Брайчевський М. Вибране [У 2 т.] (2009) [djvu, fb2] | Оцифровано Гуртом

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
taras1994 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 23.03.12
Востаннє: 30.11.16
Повідомлень: 5096

2012-09-04 08:31  
Брайчевський М. Вибране [У 2 т.] (2009) [djvu, fb2] | Оцифровано Гуртом

Брайчевський М. Вибране [У 2 т.] (2009) [djvu, fb2] | Оцифровано Гуртом


Мова: українська
Опис:
"Звичайно,
боротьба народних мас була найважливішим фактором історичного розвитку у найбільш відповідальні,
критичні хвилини.
Але ж історія складається
не тільки з таких критичних моментів.
Нормальний, поточний хід розвитку
великою мірою залежав
від активності тих,
хто зосереджував у своїх руках
державну владу, —
від їх інтересів, прагнень,
від їх розуміння реальної обстановки,
від їх здібності і вміння
ставити та розв'язувати
актуальні практичні завдання "
Михайло Брайчевський

Перелік Томів:
Переглянути
Том 1: Суспільно-політичні рухи в Київській Русі. Історична думка в Київській Русі / Упоряд. Ю. Кухарчук (2009) (djvu, fb2) | Оцифровано Гуртом

Мова: українська
Опис:
До першого тому видання творів відомого українського історика, мислителя і громадського діяча Михайла Брайчевського увійшли два монографічних дослідження з історії Київської Русі.
У монографії “Суспільно-політичні рухи в Київській Русі” аналізується хід розвитку суспільних процесів і ключових подій усього давньоруського етапу української історії (IX —перша пол. XIII ст.). Автор має власне бачення тих причин, які призвели могутню державу спочатку до усобиць і феодального роздрібнення, а потім і до трагічної загибелі внаслідок мон-голо-татарської навали.
Студія монографічного характеру “Історична думка в Київській Русі” відтворює за наявними писемними джерелами світоглядні уявлення і філософські погляди давньоруських мислителів.

Автор: Михайло Брайчевський
Місце видання: Київ
Видавництво: імені Олени Теліги
Формат: djvu, fb2
Зміст:
Переглянути

ЗМІСТ
Ю.Кухарнук. ПРОСВІТНИК УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.....................5
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ...........43
ВСТУП..........................................................45
Розділ І. УТВЕРДЖЕННЯ РУСІ.........................................53
Формування феодалізму у давній Русі..............................55
Ідеологія передфеодального суспільства............................63
Доба Аскольда...................................................69
Запровадження християнства......................................73
Значення християнізації..........................................78
Єресі IX століття................................................85
Ідеологічні заходи Аскольда......................................92
Дві престижні легенди............................................97
РозділІІ. ПЕРШІ РЮРИКОВИЧІ.......................................101
Норманська династія в Ладозі....................................103
Переворот 882 року..............................................107
Перший антихристиянський терор...............................110
Повстання 945 року.............................................116
Реформи Ольги.................................................124
Другий антихристиянський терор.................................130
Усобиця 972—980 років..........................................137
Розділ III. ПІДНЕСЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ........................147
Народний погляд на історичний процес..........................149
Переворот 980 року..............................................157
Третій антихристиянський терор.................................163
Остаточна перемога християнства................................169
Реформи Володимира...........................................173
а Розбої”.......................................................179
Змова Святополка...............................................184
Новгородський демарш..........................................190
Розділ IV. ЧАСИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО................................195
Усобиця 1015—1019 років........................................197
Змагання за владу у 20-х роках XI століття.........................205
Класова боротьба................................................211
Ідеологічні заходи Ярослава Мудрого.............................216
Боян...........................................................220
Іларіон.........................................................224
“Володимирова легенда”.........................................229
Розділ V. ПОЧАТОК ФЕОДАЛЬНОГО РОЗДРІБНЕННЯ..................237
Феодальне роздрібнення Русі.....................................239
Заповіт Ярослава...............................................248
Новгородська концепція двох княжінь............................254
Київське повстання 1068—1069 років.............................259
Другий рух волхвів..............................................266
Концепція класового примирення................................272
Розділ VI. МІЖУСОБНІ ВІЙНИ.......................................279
Ідея вотчини....................................................281
Позиція боярства...............................................287
Володимир Мономах............................................293
Усобиця 1096 року..............................................299
Любецький з’їзд.................................................302
Усобиця 1097—1100 років........................................307
Нестор Літописець..............................................311
Повстання 1113 року............................................318
Розділ VII. НА РОЗДОРІЖЖІ..........................................327
Адміністративні заходи Мономаха...............................329
Ідеологічні заходи Мономаха....................................333
Кінець відносної стабільності.....................................339
Новгородська революція 1136 року...............................342
Соціальний зміст перевороту.....................................350
“Софійський временник”........................................361
Вплив Новгородської революції..................................368
Розділ VIII. ПОЛІТИЧНА ДЕСТРУКЦІЯ.................................373
Поглиблення феодального роздрібнення..........................375
Мономаховичі та Ольговичі......................................381
Київське повстання 1146—1147 років.............................384
Климент Смолятич..............................................391
Антикатолицька пропаганда......................................395
“Повісті про князівські злочини”.................................402
Суздальська Русь................................................406
Піднесення Галича..............................................410
Епопея Берладника..............................................415
Великокнязівська чехарда........................................420
Партійна боротьба київського боярства...........................425
Розділ IX. НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ...........................................431
Новий курс в уділах.............................................433
Друге велике княжіння...........................................437
Ідеологічні заходи Андрія Боголюбського.........................443
Змова 1174 року.................................................450
Галицько-суздальський альянс....................................454
Пізнє літописання...............................................458
Кирило Туровський.............................................462
Київська сеньйорія..............................................467
Розділ X. ДАВНЬОРУСЬКИЙ РЕНЕСАНС...............................475
Давньоруський гуманізм........................................477
“Слово о полку Ігоревім”........................................485
Підготовка реформації..........................................493
Дискусія про піст................................................503
Об’єднання Галича й Волині......................................508
Великодержавна концепція......................................513
Політичний план Романа........................................520
Розділ XI ПЕРЕД КАТАСТРОФОЮ.....................................527
Боротьба по смерті Романа.......................................529
Новгород і Суздаль..............................................534
Класова боротьба в Новгороді....................................540
Бродники.......................................................548
Довкола Києва..................................................555
Данило Галицький..............................................561
Монгольська навала.............................................566
ЛІТЕРАТУРА...................................................573
ІСТОРИЧНА ДУМКА В КИЇВСЬКІЙ РУСІ.......................603
ВСТУП ................................................................. 605
1. ІСТОРИЧНІ МОТИВИ У ДАВНЬОРУСЬКІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ... 607
Історична концепція фольклору..................................612
2. ДАВНЬОРУСЬКЕ ЛІТОПИСАННЯ..................................615
Початки літописання............................................616
"Повість минулих літ"...........................................618
Літописання XII століття.........................................623
Київське літописання............................................624
Волинське літописання..........................................628
Галицьке літописання............................................631
Чернігівське літописання........................................632
Інші літописні школи............................................634
Відродження київських літописних традицій у Московській державі____638
Початок українського літописання................................639
3. ІНШІ ТВОРИ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ.....................642
Перша концепція загальної історії................................642
Житійна література..............................................645
4. ПЕРЕКЛАДНІ ТВОРИ ІСТОРИЧНОГО ЗМІСТУ......................664
АНОТОВАНИЙ ПОКАЖЧИК ІМЕН..............................674
СКОРОЧЕННЯ ...............................................716
Кількість сторінок: 724

Джерело: balik2 + taras1994
книга оцифрована у рамках проекту "Оцифрування книг Гуртом"
Том 2: Хозарія і Русь. Аскольд - цар київський/ Упоряд. О. Сухобоков (2009) (djvu, fb2) | Оцифровано Гуртом

Мова: українська
Опис: Монографії, що увійшли до 2-го тому “Вибране” М. Брайчевського, висвітлюють близькі за часом події переддержавного періоду історії східних слов’ян та їхніх сусідів, а також періоду Русі початкової, яку автор називає Аскольдовою Руссю.

У першому творі — “Хозарія і Русь” — докладно простежено процес виникнення хозарського політичного організму, аналізується етнічний склад цього утворення, характеризуються племена та народи, які увійшли до Хозарського каганату. Значне місце відведено і з’ясуванню характеру контактів хозар і Русі початкової.

Ще ретельніше питання взаємин Аскольдової Русі з сусідами досліджується у другому творі, який органічно доповнює перший. Читач довідається з нього про походи Аскольда на Візантію та перші договори з греками, про його великі діяння у сфері політики, економіки, культури й релігії, що увінчалися прийняттям царського титулу “каган”. Переконливо доведено автором, що саме за правління Аскольда сталося перше хрещення Русі та почалося літописання.

Обидва твори друкуються вперше. Додатком до другого з них подається текст “Літопису Аскольда”, виданого окремою книжкою в 2001 p., разом із післямовою М. Брайчевського та складеною ним картою Аскольдової Русі. Для художнього оформлення тому використано малюнки автора.
Автор: Михайло Брайчевський
Місце видання: Київ
Видавництво: імені Олени Теліги
Формат: djvu, fb2
Зміст:
Переглянути

ЗМІСТ
О.Сухобоков. ПЕРЕДМОВА НАУКОВОГО РЕДАКТОРА.................5
ХОЗАРІЯІ РУСЬ....................................................11
Розділ І. ВИНИКНЕННЯ ХОЗАРІЇ ....................................13
Східна Європа в першій половині І тис. н.е......................15
Гуни.........................................................17
Східна Європа у післягунський час.............................22
Болгари .....................................................26
Тюркютський (тюркський) каганат.............................30
Аварська навала..............................................33
Хозарський дебют.............................................36
Утворення хозарської держави.................................40
Розділ II. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ХОЗАРІЇ ..................45
Хозарський феномен .........................................47
Болгари. Тюркський елемент..................................50
Алани. Іранський елемент.....................................54
Слов’яни ....................................................59
Греки.............:..........................................63
Готи.........................................................67
Мадяри. Угорський елемент...................................71
Печеніги.....................................................78
Євреї........................................................81
Розділ III. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КАГАНАТУ......85
Скотарі й хлібороби...........................................87
Землеробство........................................... ......89
Скотарство...................................................93
Промисли....................................................98
Ремесло.....................................................100
Поділ праці ..............................................104
Торгівля....................................................108
Майнові відносини..........................................111
Держава.....................................................115
Розділ IV. СЛОВ’ЯНИ І КОЧІВНИКИ В ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ ХОЗАРІЇ.......121
Східні слов’яни до середини VII ст.............................123
Розселення антських племен..................................127
Пам’ятки кантемирівського типу..............................129
Теорія моногенезу...........................................134
Русь........................................................138
Русь початкова..............................................144
Культура початкової Русі.....................................147
Волинцевська культура.......................................153
Новопокровський комплекс..................................157
РозділѴ. ЕКСПАНСІЯ КАГАНАТУ...................................163
Похід Мервана..............................................165
Хозарські завоювання........................................168
Слов`яни....................................................171
Комплекси перещепинського типу............................174
Вознесенський комплекс......................................179
“Глодоські скарби”...........................................182
Етнічна приналежність розглянутих пам’яток..................185
Свідчення літописів..........................................190
Радимичі....................................................194
В’ятичі......................................................196
Сіверяни....................................................199
Розділ VI. ХОЗАРІЯ І РУСЬ В IX СТ.................................205
Криза каганату...............................................207
Реформи царя Обадії.........................................211
Громадянська війна в Хозарії.................................215
Активізація номадів..........................................218
Русь у середині IX ст..........................................222
Зовнішня політика Аскольда..................................225
Русько-хозарські відносини в IX ст.............................228
Посольство санарійців.......................................231
Похід на Абесгун.............................................235
Розділ VII. РУСЬ І ХОЗАРІЯ В КІНЦІ IX — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ X СТ. 239
Переворот у Києві 882 р.......................................241
Зовнішня політика Олега.....................................245
Олег і Хозарія...............................................249
Походи на Табаристан........................................254
Воєвода Хельгу..............................................258
Похід Русі на Вердаа..........................................262
“Єврейсько-хозарське листування”............................268
Хозарія за царя Іосифа.......................................272
“Київський тудун”...........................................275
Константан Багрянородний..................................278
Святослав...................................................281
Східний похід Святослава....................................284
Розпад каганату..............................................288
Печенізька навала............................................292
Володимир..................................................297
Володимир і Хозарія.........................................301
Похід 1016 р.................................................303
ЛІТЕРАТУРА................................................307
АСКОЛЬД —ЦАР КИЇВСЬКИЙ ....................................319
Розділ І. ОЛЬГОВА ЛЕГЕНДА.......................................321
Легенда “Повісті минулих літ”.................................323
Версії інших джерел..........................................326
Концепція “Найдавнішого зведення”..........................328
Аскольд.....................................................334
Розділ II. ПЕРШОПОЧАТКИ РУСІ ..................................339
Антський період.............................................341
Аваро-слов’янські війни......................................345
“Племінні княжіння”.........................................347
Початкова Русь .............................................350
Походження назви “Русь”.....................................352
Початок Києва..............................................356
Перше Київське городище ...................................358
Києва династія ..............................................361
Розділ III. РАННІЙ ФЕОДАЛІЗМ НА РУСІ ...........................367
Сільське господарство .......................................370
Ремесло ....................................................373
Торгівля....................................................377
Гроші ......................................................380
Феодалізм ..................................................382
Кілька теоретичних зауважень................................385
Механізм феодалізації .......................................390
Проблема рабства ...........................................394
Формування феодального класу...............................399
Дружинні некрополі..........................................400
Землеволодіння...................................................405
Замки.......................................................408
Форми визиску..............................................410
Данина......................................................412
Розділ IV. ДЕРЖАВА АСКОЛЬДА....................................419
Консолідація “племен”.......................................422
Три центри Русі..............................................424
Київ та “племена”............................................430
Територія Аскольдової держави...............................434
Тмуторокань................................................440
Слов’яни в Криму та на Тамані................................443
Утвердження Русі в Тмуторокані..............................447
Державна структура..........................................453
Ібн Русте....................................................454
Титул кагана................................................459
Розділ V. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА АСКОЛЬДА.......................465
Хозарський каганат..........................................467
Русь і Хозарія................................................470
Проблема хозарського панування.............................474
Аскольд і каганат............................................479
Посольство санарійців.......................................481
Похід на Абесгун.............................................484
Русь і мадяри................................................486
Аскольд і Олмош............................................491
Русь і печеніги...............................................493
Болгарія....................................................497
Розділ VI. ПОХОДИ НА КОНСТАНТИНОПОЛЬ .....................503
Проблема джерел............................................505
Ситуація в імперії...........................................509
Перші походи Русі...........................................516
Скільки було походів.........................................521
Хронологія..................................................525
Похід 860 р..................................................527
Події 863 р...................................................537
Похід 866 р..................................................541
Похід 874 р..................................................545
Розділ VII. ПЕРШІ ДОГОВОРИ РУСІ З ГРЕКАМИ ....................549
Договори 907 та 911 рр.......................................552
Хронологія..................................................555
Текстологічні “шви”.........................................558
Зміст договорів..............................................560
Договір 860 р................................................562
Договір 874 р................................................567
Історія русько-візантійських договорів............................570
Розділ VIII. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА ...................573
Володимирова легенда.......................................575
Константинова легенда....................................... 579
Поділ церков................................................581
Передісторія.................................................588
Свідчення Фотія.............................................590
Інші візантійські джерела.....................................594
Арабські джерела............................................596
Давньоруські джерела........................................597
Руська єпархія...............................................601
Хронологія..................................................605
Хозарська місія Кирила.......................................609
Значення християнізації......................................614
Розділ IX. ВИНИКНЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ...........617
Східнослов’янська писемність до Володимира..................619
Чорноризець Храбр..........................................621
Археологія..................................................624
Витоки......................................................626
Сарматські знаки...........................................628
Ієрогліфіка.................................................632
Русько-хозарське письмо ......................................634
Писемність черняхівської культури............................639
Кирило і Мефодій...........................................642
Що винайшов Кирило........................................645
Кирилиця...................................................647
Глаголиця...................................................649
Теорія Георгієва.............................................654
Софійська абетка............................................657
Напис кримського гончаря...................................661
Розділ X. ЛІТОПИС АСКОЛЬДА....................................665
Витоки давньоруської книжності..............................667
Просвітницька діяльність Кирила і Мефодія...................669
Руські центри просвіти.......................................673
Початок київського літописання..............................674
Никонівський літопис........................................676
Уривки Аскольдового літопису................................681
В.Татищев..................................................685
“Руська ера”.................................................687
Зміст Аскольдового літопису..................................690
Розділ XI. ПЕРЕВОРОТ 882 РОКУ ...................................691
Київ і Ладога................................................693
Нормани і норманізм........................................695
Норманська династія.........................................699
Рюрик та Рюриковичі........................................708
Рюрик і Аскольд.............................................711
Похід 882 р..................................................713
Соціальна суть перевороту....................................717
Язичницька реакція..........................................719
ЛІТЕРАТУРА................................................723
ДОДАТКИ ДО ТВОРУ “АСКОЛЬД — ЦАР КИЇВСЬКИЙ”..............759
АСКОЛЬДОВА РУСЬ IX СТ.........................................760
ЛІТОПИС АСКОЛЬДА.............................................762
ВІДРОДЖЕНА ПАМ’ЯТКА IX СТОЛІТТЯ............................775
АНОТОВАНИЙ ПОКАЖЧИК ІМЕН.................................786
СКОРОЧЕННЯ....................................................809
Кількість сторінок: 822

Джерело: balik2 + taras1994
книга оцифрована у рамках проекту "Оцифрування книг Гуртом"
Автор: Михайло Брайчевський
Місце видання: Київ
Видавництво: імені Олени Теліги
Формат: djvu, fb2
Кількість сторінок: 1546

Джерело: balik2 + taras1994
книга оцифрована у рамках проекту "Оцифрування книг Гуртом"

Особиста оцінка: 10 - без сумнівів рекомендую всім


Золотий реліз (завантажене не впливає на рейтинг)
 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2012-09-08 19:41
 Розмір:   53 MB 
 Оцінка літератури:   9.7/10 (Голосів: 22)
   
bot 
робот


З нами з: 30.09.07
Востаннє: 26.05.05
Повідомлень: 17362

2012-09-04 08:32  
taras1994 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 23.03.12
Востаннє: 30.11.16
Повідомлень: 5096

2012-09-04 08:34  
Другий том ще не готовий, як тільки він появиться, додам в роздачу два томи.
Bohdan237 
Відео Гуртом - фільмокрай
Відео Гуртом - фільмокрай


З нами з: 13.02.12
Востаннє: 17.08.17
Повідомлень: 460

2012-09-04 22:58  
А яке відношення література має до проекту Відео Гуртом?
taras1994 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 23.03.12
Востаннє: 30.11.16
Повідомлень: 5096

2012-09-04 23:12  
Bohdan237 написано:
А яке відношення література має до проекту Відео Гуртом?

В мене був час оформити реліз, перший том вже готовий, а другий буде зроблено незабаром.

taras1994 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 23.03.12
Востаннє: 30.11.16
Повідомлень: 5096

2012-09-07 20:43  
Дві книжки готові, перетягніть реліз, будь-ласка, в розділ.
taras1994 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 23.03.12
Востаннє: 30.11.16
Повідомлень: 5096

2012-09-08 19:48  
Робота Брайчевського зникла без сліду. Ці два томи, це лише маленька частинка його спадщини, можете уявити, скільки часу він присвятив історії. А присв`ятив історії він своє життя. За це йому: подяка, честь і шана. Його ім`ям потрібно називати вулиці, його праці потрібно вчити в школах.
Михайло З 
VIP


З нами з: 10.04.09
Востаннє: 17.08.17
Повідомлень: 364

2012-09-08 21:53  
Молодці, що відсканували Брайчевського!
От якщо б ще хтось відшукав і відсканував "Культурне життя в Україні. Західні землі"(поки що в 3-х тт.)

taras1994 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 23.03.12
Востаннє: 30.11.16
Повідомлень: 5096

2012-09-08 22:13  
Михайло З написано:
"Культурне життя в Україні. Західні землі"(поки що в 3-х тт.)

не чув про таку книжку.

Михайло З 
VIP


З нами з: 10.04.09
Востаннє: 17.08.17
Повідомлень: 364

2012-09-09 00:24  
"Культурне життя в Україні. Західні землі" - це збірники документів(з 1939 до 70-х рр.). Видавалися книги в 90-ті рр. в Києві(вид."Наукова думка") та Львові. В принципі, десь в бібліотеках мали б бути...
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти