Старицький М. Твори [У 6 т.] (1989-1990) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Сторінка:  1, 2  наступна
Автор Повідомлення
tarasdem2 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 07.02.11
Востаннє: 20.06.13
Повідомлень: 283

2011-10-18 19:40  
Старицький М. Твори [У 6 т.] (1989-1990) [djvu, pdf] | Оцифровано Гуртом

В РАМКАХ ПРОЕКТУ Magnum OpusМова: українська, російська
Опис:
Михайло Петрович Старицький увійшов в українську літературу як поет, прозаїк, драматург, перекладач, актор, режисер і організатор реалістичного професіонального театру.
Почавши писати п'єси з необхідності, М. Старицький досяг у них високої майстерності і став одним із найвидатніших вітчизняних драматургів; разом з іншими корифеями він надав цьому родові літератури вагомого значення у культурному процесі.


Михайло Петрович Старицький
БІОГРАФІЯ
Переглянути

МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ
(1840 — 1904)

Михайло Петрович Старицький народився 14 грудня 1840 року в селі Кліщинцях, Золотоніського повіту, на Полтавщині, в небагатій дворянській сім'ї. Батько його, Петро Іванович, був офіцером, мати, Настасія Захарівна,— з роду Лисенків, нащадків колишньої козацької старшини, відомої ще з часів Б. Хмельницького.
Дитинство майбутній письменник провів переважно в с. Кліщинцях, у діда й баби Лисенків, людей, як на той час, досить демократичних. Розмовляли в домі діда українською мовою, “бо,— як писав Старицький,— бабуня другої не знала”. Хлопець дуже любив слухати няньчині казки та українські народні пісні, що їх співали дівчата-килимниці. Початкової грамоти Михайла учив кліщинецький дяк.
На восьмому році життя хлопець втратив батька. Незабаром помер дід, Захар Йосипович, потім сестра і обидва брати, а за кілька років, коли Михайло почав учитися в полтавській гімназії, померла й мати. Далі юнак виховувався в родині В. Р. Лисенка, батька видатного українського композитора Миколи Віталійовича Лисенка. Відтоді Михайло Старицький і Микола Лисенко стали друзями на все життя.
У дядьків Андрія та Олександра Лисенків юнаки познайомилися з “Енеїдою” І. Котляревського, “Кобзарем” Т. Шевченка, а потім і з деякими його недрукованими творами, які справили на них велике враження. “У Галицькому,— згадував пізніше М. Старицький,— раз достали ми від Андрія Романовича заборонені вірші Шевченка і цілу ніч читали їх, захоплюючись і формою, і словом, і сміливістю змісту”.
В гімназії М. Старицький багато читав творів російської та світової класики. Познайомився також ширше й з українською літературою, з прозою Марка Вовчка і П. Куліша, романом якого “Чорна рада” дуже захоплювався. На цей час припадають його перші літературні спроби. Це були гумористичні вірші на теми гімназійного життя, написані російською і українською мовами.
Після закінчення гімназії М. Старицький вступає до Харківського університету, а наприкінці 1860 року, разом з М. Лисенком, переходить до Київського.
Київський університет на той час був центром прогресивної думки на Україні, більшість його студентів та частина викладачів брали участь у революційно-визвольній боротьбі проти царизму. Поширенню революційного світогляду серед студентства сприяла загальна революційна ситуація напередодні та після реформи 1861 року, а також нелегальні закордонні видання, зокрема “Полярная звезда” та “Колокол”. Студенти жили тоді бурхливим громадсько-політичним життям, і в його вир поринули Михайло Старицький та Микола Лисенко. “Ми з Лисенком,— писав пізніше Старицький,— просиджували іноді ночі, міркуючи про національні завдання, про минуле нашої вітчизни та про долю-мачуху нашого селянина”. Юнаки були добре обізнані з нелегальною літературою, читали журнали “Современник” і “Основа”.
Восени 1862 року М. Старицький тимчасово залишає університет і повертається на село для влаштування своїх маєткових справ. Тим часом почалося переслідування всього передового, зокрема й українського культурно-національного руху, було закрито недільні школи для трудящих, а 1863 року вийшов Валуєвський циркуляр про заборону видання книжок українською мовою. Коли, восени 1864 року М. Старицький повернувся до Києва, то там “застав уже майже безнадійну зневіру”. Університету через хворобу серця він так і не закінчив, але занепадницьким настроям не піддався.
В умовах шаленої реакцIї М. Старицький починає активну лIтературну й театральну дIяльнIсть. Уже 1865 року у львIвському журналI “Нива” пIд псевдонIмом “Гетьманець” з'являються його переклади вIршIв Лермонтова, Гейне, байок Крилова, а пIзнIше вIн друкує переклади й оригIнальнI вIршI у львIвських журналах “Правда” й “Зоря”. На початку сIмдесятих рокIв М. Старицький разом з
М. Лисенком влаштовує кIлька лIтературних вечорIв, а потIм органIзовує український аматорський драматичний гурток, вистави якого з великим успIхом Iдуть спершу на домашнIй сценI, а згодом у київському мIському театру Для цього гуртка Старицький написав оперети “ЧорноморцI” (за п'єсою “Чорноморський побит” Я. Кухаренка) та “РIздвяна нIч” (за повIстю “НIч пIд рIздво” М. Гоголя), яка пIзнIше була поширена I перероблена на оперу, а також оригIнальний водевIль “Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка”.
Поряд з цим Старицький розгортає видавничу дIяльнIсть. У першIй половинI сIмдесятих та на початку вIсIмдесятих рокIв у КиєвI виходять окремими книжками його переклади, переробки, IнсценIзацIї та оригIнальнI твори. З цих видань на особливу увагу заслуговує альманах “Рада” (ч. І, 1883; ч. II, 1884), що, за визначенням І. Франка, був “мов перший весняний грIм по довгих мIсяцях морозу, сльоти та занепаду”, тобто пIсля так званого Емського акту 1876 року, яким заборонялося не тIльки українське друковане слово, а й театральнI вистави та концерти українською мовою. В альманасI були надрукованI повIсть “Микола Джеря” І. Нечуя-Левицького, двI частини роману “ПовIя” П. Мирного, драма “Не судилось” М. Старицького та “БIблIографIчний покажчик нової української лIтератури”, складений М. Комаровим. Видавничу дIяльнIсть М. Старицького пIзнIше високо оцIнив І. Франко.
Альманах “Рада” передбачалося видавати систематично; вIн мав замIнити лIтературно-науковий журнал, який не дозволяв видавати царський уряд. М. Старицький виступає тут як органIзатор лIтературних сил на УкраїнI в добу жорстокого гноблення нацIональної культури.
У жовтнI 1881 року було дозволено, з певними обмеженнями, українськI вистави. І незабаром росIйська трупа Г.Ашкаренка почала ставити українськI п’єси, а невдовзI утворилася перша українська професIйна трупа пIд керIвництвом М. Л. Кропивницького. Ця трупа успIшно виступала у КиєвI, ХарковI та Iнших мIстах, але її матерIальне становище було дуже важке. З лIта 1883 року на чолI цIєї трупи став
М. Старицький, який вклав в органIзацIю української театральної справи великI кошти. У трупI Старицького брали участь видатнI українськI артисти: М. Л. Кропивницький, М. К. Садовський, І. К. Карпенко-Карий, П. К. Саксаганський, М. К. Заньковецька, М. К. Садовська, Г.П. Затиркевич та IншI. “Склалося товариство, якого Україна не бачила нI до того, нI потIм”,— вIдзначав І. Франко в своїй статтI про українську лIтературу, надрукованIй в одному з чеських журналIв.
СправI розвитку українського професIйного реалIстичного театру
М. Старицький вIддав понад десять рокIв працI як керIвник I режисер трупи, з якою вIн побував у багатьох мIстах — у КиєвI, ХарковI, ОдесI, МосквI, ПетербурзI, ВаршавI, ВIльно, МIнську та Iнших.
Залишивши через хворобу театр, М. Старицький живе у КиєвI, багато працює над своїми художнIми творами, зокрема над прозовими. Разом з тим вIн бере активну участь у роботI ЛIтературно-артистичного товариства як член правлIння I органIзатор лIтературно-драматичних вечорIв.
1902 року М. Старицький знову повертається до видавничої справи, клопочеться про щорIчний альманах, де б друкувалися твори вIдомих письменникIв I молодих початкIвцIв, зокрема захIдноукраїнських, вIн прагнув зробити свої альманахи загальноукраїнськими. Але через цензурнI утиски та матерIальнI труднощI лише один такий альманах (“Нова рада”) було видано уже пIсля смертI письменника 1908 року. Того самого року вийшла його збIрка “ПоезIї”.
Помер М. П. Старицький 27 квIтня 1904 року I похований у КиєвI на Байковому кладовищі.
ПЕРЕЛІК ТОМІВ
Переглянути
Том 1: Поетичні твори (1989)(djvu,pdf) | Оцифровано Гуртом
Опис:
До першого тому творів письменника входять оригінальні поезії і поема, переспіви і переклади з Гете, Крилова, Жуковського, Байрона, Міцкевича, Пушкіна, Лєрмонтова, Некрасова та ін. а також більшість його перекладів сербських народних дум та пісень.

Автор: Михайло Петрович Старицький
Видавництво: Дніпро
Формат: djvu, pdf
Кількість сторінок: 546

Джерело: Надвірнянська районна бібліотека
Сканування і обробка: tarasdem2
Особиста оцінка: 10 - без сумнівів рекомендую всім
Том 2: Драматичні твори (1989)(djvu,pdf) | Оцифровано Гуртом
Опис:
До другого тому ввійшла оригінальні драматичні твори, а також переробки та інсценізації» написані протягом 1872—1888 років.

Автор: Михайло Петрович Старицький
Видавництво: Дніпро
Формат: djvu, pdf
Кількість сторінок: 577

Джерело: Надвірнянська районна бібліотека
Сканування і обробка: tarasdem2
Особиста оцінка: 10 - без сумнівів рекомендую всім
Том 3: Драматичні твори (1989)(djvu,pdf) | Оцифровано Гуртом
Опис:
До третього тому ввійшли оригінальні драматичні твори написані протягом 1887-1893 років (Ніч під Івана Купала, По-модньому, Циганка Аза, Зимовий вечір, Юрко Довбиш, Розбите серце, У темряві, Талан)

Автор: Михайло Петрович Старицький
Видавництво: Дніпро
Формат: djvu, pdf
Кількість сторінок: 528

Джерело: Надвірнянська районна бібліотека
Сканування і обробка: tarasdem2
Особиста оцінка: 10 - без сумнівів рекомендую всім
Том 4: Драматичні твори (1989)(djvu,pdf) | Оцифровано Гуртом
Опис:
До четвертого тому ввійшли історичні п'єси: Богдан Хмельницький, Тарас Бульба, Оборона Буші, п'єса російською мовою Крест жизни та інші драматичні твори.

Автор: Михайло Петрович Старицький
Видавництво: Дніпро
Формат: djvu, pdf
Кількість сторінок: 688

Джерело: Надвірнянська районна бібліотека
Сканування і обробка: tarasdem2
Особиста оцінка: 10 - без сумнівів рекомендую всім
Том 5: Повісті (1990)(djvu,pdf) | Оцифровано Гуртом
Опис:
До п'ятого тому творів письменника входять історичні повісті "Облога Буші", і "Первые коршуны" - про боротьбу українського народу проти польсько-шляхетської експансії в XVI - XVII ст., "Червоный дьявол", "Заклятий скарб" - про минувшину українського народу, а також дві соціально-психологічні повісті - "Розсудили" та Безбатченко".

Автор: Михайло Петрович Старицький
Видавництво: Дніпро
Формат: djvu, pdf
Кількість сторінок: 704

Джерело: Надвірнянська районна бібліотека
Сканування і обробка: tarasdem2
Особиста оцінка: 10 - без сумнівів рекомендую всім
Том 6: Оповідання, статті, автобіографічні твори, вибрані листи (1990)(djvu,pdf) | Оцифровано Гуртом
Опис:
До шостого тому ввійшли оповідання письменника українською та російською мовами, в яких змальовано страшну дійсність пореформеного села, продовжено тему життя трудової інтелігенції.
Вміщено також статті, автобіографічні твори та вибрані листи.
Завершує шеститомник бібліографія основних видань творів М. Старицького та критичної літератури про його творчість.

Автор: Михайло Петрович Старицький
Видавництво: Дніпро
Формат: djvu, pdf
Кількість сторінок: 832

Джерело: Надвірнянська районна бібліотека
Сканування і обробка: tarasdem2
Особиста оцінка: 10 - без сумнівів рекомендую всім
Автор: Михайло Петрович Старицький
Видавництво: Дніпро
Формат: djvu, pdf
Джерело: Надвірнянська районна бібліотека
Сканування і обробка: tarasdem2
Особиста оцінка: 10 - без сумнівів рекомендую всім


книга відсканована у рамках проекту
"Оцифрування книг Гуртом"


УВАГА!!! ТОРРЕНТ-ФАЙЛ ОНОВЛЕНО 06.12.2011
Додано 6-ий том.


Золотий реліз (завантажене не впливає на рейтинг)
 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2011-12-06 20:56
 Розмір:   122 MB 
 Оцінка літератури:   10/10 (Голосів: 52)
   
balik2 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 19.01.11
Востаннє: 25.02.21
Повідомлень: 1398

2011-10-18 19:49  
в зібранні буде листування Старицького?
tarasdem2 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 07.02.11
Востаннє: 20.06.13
Повідомлень: 283

2011-10-18 20:07  
Здається тільки вибрані листи в 5-6 томах, я їх просто не мав ще на руках.
balik2 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 19.01.11
Востаннє: 25.02.21
Повідомлень: 1398

2011-10-18 20:08  
будемо чекати на подальші томи Happy
tarasdem2 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 07.02.11
Востаннє: 20.06.13
Повідомлень: 283

2011-10-18 20:11  
Я відсканував поки 1-4-й томи, опрацьовую зараз другий.
cizarion 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 01.01.10
Востаннє: 20.02.21
Повідомлень: 2036

2011-10-18 20:19  
tarasdem2, будеш покараний. якщо не сьогодні, то завтра точноHappy
tarasdem2 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 07.02.11
Востаннє: 20.06.13
Повідомлень: 283

2011-10-18 20:21  
За що???!
cizarion 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 01.01.10
Востаннє: 20.02.21
Повідомлень: 2036

2011-10-18 20:23  
побачишHappy
tarasdem2 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 07.02.11
Востаннє: 20.06.13
Повідомлень: 283

2011-10-18 20:29  
До речі, в проекті "Проект Magnum Opus: спроба осягнути неосяжне" велася мова про 8-и томник, це що за видання?
Просто у мене вже були відскановані 4- томи, коли я набрів на цей проект....

Додано через 2 хвилини 38 секунд:

А в неті я нічого з цього приводу не знайшов.

cizarion 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 01.01.10
Востаннє: 20.02.21
Повідомлень: 2036

2011-10-18 20:39  
tarasdem2 написано:
мова про 8-и томник, це що за видання?
Старицький М. Твори: У 8 т. – К., 1963-1965. здається, так)
нічого. добре й це. )

balik2 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 19.01.11
Востаннє: 25.02.21
Повідомлень: 1398

2011-10-18 20:45  
а роздача чомусь не йде Sad (1)

вже гаразд, завантажується

tarasdem2 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 07.02.11
Востаннє: 20.06.13
Повідомлень: 283

2011-10-18 20:49  
cizarion написано:
нічого. добре й це

Якщо чесно то я керувався тим що рік випуску 1989(але 8-и томника не було).
Хотів спитати стосовно "Богдана Хмельницького" Старицького, намайбутнє, його може теж сюди закинути?

Додано через 55 секунд:

balik2 написано:
а роздача чомусь не йде Sad (1)

просто хтось завантажує його на швидкості 240кб

cizarion 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 01.01.10
Востаннє: 20.02.21
Повідомлень: 2036

2011-10-18 20:55  
tarasdem2 написано:
його може теж сюди закинути?
так, звісно. усі три томищаHappy
tarasdem2 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 07.02.11
Востаннє: 20.06.13
Повідомлень: 283

2011-10-18 21:39  
cizarion, дякую за виправлення!
Взагалі, я рік вказав у переліку томів, а якщо скажімо п'ятий том буде 1990-го року, то в назві вказати через дефіс?

cizarion 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 01.01.10
Востаннє: 20.02.21
Повідомлень: 2036

2011-10-18 21:47  
нема за що)
так, через дефіс.

okean14 
Новенький


З нами з: 25.04.09
Востаннє: 15.02.21
Повідомлень: 24

2011-10-18 23:40  
неперевершано!!! чекаю на інші томи! красно дякую Happy
Hurtomivets 
Свій


З нами з: 09.01.10
Востаннє: 25.02.21
Повідомлень: 8717

2011-12-06 21:17  
Панове, тут є чудовий роман під назвою Розбійник Кармелюк?
tarasdem2 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 07.02.11
Востаннє: 20.06.13
Повідомлень: 283

2011-12-06 21:29  
Зараз гляну змісти

Додано через 7 хвилин 11 секунд:

Не знайшов...
Але візьму до уваги, і наступного походу до бібліотеки, взнаю чи є...і відповідно спробую відсканувати...

cizarion 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 01.01.10
Востаннє: 20.02.21
Повідомлень: 2036

2011-12-06 23:59  
w2958l написано:
Розбійник Кармелюк
знайшов наступне:
Цитата:
Старицький М. П. Кармелюк. – К.: Дніпро, 1971. – 708 с.

і ще твір був опублікований як 6-ий том 8-томного видання творів Старицького

iro4ka_skin 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 16.05.09
Востаннє: 24.02.21
Повідомлень: 658

2011-12-07 01:08  
Я ніби маю дома Старицького "Розбійник кармелюк", але він написав його російською... Cry (1)
tarasdem2 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 07.02.11
Востаннє: 20.06.13
Повідомлень: 283

2011-12-07 09:32  
В данному 6-и томнику теж є багато творів російською...
ssTAss 
Модератор музики


З нами з: 05.07.08
Востаннє: 26.02.21
Повідомлень: 17392

2011-12-07 17:00  
tarasdem2 написано:
В данному 6-и томнику теж є багато творів російською...

тоді це треба вказати тут
tarasdem2 написано:
Мова: українська

Михайло З 
VIP


З нами з: 10.04.09
Востаннє: 17.04.18
Повідомлень: 389

2011-12-07 17:30  
Нема тут і 3-х томника М.Старицького "Богдан Хмельницкий". Але що ж дивуватися - це ж ВИБРАНІ твори в 6-ти тт. Великі спасибі тому, хто відсканував і оцифрував!
tarasdem2 
Почесний оцифрувальник літератури


З нами з: 07.02.11
Востаннє: 20.06.13
Повідомлень: 283

2011-12-07 18:44  
Михайло З написано:
Нема тут і 3-х томника М.Старицького "Богдан Хмельницкий".

Він у мене в планах, але коли?....
ssTAss дякую що вказали на недоробку, бо воно мені в голові крутилося, а як кажуть на розум не приходило...

gvitek 
Новенький


З нами з: 06.05.12
Востаннє: 04.10.12
Повідомлень: 1

2012-05-06 17:26  
Торент не працює чому
bodianchik 
Новенький


З нами з: 10.11.12
Востаннє: 11.01.21
Повідомлень: 22

2012-11-18 21:52  
д'якую)
дуже хочеться прочитати...
Адже Буша це зовсім близько)))) від мене)
Я в могилів-подільському районі а буша в ямпільскому)
не міг знайти цієї книжки:?(

Додано через 11 хвилин 40 секунд:

допоможіть будь-ласка в мене не відкриваються файли...
напишіть http://hurtom.com

balik2 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 19.01.11
Востаннє: 25.02.21
Повідомлень: 1398

2012-11-18 21:57  
спочатку завантаж файли на 100%, далі має все відкриватись або acrobat або програмою перегляду джв
bodianchik 
Новенький


З нами з: 10.11.12
Востаннє: 11.01.21
Повідомлень: 22

2012-11-18 22:04  
balik2
не відкривається щось з компом(
потрібно нажимати відкрити герез мозілу потім вибиває відкрити і там потрібно вибрати хром...
що робити щоб зразу через хром?

balik2 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 19.01.11
Востаннє: 25.02.21
Повідомлень: 1398

2012-11-18 22:12  
в тебе стоїть торент клієнт?
pavelz1 
Поважний учасник


З нами з: 27.11.11
Востаннє: 09.01.21
Повідомлень: 151

2013-12-12 22:19  
до речі одні з найкращих творів - Руина і Мазепа твори які не видавались ніколи оскільки були під цензурою , і тільки один раз видались в 1993 році здається.... це так в тему.....
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти Сторінка:  1, 2  наступна