Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України? (1994) [djvu] | Оцифровано Гуртом

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
fv007 
VIP


З нами з: 01.01.10
Востаннє: 16.11.18
Повідомлень: 459

2012-02-22 23:51  
Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України? (1994) [djvu] | Оцифровано Гуртом

Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України? (1994) [djvu] | Оцифровано Гуртом


Мова: українська
Опис:
Чому ми, українці, хочемо самостійної України? Якої нам треба самостійної України? Які чинники сприяють процесам становлення, зміцнення і розвитку української державності та які гальмують їх? Яка роль географічного фактора — території, її природно-ресурсного потенціалу, просторового розташування землі України — у повноцінному функціонуванні Української Самостійної Соборної Держави? Академік Степан Львович Рудницький (1877-1937), багаторічний в'язень ГУЛАГу, відповідаючи на ці питання, обгрунтував геополітичне бачення зародження і становлення самостійної суверенної Української держави. Наукові думки і позиції вченого дають багату поживу для нашого сучасника, для правильної орієнтації в складних, часто суперечливих процесах українського державотворення. Для широкого кола читачів.
(з анотації)

Автор: Степан Рудницький
Місце видання: Львів
Видавництво: Світ
Формат: djvu
Кількість сторінок: 416
Джерело: Книга. Вiдскановано та оцифровано для Гуртом.
Особиста оцінка: 10 - без сумнівів рекомендую всім
Про автора:
Степа́н Льво́вич Рудни́цький (*3 грудня 1877, Перемишль, Австро-Угорщина — †3 листопада 1937, урочище Сандармох, Карельська АССР) — український географ і картограф, академік НАНУ. Основоположник української політичної та військової географії. До 1997 панувала думка про загибель Рудницького безпосередньо на Соловках.

Біографічні відомості

Виріс у родині вчителя гімназії. Вищу освіту здобув в університетах Львова (де слухав лекції М.Грушевського, І.Шараневича, Л.Фінкеля, А.Ремана), підвищував кваліфікацію у Відні та Берліні. З 1899 працював у львівських гімназіях.
1901 — здобув ступінь доктора філософії, став членом Наукового товариства імені Шевченка. *1904 — брав участь у польових експедиціях Інституту географії А.Пенка та Геологічного інституту В.Уліга. Цього ж року отримав звання професора.
1908 — професор кафедри географії Львівського університету.
1919 — польська окупаційна влада звільнила його з університету, емігрував до Відня (Австрія).
1920 — професор економічної географії Академії торгівлі у Відні.
1921 — професор географії та декан філософського факультету у Вищому педагогічному інституті ім. Драгоманова в Празі.
1926, жовтень — емігрує до УРСР, де очолює кафедру топології і картографії Геодезичного інституту в Харкові.
1927 — організатор і перший директор Українського науково-дослідного інституту географії і картографії, редактор «Вісника природознавства». Здійснив низку експедицій на Дніпро та Донбас.
1929 — керівник кафедри географії ВУАН, комісії краєзнавства, Музею антропології та етнографії імені Ф.Вовка.
1933 — заарештований органами НКВД СССР. Звинувачений у приналежності до контрреволюційної організації, шкідництві та шпигунстві і за постановою судової трійки колегії ДПУ УСРР 23.9.1933 засуджений до п'яти років позбавлення волі. Покарання відбував у таборі «Свірлаг» (Вепсляндія), на об'ктах Біломорсько-Балтійського каналу (Республіка Карелія), у Соловецькому таборі особливого призначення (СТОН ГУЛАГ) на Соловецькому архіпелазі в Білому морі (1934, Архангельська область, РРФСР). В ув'язненні написав дві книги — «Геономія (Астрономічна географія)» (в слідчому ізоляторі Харкова, 1933) і «Ендогенна динаміка земної кори» (у Біломорсько-Балтійському таборі), рукописи яких не збереглися. 9.10.1937 за постановою Особливої трійки НКВД Ленінградської області РРФСР засуджений до розстрілу і 3.11.1937 розстріляний у числі т.зв. «Соловецького етапу». Місце розстрілу — урочище Сандармох, поблизу міста Каргумякі (Медвежьєгорськ, Республіка Карелія). На братській могилі пам'ятник «Убієнним синам України».

Реабілітований 1965. У березні 1990 посмертно поновлений у складі АН України.

Творчий спадок

С.Рудницький значною мірою засновник української геоморфології, антропогеографії, політичної, соціально-економічної та демографічної географії. Особлива заслуга Р. в тому, що він започаткував картографічний напрямок в українській географії. Розробляти географічні карти українською мовою почав у Львові, продовжував в еміграції у Відні, а також в радянській Україні. Завдяки йому Україну чи не вперше було представлено у картографічних працях як цілісну просторову одиницю.

Головні праці С. Рудницького: «Нинішня географія» (1905 р.), «Начерк географічної термінології» (1908 р.), «Коротка географія України» (1910—1914 рр.), «Україна: земля і народ» (1916 р.), «Україна — наш рідний край» (1917 р.), «Основи землезнавства України» (1924, 1926 рр.), «Основи геології й морфології Закарпаття» (1925, 1926 рр.), «Завдання географічної науки на українських землях» (1927 р.).

Оригінальну концепцію її С. Л. Рудницький виклав у працях «Україна з політично-географічного становища» (1916), «Україна і великодержави» (1920), «Українська справа зі становища політичної географії» (1923). Ці праці С. Л. Рудницького, мабуть, найкращі у всій дотеперішній українській політології, мають і досі актуальне значення для справи державних змагань українського народу, формування його національної ідентичності, усвідомлення його ролі і місця в загальноєвропейському процесі демократичного оновлення. Концепція С. Л. Рудницького з'явилася у той час, коли виникла нагальна потреба інформувати світ про українські проблеми. В ній на оригінальній основі досліджуються і викладаються проблеми України, її національні, політичні, економічні і територіальні інтереси, наводяться докази для країн Західної Європи і світу про користь, яку вони могли б мати від утворення української держави. На основі аналізу політико-географічного розвитку та політичного життя Європи і світу С. Л. Рудницький приходить до висновку, що «тільки національним державам належить будучина. Модерна світова політика повинна підпирати творення винятково національних держав. Цього вчить досвід останніх століть». Стосовно української перспективи С. Л. Рудницький стояв на позиціях української національної державності. Це питання він розглядав у європейському контексті: «Утворення української національної держави в етнографічних границях є одиноким способом, щоб запобігти заколотам і конфліктам у південно-східному куті Європи, так важному для світового господарства й для світової політики. Без національної української держави доживемо в найкоротшому часі до нових тяжких воєнних і революційних катастроф».

Українська національна держава має формуватися у контексті геополітичних зв'язків з іншими державами і народами. Серед цих держав і народів найбільше значення відводилося Росії, Польщі і Німеччині. С. Л. Рудницький вважав, що відсутність власної держави робить націю беззахисною у розв'язанні соціально-економічних, національно-політичних та інтелектуальних проблем. Без незалежної, демократичної національної держави виникають умови для політичного, економічного та культурного гноблення одних народів іншими. Свідомість підневільної нації уражена комплексом неповноцінності, меншовартості, байдужості, лукавства до всього сущого «на нашій, не своїй землі». При таких спотворених умовах гідний і чесний представник українського народу не має перспектив для свого розвитку і повинен зникати, в той час як мерзенний і ганебний без докору і каяття множиться і розширює свій ареал. Річ у тому, що деспотія і демократія існують у різних вимірах, і те, що є сутністю першої, неприйнятне для другої. Вільний народ має свою національну школу, і вона виховує патріотів рідного краю, творить духовну й матеріальну основу їхнього гаразду. У народу-раба є чужа школа, яка не сприяє його духовному розвиткові. С. Л. Рудницький підкреслював, що самостійний народ, або нація, є частиною людства, що має лише їй притаманні неповторні «питомі прикмети», які об'єднують «усі індивідуа» в одну своєрідну цілісність: 1) расова належність (антропологічна відмінність), 2) окрема мова (з літературою, наукою тощо), 3) історичні традиції і змагання на культурній, економічній, політичній ниві, 4) своєрідна культура і прагнення до її збагачення, 5) суцільна національна територія як передумова і основа національної держави. Маючи усі «питомі прикмети» самостійної нації, український народ своєї незалежності не зумів відстояти. С. Л. Рудницький вважав, що основна причина цього — в слабкій загальній освіті української інтелігенції та у відсутності у неї здорової національної свідомості. Будівництво держави спиралося на «всякі сурогати». «Провідники» ніколи не вірили в державну незалежність України, за національний ідеал не боролися, духу нації не розуміли, до інтересів народу були байдужі. Інтелігенція, що формувалася на бездержавних традиціях, нездатна була виконати функції державної самоорганізації. Ці та інші ідеї С. Л. Рудницького щодо завдань українознавства було покладено в основу сучасної йому концепції. Згідно з цією концепцією, предметом українознавства є генезис, сутність, перспективи розвитку України й українства як природних, історично суб'єктних, всепланетарних феноменів. Українознавство — шлях до самопізнання й самотворення українства, здійснення ним своєї історичної місії. Українознавство спрямоване на навчання та виховання особистості з високою національною, громадянською самосвідомістю, спроможною бути творцем у полікультурному просторі. Коли нація виборює свободу та право бути вільною серед інших, то ідеї державотворення в усій розмаїтості є конче необхідними для засвоєння кожною свідомою людиною. Важливо підкреслити методологічний внесок С. Л. Рудницького в розширення спектру українознавства. Його уявлення щодо функцій географічного знання в системі українознавства мали перспективний та концептуальний характер: роль і функції географії необхідно витлумачувати у річищі культурологічного і народознавчого аспектів; вона є одним з найпошанованіших складників людського знання і культури в цілому, зокрема має слугувати важливим дійовим чинником формування самої духовності українського народу; географія є природничою наукою, але, включаючи в себе антропогеографічну гілку досліджень, вона опиняється безпосередньо на межі з гуманітарним знанням широкого змісту. Такий підхід значно розширює систему українознавчих досліджень, поєднує соціогуманітарну і природничу методологію. Славнозвісний німецький географ Альбрехт Пенк, у якого С. Л. Рудницький навчався у Віденському університеті, доклав багато зусиль, щоб полегшити долю заарештованого учня, якого він підтримував упродовж усього життя. А.Пенк згадував у листі від 3 листопада 1933 р.: «Я пишаюся тим, що підготував справжніх працьовитих учнів, серед яких хотів би назвати Степана Рудницького, про якого я, на жаль, останнім часом нічого не чую». А.Пенк писав у Ленінград з проханням створити можливість С. Л. Рудницькому для наукової праці. Але відповідь з Ленінграда на клопотання А.Пенка так і не надійшла.

Рудницький створив велику школу українських географів, до якої належали В. Баб'як, В. Буцура, В. Геринович, М. Дольницький, М. Іваничук та ін. (Вікіпедія)

Більш детальна біографія та огляд творчого спадку є в книзі.
Зміст книги:
ПЕРЕДМОВА

I. Що таке Україна?
II. Що таке раси й народи?
III. Що таке український нарід?
IV. Українська раса
V. Українська мова
VI. Історичні основи української національної ідеї
VII. Українська культура
VIII. Українська земля
IX. Якої нам треба самостійної України?

УКРАЇНСЬКА СПРАВА ЗІ СТАНОВИЩА ПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Попереднє слово
1. Нинішня політична географія. Її примінення до української справи
2. Політично-географічне значіння положення України. Південні й східні сусіди
3. Західні й північні сусіди України
4. Політично-географічне значіння границь на Україні
5. Фізично-географічні чинники в політичній географії України
6. Українська національна державність та мозайкові держави на сході Европи
7. Українська державність і її західні сусіди
8. Українська державність і її східні й північні сусіди
9. Українська державність та великі держави Середньої й Західної Европи
10. Додаток. Українська справа з боку економічної, зокрема лучбової географії

ОГЛЯД НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

І. Декілька вступних заміток
II. Теперішній стан дослідів над етнографічною територією України
III. Галичина
IV. Буковина
V. Закарпаття
VI. Погляд на російську статистику. Холмщина
VII. Підляшшя й Полісся
VIII. Бесарабія
IX. Слобідська Україна
X. Донська Україна
XI. Кавказька й Каспійська Україна
XII. Черен України
XIII. Українські колонії в Евразії
XIV. Загальна кількість українців

ДО ОСНОВ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ

I. Декілька вступних уваг
II. Поняття націоналізму
III. Поняття нації
IV. Націоналізм та універсалізм
V. Націоналізм та територія
VI. Націоналізм та раса
VII. Історична традиція
VIII. Мова й культура
IX. Декілька слів на конець

ГАЛИЧИНА ТА СОБОРНА УКРАЇНА

Історична традиція й політичні змагання українського народу
Про давні й нові столиці України
Географічне становище Галичини і її політична доля
Географічне положення Західної України
Політично-географічне й економічно-географічне значіння Східної Галичини для розв’язання проблемів Сх. Европи
Галичина та Соборна Україна
Економічні основи галицької дсржавности
Польсько-чеське зближення і галицька справа
Балтійські республіки й Польща та галицька справа
Румунія й справа галицької державности
Югославія й справа галицької державности
Політично-географічні аналогії між Галичиною і Швайцарією
Зразки сторінок:
книга оцифрована у рамках проекту
"Оцифрування книг Гуртом"


Золотий реліз (завантажене не впливає на рейтинг)
 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2012-02-22 23:51
 Розмір:   10 MB 
 Оцінка літератури:   10/10 (Голосів: 25)
   
tyhruk 
Новенький


З нами з: 23.05.11
Востаннє: 09.09.17
Повідомлень: 7

2012-03-20 22:13  
я дуже дякую тому хто це зробив.. ви мене врятували просто! дякую!!!
sikemo 
Частий відвідувач


З нами з: 11.04.10
Востаннє: 10.03.18
Повідомлень: 37

2012-12-22 22:28  
чудова книжка, рекомендую. НЕ втрачає свого значення і нині
Liljaremes 
Новенький


З нами з: 23.10.12
Востаннє: 17.12.14
Повідомлень: 1

2013-02-23 20:52  
Дурний сайт!!!!!!!!!!!!!!! Нічого не відкривається, марно скачуєш!!!!!!!!!!!!!!!!
balik2 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 19.01.11
Востаннє: 18.11.18
Повідомлень: 1347

2013-02-23 21:15  
Liljaremes написано:
Дурний сайт!!!!!!!!!!!!!!! Нічого не відкривається, марно скачуєш!!!!!!!!!!!!!!!!

Happy ця гіперактивна молодіж, хоче все і відразу, а повчитись це лишнє.
почни з встановлення у себе торент клієнта
http://www.utorrent.com/

ssTAss 
Модератор музики


З нами з: 05.07.08
Востаннє: 18.11.18
Повідомлень: 14195

2013-02-23 22:04  
balik2 написано:

почни з встановлення у себе торент клієнта

http://www.utorrent.com/

та думаю торрент-клієнт вже якось ця молодь поставила))
Liljaremes написано:
Віддано: 5 MB +0 B
Завантажено: 559 MB
Рейтинг: 0.01

напевно, проблема)) з дежавю
Liljaremes, WinDjView ось ця програмка дозволить Вам читати файли з таким розширенням

P.S. а потім ще кажуть, що старші люди не можуть освоїти комп)))
та сучасні підлітки крім "кантактів" ніц не знають Tongue out (1)

Robert Pires 
Новенький


З нами з: 07.07.09
Востаннє: 04.05.17
Повідомлень: 1

2015-10-17 23:13  
Дуже хороша книга!
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти