4.4. Складені оператори присвоєння.......................................................................231

9.4.5. Оператор "кома".................................................................................................232

9.4.6. Організація декількох присвоєнь "в одному"..................................................233

9.4.7. Механізм використання ключового слова sizeof.............................................233

9.5. С++-система динамічного розподілу пам'яті..............................................234

9.5.1. Оператори динамічного розподілу пам'яті......................................................235

9.5.2. Ініціалізація динамічно виділеної пам'яті.......................................................236

9.5.3. Динамічне виділення області пам'яті для масивів..........................................237

9.5.4. Функції виділення та звільнення пам'яті у мові програмування С...............238

9.6. Зведена таблиця пріоритетів виконання С++-операторів.......................240

Розділ 10. ПОНЯТТЯ ПРО СТРУКТУРИ І ОБ'ЄДНАННЯ ДАНИХ.......241

10.1. Організація роботи зі структурами даних.................................................241

10.1.1. Основні положення..........................................................................................241

10.1.2. Доступ до членів структури............................................................................244

10.1.3. Поняття про масиви структур.........................................................................245

10.1.4. Приклад застосування структури...................................................................245

10.1.5. Механізм присвоєння структур......................................................................251

10.1.6. Передача структури функції як аргументу....................................................252

10.1.7. Повернення функцією структури як значення..............................................253

10.2. Механізм використання покажчиків на структури і оператора

"стрілка"..........................................................................................................255

10.2.1. Механізм використання покажчиків на структури......................................255

10.2.2. Приклад використання покажчиків на структури........................................256

10.3. Посилання на структури..............................................................................258

10.3.1. Механізм використання структур при передачі функції параметрів за

посиланням........................................................................................................259

10.3.2. Механізм використання як членів структур масивів і структур.................260

10.3.3. Порівняння С- і С++-структур........................................................................261

10.4. Поняття про бітові поля структур..............................................................262

10.5. Механізм використання об'єднань.............................................................264

10.5.1. Оголошення об'єднання..................................................................................264

10.5.2. Поняття про анонімні об'єднання...................................................................269

10.5.3. Механізм використання оператора sizeof для гарантії переносності

коду програми....................................................................................................270

Додаток А. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ С-СИСТЕМИ

ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ.....................................................271

А.1. Механізм використання потоків у С-системі введення-виведення

даних.................................................................................................................272

А.2. Функції консольного введення-виведення даних....................................272

А.2.1. Механізм використання функції printf()...........................................................273

А.2.2. Механізм використання функції scanf()..........................................................275

А.З. С-система оброблення файлів......................................................................279

А.3.1. Механізм використання функції fopen()..........................................................280

А.3.2. Механізм використання функції fputc()...........................................................281

А.3.3. Механізм використання функції fgetc()...........................................................281

А.3.4. Механізм використання функції feof().............................................................282

А.3.5. Механізм використання функції fclose()..........................................................282

А.3.6. Механізм використання функцій fopen(), fgetc(), fputc() і fclose().....................283

A.3.7. Механізм використання функції ferror() і rewind()...........................................284

A.3.8. Механізм використання функції fread() і fwrite()..............................................284

А.4. Виконання операцій введення-виведення даних з довільним

доступом до файлів........................................................................................286

А.4.1. Механізм використання функції fseek()..........................................................286

А.4.2. Механізм використання функції fprintf() і fscanf()............................................287

А.4.3. Механізм видалення файлів.............................................................................287

ЛІТЕРАТУРА........................................................................................................288
Кількість сторінок: 292

Джерело: інтернет + обробка
Особиста оцінка: 10 - без сумнівів рекомендую всім


 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2012-12-19 12:00
 Розмір:   2 MB 
 Оцінка літератури:   8.7/10 (Голосів: 16)
   
taras1994 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 23.03.12
Востаннє: 30.11.16
Повідомлень: 5094

2012-12-19 12:01  
обробка полягала в розрізання сторінок, та створенні djvu
alexshab 
Новенький


З нами з: 03.03.15
Востаннє: 02.03.21
Повідомлень: 24

2017-05-18 18:50  
А де можна завантажити фали з прикладами?

Додано через 1 годину 38 хвилин 22 секунди:

Тут скачав цю книгу в біль читабельній якості:
http://www.studfiles.ru/preview/3274534/

Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти