Україна і Росія в історичній ретроспективі (у 3-х тт.) (2004) [pdf]

Нові коментарі

Нова тема   Відповісти
Автор Повідомлення
goddelike 
Свій


З нами з: 10.07.10
Востаннє: 13.03.11
Повідомлень: 84

2011-01-12 06:34  
Україна і Росія в історичній ретроспективі (у 3-х тт.) (2004) [pdf]
Мова: українська
Опис:
Том 1:

У першій книзі тритомника досліджуються українсько-російські взаємини від початку раннього Нового часу до 1920-х років. В центрі уваги авторів – прагнення українців відстояти свою ідентичність і національну самобутність, яке постійно наражалося на спроби російської політичної еліти поглинути Україну. Вказується, що тенденція до поглинення українців з боку імперського центру мала об’єктивний характер, оскільки була зумовлена необхідністю кількісного збільшення державоутворюючого народу, відносна чисельність якого закономірно зменшувалася внаслідок імперських завоювань. У книзі аналізуються усі позитивні аспекти перебування українців під «імперською парасолькою», а також економічних, політичних і культурних контактів українців з близьким їм російським народом. Для політиків, діячів науки і культури, а також усіх, хто цікавиться історією та майбутнім України.

ЗМІСТ:

ПЕРЕДМОВА ДО ТРИТОМНИКА // УКРАЇНА І РОСІЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ ...5

ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРШОГО ТОМУ // УКРАЇНА І РОСІЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ ...11

Горобець В.М.
Українсько-російські контакти початку раннього Нового часу // I. ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПРОЕКТ 1654 р. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ВИПАДКОВОСТІ ЙОГО ПОЯВИ...13

Московська політика Богдана Хмельницького: завдання та способи їх реалізації // I. ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПРОЕКТ 1654 р. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ВИПАДКОВОСТІ ЙОГО ПОЯВИ...17

Договір 1654 p.: його політичне навантаження та правовий зміст // I. ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПРОЕКТ 1654 р. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ВИПАДКОВОСТІ ЙОГО ПОЯВИ...28

Джерела і примітки // I. ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПРОЕКТ 1654 р. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ВИПАДКОВОСТІ ЙОГО ПОЯВИ...30

Взаємини Війська Запорозького та російської правлячої династії середини 1650-х pp. в контексті геополітичного розвитку Центрально-Східної Європи //II.УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIIст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ...34

Зовнішньополітична дихотомія Москви та Чигирина другої половини1656-1657 pp. її внутрішня обумовленість та екстраполяція на двосторонні взаємини//II.УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIIст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ...51

Білорусь — козацька чи московська? Витоки і характер українсько-російських конфліктів на землях Південно-Східної Білорусі //II.УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ...58

Спроби ревізії переяславсько-московських домовленостей. їх суть і результати // II.УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ...72

Зовнішньополітичні аспекти українсько-російського напруження 1658-1659 pp. // II.УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ...85

Переяславський проект 1659 p.: дихотомія підходів Чигирина та Москви // II.УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ...96

Розрив Війська Запорозького з царем на початку 1660-х pp. Аспекти військові та політичні // II.УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ...100

Російський фактор у розвитку громадянського протистояння в козацькій Україні 1662-1663 pp. // II.УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ...116

Московський інкорпораційний проект 1665 р. // II.УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ...132

Глухівський договір 1669 р. як демаркація компромісних можливостей сторін по завершенні українсько-російської війни 1668 р. // II.УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ...145

Джерела і примітки // УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗБЛИЖЕННЯ/ВІДЧУЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст. ЯК РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОФАКТОРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ...151

Ідеологічні й історичні передумови утвердження царської протекції над Україною // III.ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ і СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ОЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ-МАЛОРОСІЇ В СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ...166

Політико-правове підґрунтя інтеграції Війська Запорозького з Росією останньої третини XVII — початку XVIII ст. // III.ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ і СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ОЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ-МАЛОРОСІЇ В СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ...171

Поліваріантність ідеологічного обґрунтування українсько-російської єдності: погляд з України // III.ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ і СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ОЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ-МАЛОРОСІЇ В СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ...174

Джерела і примітки // III.ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ і СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ОЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ-МАЛОРОСІЇ В СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ...177

Внутрішні і зовнішні передумови політичної переорієнтації гетьмана І. Мазепи // IV.УКРАЇНСЬКА АВТОНОМІЯ ТА РОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ ЕПОХИ СТАНОВЛЕННЯ і РОЗБУДОВИ ІМПЕРІЇ...180

Соціальна риторика та політична вмотивованість колезької реформи устрою Гетьманату 1722 pp. // IV.УКРАЇНСЬКА АВТОНОМІЯ ТА РОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ ЕПОХИ СТАНОВЛЕННЯ і РОЗБУДОВИ ІМПЕРІЇ...189

Утвердження Малоросійської колегії при владі в Гетьманаті // IV.УКРАЇНСЬКА АВТОНОМІЯ ТА РОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ ЕПОХИ СТАНОВЛЕННЯ і РОЗБУДОВИ ІМПЕРІЇ...197

Політична еліта Гетьманату в її ставленні до владних змагань уряду Петра І // IV.УКРАЇНСЬКА АВТОНОМІЯ ТА РОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ ЕПОХИ СТАНОВЛЕННЯ і РОЗБУДОВИ ІМПЕРІЇ...201

Ліквідація гетьманської форми правління та трансформація політико-адміністративної структури Гетьманату в 1723—1725 pp. // IV.УКРАЇНСЬКА АВТОНОМІЯ ТА РОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ ЕПОХИ СТАНОВЛЕННЯ і РОЗБУДОВИ ІМПЕРІЇ...218

Передумови і межі лібералізації урядової політики Росії щодо української автономії другої чверті XVIII ст. // IV.УКРАЇНСЬКА АВТОНОМІЯ ТА РОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ ЕПОХИ СТАНОВЛЕННЯ і РОЗБУДОВИ ІМПЕРІЇ...225

Ліквідація автономії Гетьманату Катериною II як синтез російської правлячої династії традиціоналізму та новаторства української політики // IV.УКРАЇНСЬКА АВТОНОМІЯ ТА РОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ ЕПОХИ СТАНОВЛЕННЯ і РОЗБУДОВИ ІМПЕРІЇ...236

Джерела і примітки // IV.УКРАЇНСЬКА АВТОНОМІЯ ТА РОСІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛІЗМ ЕПОХИ СТАНОВЛЕННЯ і РОЗБУДОВИ ІМПЕРІЇ...239

Толочко 0.П.
Довга історія України // V.КИЄВО-РУСЬКА СПАДЩИНА В ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XIX ст....250

Російське "відкриття України" // V.КИЄВО-РУСЬКА СПАДЩИНА В ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XIX ст....266

Києво-руська спадщина в українські історіографії XVIII ст. // V.КИЄВО-РУСЬКА СПАДЩИНА В ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XIX ст....310

Від "російського Ієрусалиму" до "слов'янських Помпей" // V.КИЄВО-РУСЬКА СПАДЩИНА В ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XIX ст....318

Максимович versus Погодін // V.КИЄВО-РУСЬКА СПАДЩИНА В ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XIX ст ...331

Джерела і примітки // V.КИЄВО-РУСЬКА СПАДЩИНА В ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XIX ст....345

Верстюк В.Ф.
Українофільство та державоохоронна політика царизму // VI.УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX — ПОЧАТОК XX ст.)...351

Політизація українського руху на початку XX ст. // VI.УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX — ПОЧАТОК XX ст.)...371

Наростання українсько-російських суперечностей у між революційний період // VI.УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX — ПОЧАТОК XX ст.)...396

Джерела і примітки // VI.УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX — ПОЧАТОК XX ст.)...408

Український національно-визвольний рух і російська революційна демократія, 1917 р. // VII.РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1920 pp. і УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ...412

Провал проекту малоросійської України // VII.РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1920 pp. і УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ...448

Українська Народна Республіка і небільшовицька Росія // VII.РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1920 pp. і УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ...464

Джерела і примітки // VII.РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1920 pp. і УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ...494

ПІДСУМКИ ...500
Том 2:

Другий том нарисів "Україна і Росія в історичній ретроспективі" присвячено радянському періоду. Автори з'ясовують, чому комуністична революція в Російській імперії принесла Україні величезні людські втрати. Показані спільні риси і докорінні відмінності між царською і радянською імперіями в організації централізованого контролю над регіонами. У книзі аналізуються псі позитивні аспекти перебування України під імперсько-радянською "парасолькою". Особлива увага приділена спільній боротьбі українців і росіян з нацистським рейхом, який загрожував фізичному існуванню обох народів. Нариси розраховані на політиків, діячів науки й культури, всіх, хто цікавиться історією України.

ЗМІСТ:

Національний вимір радянської державності // I.НАРОДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ (1917-1938)...7

Україна і Росія в Союзі РСР // I.НАРОДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ (1917-1938)...21

Україна в системі загальносоюзного народногосподарського комплексу // I.НАРОДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ (1917-1938)...40

Гамівна сорочка колгоспу на українському хліборобі // I.НАРОДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ (1917-1938)...64

Національна політика Кремля в Україні // I.НАРОДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ (1917-1938)...105

Джерела і примітки // I.НАРОДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ (1917-1938)...117

Лисенко 0.Є., Гриневич В.А.
Українці і росіяни в ієрархічній піраміді "дружби народів" //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ...123

Анексія та інкорпорація Західної України Радянським Союзом 1939—1941 pp.: етнополітичний аспект //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ...144

Роль етнічного чинника в міжконфесійних стосунках в Західній Україні напередодні німецько-радянської війни //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ...165

Українсько-російський фактор у політиці ОУН 1939—1941 pp.//II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ...179

Українці та Червона армія //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ...184

У боях проти спільного ворога //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ...202

Радянський рух опору па окупованій території України //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ...216

Націоналістичний НЕП: російський фактор у воєнній політиці Сталіна 1941 — 1945 pp. //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ...226

У пошуках українського радянського патріотизму //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ...238

Політика гітлерівського й сталінського режимів щодо українських національних церков //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ...282

Український самостійницький рух в роки німецько-радянської війни. 1941 —1945 рр. //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ...307

Сталінська "національна реформа" воєнної доби як модель ефемерного держанною статусу радянських республік //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ...334

Джерела і примітки //II. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ...359

Даниленко В.П.
Ідеологія 300-річчя "возз'єднання"// III. В АПОГЕЇ "ВОЗЗ'ЄДНАННЯ"...397

Інтернаціоналізація економіки // III. В АПОГЕЇ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ...417

Соціально-демографічне "розщеплення" // III. В АПОГЕЇ "ВОЗЗ'ЄДНАННЯ"...432

Міф про "нову історичну спільність" // III. В АПОГЕЇ "ВОЗЗ'ЄДНАННЯ" ...448

Провінціалізація української культури // III. В АПОГЕЇ "ВОЗЗ'ЄДНАННЯ"...470

Наростання опору денаціоналізації // III. В АПОГЕЇ "ВОЗЗ'ЄДНАННЯ"...495

Джерела і примітки // III. В АПОГЕЇ "ВОЗЗ'ЄДНАННЯ"...523
Том 3:

Останні півтора десятиліття українсько-російських відносин потребують особливого дослідження — и рамках системного аналізу новітнього процесу українського державотворення, Повноцінний виклад результатів такого аналізу навряд чи можна вмістити в кілька десятків сторінок, тому йому відведено окрему книгу нарисів тритомника "Україна і Росія в історичній ретроспективі". В ній проблема українсько-російських відносин вивчається під двома кутами зору — історика і політолога. Саме такий підхід, на думку авторів, дасть змогу зрозуміти більшість з тих подій, що відбуваються на наших очах. Нариси розраховані на тих, хто цікавиться минулим України і проблемами, що виникають на шляху становлення національної державності в паші дні.

ЗМІСТ:

ПЕРЕДМОВА...5

Кульчицький С.В.
І. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ: РАДЯНСЬКА СПАДЩИНА...7

ІІ. НАРОДЖЕННЯ САМОСТІЙНОЇ ДЕРЖАВИ...29

Парахонський Б.0.
ІІІ. БІЛОВЕЗЬКІ УГОДИ: ЕЙФОРІЯ (УКРАЇНА) і ШОК (РОСІЯ)...43

Кульчицький С.В.
IV. ПОЛІТИЧНЕ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ В ПЕРШІ РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ...71

Парахонський Б.0.
V.УКРАЇНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ І КОНСОЛІДАЦІЯ КРАЇНИ. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ...98

Кульчицький С.В.
VI. УКРАЇНСЬКІ ВЕКТОРИ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ...112

Парахонський Б.0.
VII. УКРАЇНА МІЖ РОСІЄЮ ТА ЗАХОДОМ...131

Кульчицький С.В.
VIII. РИНКОВІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: ДОСЯГНЕННЯ І НЕВДАЧІ...153

Парахонський Б.0.
IX. РЕАЛІЇ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ПЕРЕХІДНОГО СТАНУ...170

X. СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ОТОЧЕННІ ...185

Кульчицький С.В.
XI. ПОЛІТИЧНІ БАТАЛІЇ ОСТАННІХ РОКІВ...203

XII. ГЕОПОЛІТИЧНІ УРОКИ ТУЗЛИ...222

Парахонський Б.0.
XIII. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ...234

XIV. МІСЦЕ ТА РОЛЬ УКРАЇНИ В СУЧАСНОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ...247

Кульчицький С.В.
XV. УКРАЇНА МІЖ РОСІЄЮ І АМЕРИКОЮ...260

ПІСЛЯМОВА ...271

Герасимова Г.П.
БІБЛІОГРАФІЯ ДО ТРИТОМНИКА "УКРАЇНА І РОСІЯ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ"...274

Головний редактор: В.М. Литвин
Видавництво: Наук. думка
Формат: pdf
Кількість сторінок: 1 том - 504 c., 2 том - 531 с., 3 том - 327 с.

Офіційний сайт: http://www.history.org.ua/
Джерело: офіційний сайт
Особиста оцінка: 10 - без сумнівів рекомендую всім


 Трекер:    Зареєстрований   

Завантажити / скачати книгу українськоювідео для новачків Зареєстрований:   2011-01-12 06:34
 Розмір:   9 MB 
 Оцінка літератури:   9.9/10 (Голосів: 18)
   
cizarion 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 01.01.10
Востаннє: 23.07.17
Повідомлень: 2036

2011-01-12 07:41  
вказати тільки прізвище, під чиїм керівництвом була загальна редакція

Додано через 14 хвилин 7 секунд:

уважно оглядаємо зміни і надалі грамотніше оформлюємо релізиHappy

goddelike 
Свій


З нами з: 10.07.10
Востаннє: 13.03.11
Повідомлень: 84

2011-01-12 07:58  
Цитата:
уважно оглядаємо зміни і надалі грамотніше оформлюємо релізи


Дякую за пораду, це тимчасові релізи, які я пізніше видалю, бо буду розміщати їх згрупованими у більш більшій кількості. Я їх виклав для ознайомлення щоб переконати пана Конфуціуса, що потрібно розширити розділ для літератури.

cizarion 
Оцифрування книг Гуртом
Оцифрування книг Гуртом


З нами з: 01.01.10
Востаннє: 23.07.17
Повідомлень: 2036

2011-01-14 18:13  
goddelike написано:
це тимчасові релізи, які я пізніше видалю, бо буду розміщати їх згрупованими у більш більшій кількості.

ну, "більш більшій кількості" - це, звісно, круто звучить, та виглядає все так, наче дехто не розуміє структури трекера і/або не може зрозуміло викласти свої думки

goddelike написано:
Я їх виклав для ознайомлення щоб переконати пана Конфуціуса, що потрібно розширити розділ для літератури

і яким чином це може переконати пана Конфуціуса розширити розділ? посилання на розділ "Допомога" не давати, оскільки там все переглянув, а логіку думки цього повідомлення не вловив

якщо переконливої відповіді не буде - доведеться просто почистити тему

goddelike 
Свій


З нами з: 10.07.10
Востаннє: 13.03.11
Повідомлень: 84

2011-01-14 20:28  
1. Ти не відповів на моє попереднє питання!
2. "якщо переконливої відповіді не буде - доведеться просто почистити тему" яку тобі потрібно "переконливу відповідь"?

Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Нова тема   Відповісти